Sociale tilbud kan vise vejen for verdensmålene

Social

15/06/2020 08:32

De sociale tilbud kan spille en langt større rolle i arbejdet med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Mens Verdensmålene i stigende grad er blevet vigtige i mange danske virksomheder, mangler vi stadig at se et gennembrud, når det gælder CSR i branchen for sociale tilbud. Men der er mange fordele at hente i det øgede fokus på Verdensmålene. Både for samfundet og den enkelte borger.

Af Margit L. Beuchert, direktør for EKKOsupport og forretningsudvikling i EKKOfonden

Uanset om du sælger fødevarer, tøj eller energi, er du nødt til at forholde dig til bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Forbrugerne kræver og forventer det. Og politisk bliver kravene til bæredygtig produktion stadig strammere. For bare et år siden var eksempelvis kravet om 70 procents reduktion af C02-udledningen i 2030 et yderligtgående synspunkt. Nu bakker et bredt flertal af Folketingets partier op om det mål. Det samme gør erhvervslivet. 

Det er en positiv udvikling, som vi skal glæde os over. For det er en erkendelse af, at vi kun når i mål med en bred alliance mellem forbrugere og erhvervsliv. Men det kræver, at vi alle melder os ind i den alliance og byder ind dér, hvor vi kan gøre en forskel. Også branchen for sociale tilbud, som vi i EKKOfonden er en del af.

I EKKOfonden har vi det seneste år arbejdet målrettet med FN’s Verdensmål. Som virksomhed har vi som alle andre et ansvar for at bidrage til arbejdet med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Men det er ikke et ansvar, som tynger os, og som vi kun påtager os, fordi vi skal eller bør. Vi påtager os ansvaret, fordi det giver mening, og fordi det både gør vores virksomhed og vores ydelser stærkere. 

I EKKOfonden har vi valgt at arbejde særligt med 3 af de 17 Verdensmål. Det er Mål 3 om sundhed og trivsel, Mål 7 om bæredygtig energi og Mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Vores tilgang til arbejdet med Verdensmålene er, at vi tilrettelægger indsatsen med udgangspunkt i medarbejdernes engagement, viden og ideer. Medarbejderne er fundamentet i indsatsen for Verdensmålene. Præcis som de er fundamentet i hverdagen med borgerne og på vores botilbud. Bæredygtighed skal skabes i hverdagen på samme måde som i det pædagogiske arbejde. Det er i hverdagen, at vi kan skabe langsigtede forandringer, hvis vi arbejder systematisk med høj faglighed og efter nogle klare værdier. Det gælder uanset, om vi vil hjælpe en borger til at kunne håndtere sin hverdag med mindre støtte, eller om vi vil opnå energibesparelse, mindre forbrug, mere genbrug, mindre transport eller bedre affalds-sortering.

En varig forskel

For EKKOfonden er der ikke et modsætningsforhold mellem vores kerneopgave og så engagementet i Verdensmålene. Det er ikke en ekstra ting, som vi tilføjer til driften af vores virksomhed eller til det pædagogiske arbejde. Og netop det er en forudsætning for at udbrede arbejdet med bæredygtighed og Verdensmål. Det skal kobles til kerneforretningen, uanset hvilken virksomhed eller branche, det handler om.

Bæredygtighed handler om at skabe de bedst mulige betingelser for mennesker, samfund, natur og miljø – både nu og i den fjerne fremtid. 

Når vi eksempelvis samarbejder med en kommune for at hjælpe og støtte en misbruger, en hjemløs eller en borger med en psykiatrisk diagnose, så er det med den ambition, at det vi gør i dag også skal pege frem mod dagen efter og længere tid efter. Det skal skabe en varig forskel for den kommune, som vi varetager opgaven for.  

Samtidig skal det skabe en varig forandring for borgerne, og et grundlag for en bedre tilværelse. Det handler naturligvis i høj grad om vores pædagogik og sundhedsfaglige indsats. Men som en helt naturlig del af det, handler det også om, at vi efterlader verden i en mere bæredygtig stand, som en forudsætning for vores fælles fremtid. 

Har bæredygtighed i vores DNA

Bæredygtighed er altså et begreb, der på alle måder matcher vores kerneopgave i de sociale tilbud. Det vil i fremtiden – uanset vores holdning – gribe mere ind i vores tilgang til både virksomhedsdriften og det pædagogiske arbejde med borgerne. At agere med tanke på bæredygtighed i eksempelvis forbrug, energi og affaldssortering er en opgave, som alle i samfundet i fremtiden skal forholde sig til. Det er et grundvilkår som borger i samfundet, og derfor har vi også en forpligtelse til at vise borgerne i EKKOfonden, hvordan de tager del i det fælles ansvar

Så bæredygtighed er et vilkår, vi er vant til at arbejde under. Ikke bare i EKKOfonden men i den branche for sociale tilbud, som vi er en del af. Vi arbejder for at skabe bedre vilkår for de svageste i samfundet, og en del af det arbejde handler også om bæredygtighed.

Vi har som branche mulighed for at påvirke arbejdet for FN’s 17 Verdensmål. Men arbejdet med FN’s Verdensmål og bæredygtighed kan også blive en måde, hvor vi i branchen for sociale tilbud viser, hvordan vi arbejder, og hvilke værdier vi arbejder efter. FN’s Verdensmål er en dagsorden, som alle forstår meningen af, og som alle ønsker at være en del af. 

Endnu ser vi, at FN’s Verdensmål fylder meget lidt i branchen for sociale tilbud. Og hvor andre brancher og virksomheder oplever det som et krav udefra, så er det i vores branche endnu ikke et krav, som kommer udefra. Men det betyder ikke, at vi skal læne os tilbage og vente. Vi skal gribe muligheden nu, fordi vi har del i ansvaret for, at verden bevæger sig den rette vej og når de 17 Verdensmål inden 2030. Vi har i den sociale sektor alle forudsætninger for at få succes med arbejdet med bæredygtighed og Verdensmålene. Vi har bæredygtighed i vores DNA, i vores kerneopgave og i vores metode. Det skal vi vise omverdenen og os selv. 

Mest Læste

Annonce