Studie viser: Aktivering af syge ledige har minimal virkning

»Det kan formentlig ikke betale sig at forsøge at hjælpe de her syge ledige tilbage i arbejde,« siger forsker.

Uddannelse, kurser, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob er fire redskaber jobcentrene kan bruge til at få ledige på sygedagpenge tilbage i arbejde.

Men det virker kun i mindre grad. Det er konklusionen i et dansk studie, som har undersøgt effekten af de fire typer beskæftigelsesindsatser. Det skriver Videnskab.dk.

I studiet har forskerne via registre fulgt knapt 90.000 danske ledige på sygedagpenge fra 98 kommuner i tre år.

»Cirka en tredjedel af dem kommer i job. Det tal ville sandsynligvis ikke forandre sig ret meget af, at man fjernede de her aktiveringsordninger,« siger Anders Holm, professor i sociologi på Western University i Canada, til Videnskab.dk.

Han er førsteforfatter på forskningsresultaterne i det videnskabelige tidsskrift Journal of Health Economics.

»Ser vi på det fra et beskæftigelsesperspektiv – altså at det her skal få flere i job - så er den helt overordnede fortælling, at det formentligt ikke kan betale sig at forsøge at hjælpe de her syge ledige tilbage i arbejde,« siger han.

Forskerne har set på, hvor lang tid de sygemeldte er ledige alt efter hvilken type tilbud deres kommuner giver dem – uddannelse, kurser, virksomhedspraktik, løntilskudsjob eller ingen aktivering.

De har sammenlignet på tværs af kommuner og taget højde for kommunale forskelle i forhold til for eksempel økonomi.

De finder frem til, at virksomhedspraktik, hvor den syge kommer i praktisk hos en virksomhed i op til 13 uger, og uformelle kurser har decideret negativ effekt på, om de ledige kommer i job.

Mens ordinær uddannelse og løntilskudsjob har meget lille positiv effekt på beskæftigelsen.

De syge, som har fået uddannelse, beholder i gennemsnit deres første job 11 dage længere, end dem der slet ikke er blevet aktiveret.

De syge ledige, som bliver aktiveret gennem et løntilskudsjob, kommer hurtigere i arbejde – cirka 20 dage hurtigere i gennemsnit sammenlignet med dem, som ikke aktiveres. Men de beholder ikke jobbet længere.

»Det er jo nogen små tal, som formentlig dækker over nogle få, som bliver i job i alle de tre år, vi ser på, og måske resten af livet, mens størstedelen ingen effekt har. Hvis man lavede en cost benefit analyse af de her indsatser, ville det sikkert ikke kunne betale sig,« siger Anders Holm til Videnskab.dk.

Læs hele historien på Videnskab.dk.
 

Emneord: 180618, Aktivering, Sygedagpenge, Beskæftigelsessystemet, Socialkrisen
Videnskab.dk på DenOffentlige.dk Videnskab.dk leverer daglige forskningsnyheder og andet indhold, der med afsæt i videnskabens verden giver brugerne en aha-oplevelse og gør dem klogere....
Aktivitet: Artikler: 17 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 06.07.18 Ania Johansen
  Det grå marked

  Det er en bizar pineri at udsætte borgerne for arbejdsprøvninger og aktiveringer imod lægerfaglige vurderinger - de mange "skøn" og diffuse tolkninger sætter borgernes retsikkerhed på spil når de er overladt til den enkelte socialrådgivers uautoriserede "skøn" af en lægeerklæring - giv socialrådgivere personligt fagligt ansvar ligesom alle andre faggupper så der kan blive ryddet op i det store grå marked.

 • 20.06.18 Carsten Legaard
  Barnligt spørgsmål: Hvad med at gøre dem raske først?

  Mange, om ikke de fleste, af vore syge og nedslidte er blevet syge og nedslidte af deres tilknytning til arbejdsmarkedet. At udskrive mere af den samme medicin er derfor en fuldkommen Molbo-løsning.
  Hvad med i stedet at gøre de syge raske? Nå, det kan ikke lade gøre? Siger hvem? Alle skader på krop og sind er reversible, men det kræver selvfølgeloig en kæmpe indsats – først og fremmest af den syge selv, men også af sundheds- og omsorgsprofessionelle.
  Vi kan ikke regne med, at ret mange af de reverserede vil vælge job på det arbejdsmarked, der skadede dem, men nogle vil – og andre vil kunne gavn i offentlige jobs, deltidsjobs, omsorgsjobs og frivillige civile organisationer. Kort sagt – de vil få et mere værdigt liv, og vi andre vil få et mere værdigt samfund. For stort set de samme kroner og øre.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også