Antal fleksjob i vækst

Velfærd

24/09/2013 10:53

Freja Eriksen

Nye tal på Jobindsats.dk viser, at der var 54.124 fuldtidspersoner i fleksjob i juni 2013. Det er flere end nogensinde før.

Det seneste halvandet år har været kendetegnet ved vækst i antallet af fleksjobbere. Omkring årsskiftet 2012/2013 fulgte udviklingen et særligt mønster, fordi kommunerne afsluttede en række sager og tilkendte mange nye fleksjob, før nye regler trådte i kraft 1. januar 2013. Det gav sig udslag i en kraftig vækst i antallet af fleksjobbere i december 2012. Denne pukkel blev efterfulgt af en lille tilbagegang i tilgangen til ordningen, fordi der kun blev påbegyndt få forløb i de første måneder af 2013. Derefter fortsatte stigningen i antallet af fleksjob. 

Udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob, januar 2012 – juni 2013 

Kilde: Jobindsats.dk

Metode: 1) Vælg Fleksjob i venstre­menuen på forsiden, 2) vælg målingsgruppen Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner, 3) vælg målingen Antal fuldtidspersoner,Hele landet og Januar 2012 – juni 2013.

Muligt at følge ny og gammel ordning

Personer, der er tilkendt et fleksjob før 1. januar 2013 og bliver i deres nuværende job, fortsætter i fleksjobbet efter de gamle regler. Fleksjobbere, der skifter til et nyt fleksjob efter 1. januar 2013 følger som udgangspunkt de nye regler. Gradvist vil antallet af personer på gammel fleksjob ordning derfor falde, og antallet på den ny ordning vil stige. 

På Jobindsats.dk er det muligt at skelne mellem personer ansat under den gamle henholdsvis den nye ordning.

Udvikling i antal fuldtidspersoner i fleksjob, december 2012 – juni 2013

Siden december 2012 – den sidste måned med de gamle regler – er antallet af fleksjobbere under gammel ordning faldet med 2.731 fuldtidspersoner. Dette fald er mere end opvejet af, at der i juni 2013 var 3.768 fuldtidspersoner under den nye fleksjobordning. Netto er der derfor kommet 1.037 flere fuldtidspersoner i fleksjob efter reformen – en stigning fra 53.087 fuldtidspersoner i december 2012 til 54.124 fuldtidspersoner i juni 2013. 

I alt har 4.184 personer været ansat i fleksjob under den nye ordning i kortere eller længere tid.

Fra passiv til aktiv

Udviklingen i 2013 viser ikke alene et stigende antal fleksjob. Der tegner sig et mere generelt billede af, at personer med nedsat arbejdsevne i højere grad end tidligere er på ydelse med et jobperspektiv frem for ydelse uden jobperspektiv.

Således er antallet af personer i fleksjob og ressourceforløb steget med 1.698 i perioden januar til august 2013 sammenlignet med den tilsvarende periode i 2012.

Omvendt er antallet af førtidspensionister i første del af 2013 faldet med 3.526 fuldtidspersoner sammenlignet med den tilsvarende periode i 2012.

I alt er antallet af fuldtidspersoner på ydelser, der er forbundet med varigt nedsat arbejdsevne, faldet med 1.828 fuldtidspersoner i første del af 2013 i forhold til første del af 2012.

Forskel mellem ny og gammel ordning

Den nye fleksjobordning er en del af reformen af førtidspension og fleksjob.

I den ny fleksjobordning kan ansættelse i fleksjob ske på et hvilket som helst timetal. Personen i fleksjob modtager løn fra arbejdsgiveren for de timer de arbejder og et tilskud til lønnen fra kommunen. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 98 pct. af dagpengemaksimum­ og aftrappes gradvist, jo mere man tjener, og er helt væk ved lønninger over 36.400 kr. om måneden. 

I den gamle ordning skulle man arbejde mere end 12 timer om ugen, for at kunne få et fleksjob. For dette udbetalte virksomheden en fuldtidsløn, men modtog til gengæld et tilskud fra det offentlige, der udgjorde en fast andel af lønnen på 50 eller 66 pct. afhængig af arbejdsevnen og med et loft over det maksimale tilskud.

 

 

Mest Læste

Annonce