Ny rapport: Nye løsninger sluges af Dødens Gab

Politik

26/11/2014 11:26

Suleman Haider

Innovative løsninger forsvinder, før de kommer på markedet i Danmark eller internationalt. Det er ikke godt nok, mener formanden for Markedsmodningsfonden, der peger på en række væksthæmmende barrierer i forbindelse med markedsintroduktionen af nye innovative løsninger.

Danske virksomheder og iværksættere bruger år, hjerteblod og økonomiske midler på at udvikle innovative løsninger. Det er, ifølge Markedsmodningsfonden, hvad Danmark har brug for og helt i tråd med de takter, der fra politisk side for længst er slået an. Men løsningerne mødes af en række væksthæmmende barrierer, der står i vejen for kommerciel succes.

Carsten Bjerg, formand for Markedsmodningsfonden: '' Nye innovative løsninger er med til at fastholde og skabe nye job og til at skærpe konkurrencen og omstillingen til en mere effektiv produktion. I sagens natur er det til gavn for både virksomhederne selv og for samfundsøkonomien generelt. Derfor er det også ærgerligt, hvis – og det sker alt for tit – de innovative løsninger slet ikke rammer markedet.''   Udfordringen er kendt og understreges nu i en ny rapport ’Når Nye Løsninger Skal på Markedet’, som Erhvervsstyrelsen netop har lavet for Markedsmodningsfonden.

 

Uden salg, ingen fremtid

Danmark er et af de lande i verden, hvor der investeres mest i forskning, udvikling og innovation – både i den offentlige sektor og i det private erhvervsliv. Derfor er der også brug for, at de innovative ildsjæle hjælpes godt på vej fra ide til kommerciel markedsintroduktion.

Carsten Bjerg: ''Der er godt gang i nye ideer, opfindelser og nyskabelser på tværs af forskellige områder og sektorer. Men at komme fra en idé til det første salg af et færdigt produkt, og måske især fra det første salg til et egentligt markedsgennembrud, er en risikofyldt og ressourcekrævende opgave. Operationen lykkes for nogle virksomheder, men for mange gør den ikke.'

Carsten fortsætter med: ''Alt for mange danske virksomheder og iværksættere har store udfordringer med at få deres nye innovative løsning det sidste stykke vej ud over rampen, fordi de går i stå i det, vi ofte beskriver som ’Dødens Gab’ – mellem prototype og marked.''

Blandt de væksthæmmende barrierer peger den nye rapport bl.a. på, at innovative løsninger ikke i tilstrækkelig grad er testet på slutbrugerne før markedsintroduktionen. Konsekvensen er, at løsningerne ofte ikke kan afsættes, fordi de ikke rammer plet. Rapporten peger også på begrænset adgang til ekstern finansiering og manglende strategisk tilgang til inddragelse af kommercielle kompetencer i virksomheden, herunder særligt salgskompetencer.

Carsten Bjerg slutter af med: ''Der er tale om væksthæmmende barrierer, der i dagens Danmark står i vejen for danske virksomheders kommercielle gennembrud, og uden salg, ingen fremtid, ingen biddrag til landets vækst og ingen nye arbejdspladser på den konto.''

Rapporten ’Når Nye Løsninger Skal på Markedet’ skal biddrage til Markedsmodningsfondens indsats med at optimere innovative virksomheders go-to-market succes og øge mulighederne for at indløse det vækstpotentiale, virksomhedernes nye løsning berettiger.

Konklusioner fra rapporten

Den overordnede konklusion er, at der er en række barrierer, som blokerer for den eksisterende markedsdynamik og det potentiale, der er i mange af produkterne. Hvis barriererne bliver udpeget og bekæmpet på forskellig vis, vurderes det at kunne skabe yderligere 2.500 arbejdspladser. De centrale barrierer består af:

  1. Træghed i markedet. Mange virksomheder opnår ikke deres fulde vækstpotentiale, da de undervurderer kundernes parathed til at investere i nye innovative løsninger. Dette kan forsinke markedsintroduktionen og reducere/fjerne salget, særligt til det brede markedet.
  2. Begrænset adgang til ekstern finansiering. Særligt højinnovative virksomheder har svært ved at få kapital udefra og potentialet bliver enten forsinket eller reduceret kraftigt.
  3. Mangel på strategisk ledelse og kommercielle kompetencer. Kompetencerne er ikke tilstrækkeligt til stede og prioriteres ikke nok – til skade for markedsmodningen.

En anden konklusion er, at mange innovative danske virksomheder kan overkomme de væksthæmmende barrierer gennem strategisk brug af test, fordi test i høj grad styrker virksomhedens markedsindsigt, samtidig med at en test modner markedet.

Rapporten kan læses her: Nye Løsninger Skal på Markedet. Du kan også læse Baggrundsrapporten og Sammenfatningen.

Om markedsmodningsfonden

Markedsmodningsfonden blev i 2013 sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Danmark. Markedsmodningsfonden får virksomheders nye produkter hurtigere på markedet. Der er afsat 135 mio. kr. årligt til Markedsmodningsfonden i perioden fra 2013 til og med 2015.

Læs mere på www.markedsmodningsfonden.dk

 

Mest Læste

Annonce