Stærke forretningsmodeller skal drive innovationen frem

Hvordan kan de private servicevirksomheder fremme OPI? Med det spørgsmål giver Bente Sorgenfrey fra FTF mig muligheden for at præsentere Dansk Erhvervs bud på, hvordan vi kan fremme offentligt-privat innovation. En sag som er meget vigtig, og som vores medlemmer bruger en hel del energi på.

Lad mig indledningsvis gøre det helt klart: i Dansk Erhverv mener vi, at der ligger et kæmpe potentiale i offentlig-privat innovation. Der er både vækst og arbejdspladser i at lade private virksomheder udvikle produkter og ydelser til det offentlige, som eksempelvis nye og smartere pacemakere, der kan sælges både i Danmark og i udlandet.

Danmark har en af verdens største offentlige sektorer, og det offentlige køber hvert år ind for knap 300 mia. kr. Tallet er så stort, at det i sig selv siger noget om, hvor store udviklingsmuligheder, der er i at målrette en del af midlerne til at skabe nye og mere smarte løsninger til det offentlige. Men det har aldrig været det offentliges spidskompetence, at udvikle produkter og løsninger med et kommercielt mål for øje. Det offentliges kompetencer ligger trods alt et andet sted.

OPI-stafetten

OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde.

Hvordan kan det offentlige og erhvervslivet sammen udvikle nye løsninger, som har potentiale til at give skatteborgerne mere for deres penge, og virksomheder muligheder for at skabe ny vækst og arbejdspladser? 

Det er OPI-Lab - Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi - der igangsætter stafetten på DenOffentlige.dk. 

Det ligger omvendt i virksomhedens dna at udvikle nye produkter, der er bedre end i går. Virksomhederne er dybt afhængige af, at netop deres produkter og løsninger er attraktive for kunderne. Derfor siger det sig selv, at virksomhederne er afhængige af at være i tæt dialog med netop kunden for at forstå markedets behov. Det kunne fx være en viden om, hvilke helt konkrete udfordringer den ældre borger oplever til daglig.

De virksomheder der har størst succes, forstår at omsætte kundernes behov til en ny idé, et nyt produkt eller en forbedring af et eksisterende produkt. Men det afgørende er her, at det sker i et kommercielt perspektiv. Produktet skal kunne sælges. Virksomhederne er vant til at tænke i bæredygtige forretningsmodeller, og det er her, private servicevirksomheder har en afgørende rolle i offentlig-privat innovation.

Kernen i OPI er, at den offentlige sektor inviterer de private med ind, og stiller en udviklingsplatform til rådighed for de virksomheder, der kan og vil.

Det kræver mod fra det offentlige. Mod på at åbne op for et stærkere og bedre samarbejde. Vi har allerede set eksempler på, at en medico-virksomhed arbejder på en ny intelligent pacemaker sammen med en række offentlige og private. Vi har set en privat hjælpemiddelleverandør bidrage til at effektivisere brugen af kørestole og rollatorer med brug af en totalomkostningstankegang. Og vi har set det private sammen med det offentlige udvikle en sundhedsapp til borgere med psykiske lidelser, der giver borgeren større livsglæde og mindre behov for behandling. Det er alle sammen gode eksempler, men vi har brug for mange flere.

Hvad skal der så til?

Skal vi styrke OPI, er vi nødt til at tænke smartere og mere ambitiøst. Først og fremmest indebærer det, at vi ikke har vores viden og erfaringer spredt for alle vinde, men samlet få steder. Dansk Erhverv foreslår, at der oprettes et samlet kompetencecenter for OPI, hvor aktørerne kan søge hjælp med alle praktiske spørgsmål, juridiske afklaringer af udbudsregler, statsstøtte mv. Samtidig skal der oprettes en fast track-ordning for de aktører, der har en god idé. Det vil lette processen for alle parter.

Herudover er det nødvendigt at vi løfter ambitionsniveau for offentlig-privat innovation. Skal vi for alvor indfri det store potentiale, som OPI rummer, er mindre pilot- eller udviklingsprojekter her og der ikke vejen frem. Vi skal turde udvikle og implementere ambitiøst. Hvis vi ved, at der er en business case med bestemte teknologier – fx loftslifte, der kan spare på tunge løft eller skylle/tørre toiletter, der giver bedre livskvalitet for færre ressourcer – så skal vi have modet til at omsætte det i stor skala. Her savner vi, at den offentlige sektor skaber råderum til at sikre de nødvendige investeringer.

Det offentlige skal brænde for offentlig-privat innovation, og projektet skal forankres strategisk i toppen. Det er ikke nok at give gode ildsjæle lidt opmærksomhed til konferencer og skåltaler, uden at topledelsen reelt kaster sig ind projektet, med alt hvad der følger med.

OPI bliver kun til noget, hvis der i projektet er en stærk forretningsmodel. Hvis den offentlige part allerede på forhånd viser sig parat til at foretage de nødvendige investeringer i ny teknologi eller apparatur, så er der en klar gulerod for den private virksomhed til at bidrage med innovative løsninger. Det offentlige skal investere ud fra det potentiale, de kan hente på området.

Stafetten sendes videre til Dennis Kristensen

Vi når kun i land med OPI, hvis vi sætter os nogle klare mål for, hvor vi gerne vil hen. Der er vi et godt stykke fra endnu, selvom eksempelvis regeringens handlingsplan om digital velfærd sætter en god retning. De private aktører er klar til samarbejdet, og med dets mange potentialer for den offentlige sektor, er det svært at se, hvordan de skulle kunne takke nej til OPI.

Gad vide om de offentlige medarbejdere er klar til projektet? Det er jo i sidste ende dem, der i praksis skal afprøve de nye produkter og løsninger, og herigennem løfte OPI sammen med virksomhederne. Jeg sender stafetten videre til Dennis Kristensen fra FOA, og håber, at han med sine medlemmer går ind i OPI-projektet med ja-hatten på. 

Emneord: Jens Klarskov, OPI, Dansk Erhverv, Bente Sorgenfrey, Dennis Kristensen, Forretningsmodeller
OPI-stafetten på DenOffentlige.dk OPI-stafetten skal udvikle og udbrede viden om, holdninger til, udfordringer for og de mange muligheder i Offentlig-Privat Innovationssamarbejde....
Aktivitet: Artikler: 15 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 30.06.14 Peter Kyhl
  OPI stafetten - Skal det private være mere aktive?

  Jeg deler Jens Klarskov, Dansk Erhvervs bemærkninger om mod og risikovillighed fra det offentliges side, når det gælder OPI samarbejde. Der er formentligt mange projekter, der aldrig blev testet grundet strukturen i det offentliges mulighed for at ”kaste sig ud i projekter”, hvor resultatet ikke er givet på forhånd. Men er det kun det offentliges skyld?
  Til Klarskovs forslag om at ”..der oprettes et samlet kompetencecenter for OPI, hvor aktørerne kan søge hjælp med alle praktiske spørgsmål, juridiske afklaringer af udbudsregler, statsstøtte mv.” ligger den opgave måske til det nye Center for Offentligt Innovation?!
  Men vigtigst af alt; Hvor finder vi de private aktører? Jeg er ansvarlig for innovation på Nordsjællands Hospital. Vi har afsat flere mio. kr. om året. Vi har sat hele hospitalet i gang med at tænke innovativt, i projekter mv., som vi gerne vil teste i et levende laboratorium – og med henblik på det nye hospital Nordsjælland. Vi har mængder af ideer og forslag; hvordan kommer vi i gang med at drøfte mulighederne med flere private aktører. Det kunne være at de aktive private innovations interesserede virksomheder også skulle samle sig, så vi fra det offentlige har en lettere adgang. Måske også en opgave for Dansk Erhverv?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også