Hver 6. forsker er helt eller overvejende uenige i, at der generelt er frihed til at udtale sig om forskning. Foto: IDA

Ytrings- og forskningsfriheden er under pres

Social

18/03/2021 10:17

Theis

Hver 6. forsker på det tekniske og naturvidenskabelige område mener ikke, at der generelt er frihed til at udtale sig om forskningen, og flere forskere har været udsat for et politisk pres

Hvis den hjemlige forskning drejer sig om områder, hvor der er stor politisk bevågenhed og debat, er det ikke usandsynligt, at myndigheder presser forskningen og ændrer formidlingen, så resultaterne passer bedre ind i de politiske dagsordner. Det viser en ny undersøgelse blandt 763 forskere på landets universiteter lavet af Ingeniørforeningen, IDA.

I undersøgelsen svarer hver 6. forsker desuden, at de er helt eller overvejende uenige i, at der generelt er frihed til at udtale sig om forskning - også når det sker på et område med stor politisk bevågenhed.

Formand for IDA Thomas Damkjær Petersen er meget overrasket over problemets omfang, og opfordrer derfor til, at uskikken med at forsøge at gradbøje forsknings- og ytringsfriheden bliver stoppet.

”Vi lever i et videnssamfund, hvor myndighederne på ingen måde skal forsøge at knægte forsknings- og ytringsfriheden. Hverken forskere eller borgere er tjente med fakta-fordrejninger fra myndighedernes side, og hvis vi som samfund står tilbage med forskningsresultater, der mest af alt minder om fake news, vil den hjemlige politiske debat være hensat til noget, der ikke hører hjemme i et oplyst demokrati,” siger han.

Undersøgelsen viser desværre også, at 7 procent af forskerne i forbindelse med deres forskning - en eller flere gange - har oplevet at blive udsat for pres fra en offentlig myndighed med det formål at påvirke resultater, ændre vægtning af resultater eller helt udelade resultater. Det er skræmmende og underminerende for både forskningen og samfundet generelt, mener Thomas Damkjær Petersen.

”Det skal der naturligvis sættes en stopper for. Får det lov at fortsætte kan jo i sidste ende medføre, at vi på helt vitale tekniske og naturvidenskabelige felter kommer til at basere vores fremtid på ren fiktion og mavefornemmelser,” siger han.

Mest Læste

Annonce