Socialt bedrageri bliver sværere i Aarhus: Temakontroller tuner indsatsen

Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom skærper indsatsen mod socialt bedrageri. Det sker med en række temakontroller, som skal gå målrettet efter uberettiget udbetaling af forsørgelsesydelser som kontanthjælp og førtidspension. Læs her hvordan.

Temakontrollerne gennemføres løbende i 2016, og erfaringerne herfra vil indgå i udviklingen af den permanente kontrolindsats.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

”Jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at det er totalt no go, når nogle snyder sig til penge, de ikke har krav på. Pengene går fra fællesskabets kasse og betyder, at der bliver færre penge til dem, der virkelighed har behov for hjælp. Den seneste tid har afsløret et parallelsamfund, hvor det er blevet legitimt at snyde, og det skal vi på ingen måde acceptere. Derfor topper vi den permanente kontrolindsats med målrettede temakontroller i resten af 2016. Men jeg vil gerne understrege det målrettede i indsatsen. Der er tale om præcisionskontroller af afgrænsede områder, hvor indsatsen efter forvaltningens vurdering giver bedst mening. Jeg deltager ikke i den kollektive mistænkeliggørelse af borgere uden for arbejdsmarkedet, som mange blå politikere lægger for dagen. De skyder med spredehagl, og det kommer der sjældent noget godt ud af,” siger Thomas Medom.

Temakontrollerne gennemføres på fem områder:
Bopæl
En koordineret registergennemgang skal udpege overbefolkede adresser, der kan dække over  fædrehoteller og lignende, fiktive bopæle. Kontrollen retter sig mod unge, der uberettiget hæver udeboende takst, og par der på trods af skilsmisse opretholder deres samliv, men hæver ydelser som enlige.

Udlandsophold

Et styrket samarbejde med lufthavnene skal identificere borgere, der uberettiget modtager ydelser, mens de opholder sig udlandet. Det kræver forudgående accept, hvis man tager længerevarende ophold i udlandet, mens man er på kontanthjælp eller anden, midlertidig ydelse, da man i så fald ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
 
Virksomhedskontrol
Der skal gennemføres flere virksomhedskontroller, som skal afdække uoplyste indtægter og sort arbejde, udført af borgere, som samtidig modtager forsørgelsesydelser. Der kan både være tale om brancherettede kontroller og enkeltstående kontroller på konkret mistanke mod en virksomhed.
30. marts 2016
 
Formuekontrol
Der gennemføres en indtægts- og formuekontrol af en række sager for at undersøge, om disse borgere i samme periode har haft indtægter eller formue, som kolliderer med de modtagne offentlige ydelser. Sagerne udvælges på baggrund af indikatorer fra e-indkomst, såsom indtægt, formue, renteindtægter og beløb, som er overført til udlandet eller tredje part. Formue kan både udgøre rede penge, fast ejendom og løsøre, fx biler. Også virksomhedskontrollerne og lufthavnskontrollerne vil kunne bidrage med sager, hvor der er mistanke om formuer eller overførsler. Det vil ske i et tæt samarbejde med Østjyllands Politi. Kontrolmetoden er sammenlignelig med den såkaldte ”rocker-model”, der er målrettet rockermiljøerne.
 
Førtidspension
En grundig gennemgang af en række førtidspensionssager skal afdække, om der (stadig) er grundlag for at tilkende pension. Hvis gennemgangen afdækker nye oplysninger om forbedret helbred, generhvervet arbejdsevne eller mistanke om bedrageri, er det muligt at frakende en førtidspension eller stille den i bero.
 
”Socialt bedrageri er et emne, der virkelig kan bringe sindene i kog. Nogle vil altid stramme kontrolskruen en tand mere, mens andre frygter et kontrolsamfund, der driver klapjagt på borgere uden for arbejdsmarkedet. For mig er det vigtigt, at vi holder balancen, så vi sikrer en effektiv kontrol med de fælles midler, uden at man som ledig eller pensionist skal føle sig unødigt mistænkeliggjort, skyldig eller flov. Jeg synes, at vi holder balancen, og temakontrollerne handler lige så meget om læring som om kontrol. Vi skal høste nogle erfaringer, som vi kan bruge til at udvikle den permanente kontrolindsats,” siger Thomas Medom.
 
Bruttoprovenu af Aarhus Kommunes kontrolindsats 2013-2015 (afrundede tal) 2013 / 2014 / 2015
Sociale Forhold og Beskæftigelse 23.200.000 kr. / 25.400.000 kr. / 26.800.000 kr.
Kultur og Borgerservice                 8.200.000 kr. /   7.700.000 kr. /  4.300.000 kr.
I alt                                             31.400.000 kr. / 33.100.000 kr. / 31.500.000 kr.
 
 
FAKTA: Sådan gennemføres temakontroller mod socialt bedrageri
I løbet af 2016 gennemfører Beskæftigelsesforvaltningen en række temakontroller på fem områder. De fem områder er udvalgt på baggrund af en faglig vurdering af potentialet – såvel præventivt og økonomisk som læringsmæssigt.
 
Temakontrollerne skal skærpe indsatsen mod bedrageri med forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp og førtidspension. Samtidig vil erfaringerne fra temakontrollerne indgå i den løbende udvikling af den permanente kontrolindsats.
 
De fem områder er:
1. Fiktive eller ukendte adresser
Gennem en koordineret registergennemgang afdækkes overbefolkede adresser – fx fædrehoteller – både i almene boligforeninger og ved private udlejere. Overbefolkning indikerer, at adressen bruges fiktivt. Kontrollen retter sig mod unge som reelt bor hjemme hos familien, men har en fiktiv adresse med henblik på at modtage den højere, udeboende takst. Kontrollen retter sig også mod borgere, som er fx muslimsk gift, og som formodes fortsat at have samliv, men hvor de lader sig skille efter dansk lovgivning, og dermed har mulighed for offentlige ydelser som enlige.
 
I forhold til ukendte adresser kontrolleres omkring 200 ydelsesmodtagere, der står med ukendt bopæl i folkeregisteret. Hvis kontrollen giver anledning til mistanke, indkaldes til samtale, hvor borgerne skal dokumentere deres personlige, sociale og økonomiske forhold.
 
2. Udlandsophold af længere varighed
Et styrket samarbejde med lufthavnene skal skærpe kontrollen med ydelsesmodtagere, der uden accept rejser udenlands. Det kræver forudgående accept fra kommunen, hvis man tager længerevarende ophold i udlandet, mens man er på kontanthjælp eller anden, midlertidig ydelse, da man i så fald ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 
Kontrolenheden havde i 2015 ca. 75 sager om udrejse uden accept.
 
Beskæftigelsesforvaltningen modtager oplysninger direkte fra Billund Lufthavn, hvis SKAT træffer borgere, der modtager offentlig forsørgelse fra Aarhus Kommune i forbindelse med deres rutinemæssige kontroller. Oplysninger fra Kastrup Lufthavn videreformidles af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Sammen med andre kommuner arbejder Beskæftigelsesforvaltningen på at få udvidet samarbejdskredsen til at omfatte Aalborg Lufthavn og Tirstrup Lufthavn.
 
I forhold til førtidspensionister og folkepensionister gennemføres flere kontroller i samarbejde med Udbetaling Danmark. 
Det er Udbetaling Danmark, som udbetaler ydelsen, og derfor skal føre kontrollen. Førtidspensionister og folkepensionister må som udgangspunkt opholde sig i udlandet i op til seks måneder, hvis de har bopæl i Danmark.
 
3. Virksomhedskontroller
Beskæftigelsesforvaltningen vil gennemføre flere virksomhedskontroller på eget initiativ og i samarbejde med SKAT. Der vil både være tale om enkeltstående kontroller på konkret mistanke samt kontroller rettet mod brancher, hvor der erfaringsmæssigt kan ske snyd med offentlige midler. Det vil fx være restaurationsbranchen, frisører, tatovører, neglesaloner, spillehaller mv.
 
Kontrollerne vil have fokus på sort arbejde og uoplyst indtægt.
 
Kontrollen kan indebære en gennemgang af registerdata, ansættelsesaftaler, vagtplaner og aftalebøger med videre samt interview af tilstedeværende ansatte ved uanmeldte besøg. I særlige situationer anvendes logbøger, der oplægger virksomhedsejerne at føre en daglig, nøje oversigt over vagtplaner samt hvilke ansatte, der arbejder i virksomheden. 
Logbøger kombineres med en tæt opfølgning i form af kontrollerende besøg i virksomheden. 
30. marts 2016
 
4. Formuekontrol
Der gennemføres en indtægts- og formuekontrol af en række sager for at undersøge, om disse borgere i samme periode har haft indtægter eller formue, som kolliderer med de modtagne offentlige ydelser.
 
Sagerne udvælges på baggrund af indikatorer fra e-indkomst, såsom indtægt, formue, renteindtægter og beløb, som er overført til udlandet eller tredje part. Formue kan både udgøre rede penge, fast ejendom og løsøre, fx biler. Også virksomhedskontrollerne og lufthavnskontrollerne vil kunne bidrage med sager, hvor der er mistanke om formuer eller overførsler. Det vil ske i et tæt samarbejde med Østjyllands Politi.
 
Kontrolmetoden er sammenlignelig med den såkaldte ”rocker-model”, der er målrettet rockermiljøerne.
 
5. Førtidspensionsområdet
Over en tre måneders periode udvælges en række førtidspensionssager med henblik på en faglig vurdering af kvaliteten i tilkendelserne.
 
Der udvælges sager, hvor tilkendelsen er sket både før og efter førtidspensionsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013. Med førtidspensionsreformen blev rehabiliteringsteamet indført, hvor der sker en grundig, tværfaglig vurdering af pensionssagerne.
 
Udvælgelsen af sagerne vil ske på baggrund af samkørsel af registre og i samarbejde med Udbetaling Danmark. Oplysninger om mulige sager kan ligeledes komme fra virksomhedskontroller, hvor der er truffet ansatte, som samtidig modtager førtidspension.
 
Kontrollerne vil desuden fokusere på muligheden for at stille en pension i bero eller frakende en pension. Førtidspension kan frakendes, hvis det kan bevises, at arbejdsevnen er væsentlig forbedret, at der er fremkommet væsentlige, nye oplysninger om helbred eller om, at borgeren muligvis har snydt sig til en tilkendelse.
 
Emneord: Socialt bedrageri, Afsløring af socialt bedrageri, Thomas Medom, Aarhus Kommune, Temakontroller
Aarhus Kommune på DenOffentlige.dk Aarhus Kommune
Aktivitet: Artikler: 180 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 03.04.16 Maria
  Skam jer Århus tænk at udsætte syge førtidspensionister for den mistænkeliggørelse

  Alle der har fået førtidspension efter 2003 har fået den fordi de ingen arbedsevne har og heller aldrig får det igen... At i vil udsætte syge mennesker for endnu en belastende tur gennen systemet er simpelthen undskabsfuldt )-: mange har været SÅ meget igennem før de fik pensionen med gentagne arbejdsprøvninger osv som har gjort dem endnu mere syge... Så SKAM jer Århus tænk at udsætte syge førtidspensionister for den mistænkeliggørelse og skabelse af usikkerhed for syge mennesker , som i har gang i her..

 • 02.04.16 Per
  I kan ikke stole på kommune/stat.

  Et godt råd til alle som har noget med det sociale system at gøre rundt omkring i dk. Lav hemmelige optagelser af jeres møder med kommunen for det er jer som har bevis byrden når de laver fejl i sagsbehandlingen. Fejl som kan koster jeg ufatteligt mange penge og tvinge jer fra hus og hjem.!
  Det er ikke ualmindeligt at offentligt ansatte sågar lavet beviste fejl bare fordi de ikke kan lide dig eller måske har følt sig provokeret og når noget engang står i det fine edb system så er intet andet jo rigtigt, og man gider knapt nok behandler klager.. Ja du kan sågar komme ud for at medarbejderne rotter sig sammen og hjælper med at dækker over deres kollega.

  Nogen vil nok sige dette er ulovligt at optage samtaler, men det er det faktisk ikke da i ikke overtræder straffeloven så i kan ikke blive dømt for noget da i ikke gør noget strafbart.. MEN kommunen kan godt finde på at trække jer lidt penge som en form for bøde.
  Det er først ulovligt hvis i optager i private hjem som er beskyttet af grundloven eller på f.eks. militært område. Men så længe du bare selv personligt optager og ikke fortæller dette så kan du faktisk legalt optage kommunens samtaler som du har lyst til.
  Tro mig det er oppe i tiden at kommunerne opdigter og læser folks papirer som vinden blæser for at spare penge, så de ansatte kan vinde en fladskærm og en tur til Lalandia. Hvis i er i tvivl om mine ord så findes der jo 30+ artikler om folk der er kommet galt afsted alene i 2015.
  Ja faktisk er der ikke alverden af retssikkerhed som borger i det sociale system i vore dage. Der er en regulær klapjagt på alle. Reelt set er vi ikke længere frie mennesker, men overvåget 24/7x365 også i selv om vi ikke gør noget forkert.
  I øvrigt pas på med at skrive om jeres liv på de sociale medier og uploade billeder.. ALT kan mistolkes og bruges imod jer.!

  Desværre er det Dagens Danmark, en totalitær stat.

  Jeg går naturligvis ikke ind for at folk skal misbruge systemet og lyve sig syge osv. ( der er uden tvivl nogle få som gør dette ) men det er jo oppe i tiden at skyde med spredehagl også iselv om man i artiklen kan læse at man ikke ønsker at gøre dette.
  Men det er sådan at leder man efter noget, så finder man det typisk også ved at læse og forstå tingene til egen vindings skyld, og dette gør systemet i stor stil i disse år for at spare penge.

  Tænk jer om systemet er ikke længere jeres VEN, og alt hvad i siger og gør bliver samkørt på kryds og tværs.. Ja selv hos din læge kan de finde på at snuse med.... Jeg plejer selv at bede min læge om ikke at notere i computeren hvad vi har talt om fordi jeg vil værne om mit privat liv og ærligt talt ikke synes det rager stat/kommune.
  Hvis man vil vide noget så kan man jo skrive et brev og spørge.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også