Status på valgkampen, hvor alle lover, men ingen har penge med

Nu er valgkampen ved at være slut, og det er tid at gøre status. Tonen har været god, men debatten har været præget af alt for mange tomme løfter, som ikke kan holdes efter valget.

Nu har jeg efterhånden deltaget i mange debatter her i valgkampen, og det er slående, hvordan alle partierne lover guld og grønne skove. Ingen af dem kan dog svare på, hvor pengene skal komme fra. Ingen andre end Liberal Alliance har en gennemregnet økonomisk plan for hele Danmark.

Rød versus blå

Det er nærmest et forudsigeligt cirkus at føre valgkamp. De røde giver valgløfter, som aldrig vil kunne indfries i deres helhed, og de blå maner til besindighed og peger på, at udgifterne skal finansieres. Bevares, vi vil jo alle gøre det så godt som muligt for alle danskere, men vejen derhen er forskellig. Vi vil alle have mest mulig velfærd for pengene.

Det er på en måde ret ubehageligt, at politikerne udenfor VLAK-regeringen her i valgkampen blot lover og lover og lover uden at pege på, hvor pengene skal komme fra. De bluffer befolkningen! De fleste af os husker, hvor grelt det var, da Helle Thorning vandt regeringsmagten, hvor der var hele 100 løftebrud i de første 100 dages regeringsperiode. Det klinger derfor hult, når det ene parti overgår det andet i debatterne med løfter om alt muligt, der koster penge. Fordi meget sjældent anviser de, hvor pengene skal komme fra, andet end at vi skal sætte skatter og afgifter op. Det er dog ikke så simpelt, da der altid vil være dynamiske/afledte effekter af enhver ændring på skatter og afgifter. Netop derfor skal alle sådanne overvejelser forbi Finansministeriet til en grundig vurdering af, hvad der konkret vil ske, hvis man skruer på en enkelt afgift eller skattesats. Det er ikke bare krone for krone.

Blå versus blå

Mange af os troede, at blå blok stod sammen om den økonomiske politik. Imidlertid meldte Lars Løkke ud tidligt i valgkampen, at man ville bruge hele råderummet, hvilket er i direkte modstrid med Liberal Alliances og de konservatives politik. Dette valgløfte er igen taget ud af en samlet national sammenhæng, og dvs. man kender ikke de afledte effekter. Venstre er gået frem i annoncer med budskabet om, at man vil det samme som socialdemokratiet, og ovenikøbet foreslået en SV-regering. Derved har Lars Løkke nærmest splittet blå blok.

Mens milliardløfterne flyver gennem luften i valgkampen, er der ifølge økonomer udsigt til en opbremsning i dansk økonomi for første gang i 25 år, hvis det står til Venstre og Socialdemokratiet.

Liberal Alliances 2030-plan

Som det fremgår ovenfor, vil enhver ændring af en skat eller afgift og ethvert tiltag med øget forbrug have en række afledte effekter. Netop derfor har Liberal Alliance gennemarbejdet en samlet plan for Danmark, hvor man har taget alle de områder, som man gerne vil bruge penge på, og alle de områder, hvor man gerne vil ændre på udgiftsniveauet for staten. Denne samlede ”ønskeliste” er herefter grundigt gennemregnet af Finansministeriet. Denne gennemregning har taget mange måneder, og det samlede resultat, den såkaldte ”2030-plan”, viser, at planen er overfinansieret med 8 mia., der kommer 100.000 flere arbejdspladser, og BNP stiger med 108 mia. kroner. Vi skaber altså et rigere samfund, hvor danskerne får mere frihed til at indrette livet, som de ønsker det. Det er sund fornuft.

Planen indebærer, at en almindelig LO-lønmodtager får 19.500 kr. mere årligt end i dag til forbrug, eller hvordan man nu ønsker at bruge pengene. For en familie med to voksne i arbejde, betyder planen, at husstanden betaler 38.800 kr. mindre i skat om året. Det giver mulighed for at indrette livet, som det giver mening for den enkelte familie. På klimaområdet afsættes 85 mia. kroner over de næste 10 år bl.a. til forskning i nye energiformer og i effektiv energilagring, så man også kan bruge vindenergi, selvom det ikke blæser. Endvidere lettes el- og elvarmeafgiften til det lavest tilladte niveau i EU, og det er vigtigt for at flytte energiforbruget over på elektricitet, som kan produceres med ”grønne” metoder fremfor med olie, kul og gas. Endelig afsættes penge til energirenovering, de grønne biler bliver billigere, og så skal der laves en ny klimalov.

Alle tiltag griber ind i hinanden, og derfor er det vigtigt med en samlet plan for Danmark, og ikke blot at love det ene eller det andet her i valgkampen. Du kan læse mere om planen på www.2030plan.dk.

Jacob Rosenberg på DenOffentlige.dk Jeg stillede op første gang til RV17/KV17, og blev valgt til regionsrådet i hovedstaden med mange personlige stemmer, så det var både overraskende og dejligt. Jeg stiller op igen til RV21/KV21 ...
Aktivitet: Artikler: 34 | Kompetenceområder: 3

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.