Foto: Steen Roar Hillebrecht

Spisepause-aftalen, der splittede topforhandlerne

Detaljer i et spisepause-dokument var med til at splitte topforhandlere i afgørende forhandlinger.

De regionale arbejdsgiveres tilsagn om, at de vil fortsætte 'den gode måde,' som medarbejdernes spisepause bliver afviklet på i dag, var tilstrækkeligt til, at en række LO-forbund indgik en aftale om en ny overenskomst. 

Arbejdsgivernes ord i var imidlertid ikke nok til, at akademikere, sygeplejersker og andre FTF-grupper vil gå med i aftalen. 

Retten til den betalte spisepause er en af de store knaster ved de aktuelle overenskomstforhandlinger for 750.000 offentligt ansatte. Natten til onsdag blev splittelsen blandt lønmodtagerne blotlagt, da en række LO-forbund indgik en aftale med arbejdsgiverne i regionerne, mens FTF og Akademikerne takkede nej, fordi forliget ikke indeholder en overenskomstsikret garanti for, at retten til spisepause er en del af arbejdstiden.

Topforhandlerne fra en række LO-forbund, blandt andet FOA, Socialpædagogernes Landsforbund, HK og 3F, følte sig imidlertid tilstrækkeligt 'betrygget' ved det protokollat, hvor arbejdsgiverne giver deres opbakning til den betalte spisepause.

OK'18 tema på DenOffentlige

Vi samler alle historier om overenskomstforhandlingerne på en fælles temaside. Følg forhandlingerne her.

Historier om tidligere overenskomster finder du her.

Skal I være med? Kontakt os.

På grund af den tavshedspligt, der hviler over forhandlingerne i Forligsinstitutionen, er aftalen mellem lønmodtagerne og regionerne endnu ikke offentliggjort i sin helhed, men Avisen.dk kan nu løfte sløret for indholdet i spisepause-protokollatet, der førte til, at LO-forbundene med topforhandler Dennis Kristensen i spidsen, gik solo. 

I protokollatet står der blandt andet: 

'Et samlet RTLN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der har til opgave at aftale eller fastsætte løn- og øvrige ansættelsesvilkår, red.) vil vejlede regionerne til at fortsætte den gode måde spisepausen afvikles på i regionerne. Det, at medarbejderne har en spisepause og står til rådighed, understøtter en velfungerende drift. Dette er i sig selv en væsentlig begrundelse for den betalte spisepause.'

Konkret om pausen fremgår det:

'Pause af mindre end en 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdsstedet/institutionen, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.'

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, som tophandler Anders Kühnau er formand for, giver tilsagn om at fortsætte med at tilrettelægge pauserne som hidtil. RTLN vil ifølge protokollatet 'vejlede' regionerne om, at en pause af mindre end en halv times varighed medregnes i arbejdstiden.

Selv om LO-forbundene ikke oplever nogen overhængende fare for, at arbejdsgiverne skulle finde på at inddrage den betalte pause, indeholder protokollatet en central formulering, som gør det muligt at føre en konkret sag, hvis en strid alligevel skulle opstå. 

'Parterne er enige om, at det forhold, at spørgsmålet om spisepauser har været drøftet ved overenskomstforhandlingerne, ikke kan påberåbes i forbindelse med en evt. sag,' hedder det i dokumentet.

Om akademikerne, sygeplejersker og de øvrige grupper, som ikke følte sig betrygget ved arbejdsgivernes formuleringer, vender tilbage til forligsmanden i håb om at få genoptaget forhandlingerne om den forkætrede pause, er endnu uafklaret. 

Det stod klart under de hidtidige forhandlinger, at en decideret pause-garanti skrevet direkte ind i overenskomsten, ville have en pris. 0,35 procent af den samlede lønramme skulle det angiveligt koste at sikre pausen. Pengene ville blive taget fra de organisationspuljer, som hvert enkelt fagforbund kan forhandle med arbejdsgiverne om. Den regning undgik LO-grupperne ved at 'nøjes med' et protokollat.

LO-forbundenes aftale omfatter 40.000 ansatte i regionerne, blandt andet sosu'er og portører med job på landets hospitaler. 

Torsdag fortsætter overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen på statens og kommunernes område.

Læs historien på Avisen.dk 

 

Emneord: 260418, OK18, Betalt spisepause, Offentlige overenskomster, FTF, LO, Anders Kühnau, FOA, Socialpædagogernes Landsforbund, HK, 3F
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også

 • 27.08.18 Infrastruktur
  3F: Historier om manglende arbejdskraft holder ikke

  Når fagforeningerne ringer med ledige, er der pludselig ansættelsesstop, fortæller 3F, der har tryktestet flere tilfælde, hvor medier fortæller om manglende arbejdskraft hos konkrete virksomheder. Murermester, svineavler og direktør mangler kun arbejdskraft, når de beklager deres nød i medierne, siger forbundssekretær.

 • 23.08.18 Politik
  LO: Godt at A-kasserne nu får mere ansvar

  - Ros til partierne for, at de nu omsider viser a-kasserne den tillid, de fortjener. Jeg havde dog hellere set, at a-kasserne havde fået opgaven som en fast ordning i stedet for et forsøg, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

 • 12.03.18 Politik
  Regeringen: Privat lønudvikling er 8,6 procent

  Det er halve sandheder, når arbejdsgiverne påstår at deres ”tilbud” vil give lønstigninger til offentligt ansatte, der lægger sig op af de privates.

 • 08.03.18 Politik
  Lockout vil ramme almindelige danskere hårdt

  Lønmodtagerne ønsker en løsning for alle – ikke en lammende konflikt ! Med sine voldsomme lockout-varsler ved en kommende storkonflikt risikerer de offentlige arbejdsgivere at sætte hele den danske model på spil.

 • 05.03.18 Politik
  15.000 statsansatte er udtaget til konflikt

  De statslige fagforbund varslede fredag konflikt på op mod 150 statslige arbejdspladser. Det betyder at ca. 15.000 statsligt ansatte nedlægger arbejdet, hvis ikke det lykkes parterne at finde en løsning i Forligsinstitutionen