Digitalisering: Her er de 23 nye områder der nu har digital selvbetjening

Infrastruktur

30/11/2015 08:04

Nick Allentoft

Du skal indberette på flere og flere områder digitalt. 23 nye er kommet til pr. 1. december.
Danskerne er godt i gang med at kommunikere med det offentlige på nettet. Den 1. december bliver det obligatorisk at bruge yderligere 23 digitale selvbetjeningsløsninger. Tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at danskerne har taget de digitale selvbetjeningsløsninger til sig.

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Fra 1. december bliver kontakten mellem borgere og det offentlige mere digital, når det bliver obligatorisk at benytte yderligere 23 selvbetjeningsløsninger i kommunikationen med det offentlige. Nu skal det også gøres digitalt, hvis man fx vil søge om tilskud til briller eller tilmelde sig jagtprøver og indberette vildtudbytte.

Danskerne er gode til at betjene sig selv på nettet I forvejen er danskerne gode til at anvende nettet; 89 pct. af de 16-89-årige er på internettet mindst en gang om ugen, fortæller Louise Palludan Kampmann, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen:   ”For langt de fleste danskere er det en helt naturlig del af hverdagen at bruge internettet, og det vil for de fleste føles som en lettelse ikke at skulle stå i kø i borgerservice,” siger Louise Palludan Kampmann.   Sidste år blev det blandt andet obligatorisk at ansøge om boligstøtte og folkepension over nettet, og tal fra Digitaliseringsstyrelsen viser, at danskerne i høj grad bruger de digitale selvbetjeningsløsninger. Fx er 94 pct. af ansøgningerne om folkepension digitale og knap ni ud af ti danskere, der søger om boligstøtte, gør det digitalt.   Flere og flere bruger digital selvbetjening KL gennemførte i foråret 2015 en optælling, som viste, at anvendelsen af de obligatoriske digitale selvbetjeningsløsninger er stigende. Eksempelvis er danskerne gode til at anmelde flytning til kommunen over nettet. Tilbage i 2012 blev 63 pct. af danskernes flytninger anmeldt digitalt, mens det i dag er 88 pct. Hos KL glæder man sig over udviklingen:   ”Danskerne har i den grad taget digital selvbetjening til sig, og det er værd at bemærke, hvor hurtigt det er sket. Det understreger vores opfattelse af, at det for langt de fleste danskere er naturligt at betjene sig selv digitalt i dialogen med det offentlige. Det er ligesom på andre områder, som fx bank, rejser og billetkøb, hvor borgerne også er vant til at klare tingene på nettet. Det betyder, at vores borgerservicefolk i stedet kan bruge kræfterne på at hjælpe de borgere, som ikke er i stand til at betjene sig selv,” siger Pia Færch, kontorchef for Digitalisering og Borgerbetjening hos KL.   Navn på område                  Ansvarlig myndighed
 1. Anmodning om og oplysninger ifm sygedagpenge       Beskæftigelsesministeriet / Kommunal
 2. Anmodning om bestilling af arkivalier til benyttelse på Statens Arkiver   Kulturministeriet
 3. Afgivelse af samtykke til børneattest  Justitsministeriet
 4. Ansøgning om personligt tillæg   Beskæftigelsesministeriet
 5. Ansøgning om almindeligt helbredstillæg     Beskæftigelsesministeriet
 6. Ansøgning om udvidet helbredstillæg     Beskæftigelsesministeriet
 7. Ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet     Transport- og Bygningsministeriet
 8. Anmodning om behandling af klager fra flypassagerer     Transport- og Bygningsministeriet
 9. Ansøgning om chaufføruddannelsesbevis mv. efter buskørselsloven     Transport- og Bygningsministeriet
 10. Ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser mv. efter godskørselsloven     Transport- og Bygningsministeriet
 11. Anmodning om indsigt i egne oplysninger i CPR     Social - og Indenrigsministeriet
 12. Indgivelse af klager over Patienterstatningens afgørelser til Ankenævnet for Patienterstatningen     Sundheds- og Ældreministeriet
 13. Indgivelse af klage over sundhedspersoner til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn     Sundheds- og Ældreministeriet
 14. Indgivelse af klage over sundhedsvæsnet til Patientombuddet     Sundheds- og Ældreministeriet
 15. Ansøgning om tilskud til lægemidler købt i andet EU/EØS-land    Sundheds- og Ældreministeriet
 16. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved ægtefællesammenføring     Justitsministeriet
 17. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn     Justitsministeriet
 18. Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring     Justitsministeriet
 19. Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet     Justitsministeriet
 20. Tilmelding til prøver i relation til jagttegn     Miljø- og Fødevareministeriet
 21. Indberetning af vildtudbytte     Miljø- og Fødevareministeriet
 22. Autorisation af sprøjteførere og forhandlere     Miljø- og Fødevareministeriet
 23. Indberetning i register over frivilligt udelukkede spillere (ROFUS)     Skatteministeriet
 

Mest Læste

Annonce