Stærk bestyrelse skal investere i Danmarks fremtid

Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ni bestyrelsesmedlemmer, der skal lede Danmarks Innovationsfond og uddele bevillinger for 1,6 milliarder i 2014.

Etableringen af Danmarks Innovationsfond er den største reform af det danske forsknings- og innovationssystem i de seneste to årtier.

Den 25. marts udpeger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen i forlængelse af, at et enigt Folketing har vedtaget lov om Danmarks Innovationsfond, de ni bestyrelsesmedlemmer, der fremover skal lede fonden.

- Jeg har udpeget et stærkt og kompetent team, der skal sikre, at vi får mest muligt ud af vores massive offentlige investeringer i forskning og udvikling. De får et meget stort ansvar. De skal sørge for, at de 1,6 milliarder kroner bliver brugt på en måde, så virksomheder og forskere sammen kan skabe banebrydende forskningsresultater, der kan løse samfundsproblemer og skabe vækst og nye arbejdspladser til gavn for hele Danmark, siger Sofie Carsten Nielsen.

De ni bestyrelsesmedlemmer:

 • Jørgen Mads Clausen, formand i Højteknologifonden og bestyrelsesformand Danfoss (formand for bestyrelsen indtil 31. december 2014)
 • Jens Maaløe, president og CEO Terma (næstformand, formand pr. 1. januar 2015)
 • Peter Kurtzhals, Forskningsdirektør Novo Nordisk
 • Claus Hviid Christensen, director, Head of Group R&D Dong
 • Flemming Besenbacher, professor Aarhus Universitet og bestyrelsesformand Carlsbergfondet
 • Anja Boisen, professor DTU
 • Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal
 • Peter Olesen, formand for Det Strategiske Forskningsråd og direktør i ActiFoods (medlem indtil 31. december 2014)
 • Conni Simonsen. formand for Rådet for Teknologi og Innovation og direktør på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (medlem indtil 31. december 2014)

Danmarks Innovationsfond etableres per 1. april 2014 og skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Fondens budget er i 2014 på knap 1,6 milliarder kroner.

Med etablering af fonden sker der en markant forenkling af forsknings- og innovationssystemet, der samtidig rettes mere mod efterspørgsel.

Med fonden kan der sættes mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation, for eksempel i form af de kommende samfundspartnerskaber om innovation, som fonden skal udmønte.

Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation

 • Danmarks Innovationsfond er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning.
 • Fonden retter sig mod erhvervslivet og skal især understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder.
 • Samtidig skal fonden opdyrke centrale forskningsområder gennem målrettede investeringer og have fokus på at imødekomme samfundets efterspørgsel på nye produkter og innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer.
Emneord: Danmarks Innovationsfond
Uddannelsesministeriet på DenOffentlige.dk Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
Aktivitet: Artikler: 70 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 04.11.16
  Politisk aftale prioriterer erhvervsrettet forskning og fri forskning

  Et samlet Folketing står bag fordelingen af i alt 555 millioner kroner til forskningsaktiviteter i 2017. Forskning fører til nye løsninger og produkter og bidrager til vækst. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, understreger uddannelses- og forskningsministeren. Hent aftalen her.