Der er milliarder fra EU's strukturfonde til dansk erhvervsliv

Strukturfonde sætter gang i dansk milliardinvestering

Infrastruktur

06/08/2014 15:14

Nick Allentoft

EU-Kommissionen har nu officielt godkendt de danske programmer for Regionalfonden og Socialfonden i 2014-2020. Danmark kan som det første land i EU dermed sætte gang i investeringerne fra fondene i 2014-2020.
Danmark får ca. 3 mia. kr. til investeringer i blandt andet små og mellemstore virksomheder, innovation og iværksætteri.

De tidlige programgodkendelser er en betydelig fordel for erhvervsfremme i hele landet, vurderer regionalchef i Erhvervsstyrelsen, Preben Gregersen:

’Vores erfaring er, at tidlige programgodkendelser giver markant bedre betingelser for projektarbejdet regionalt og lokalt. Det giver højere projektkvalitet og potentiale for at få bedre effekter. Det løfter også dialogen mellem Erhvervsstyrelsen og ansøgere samt de regionale og lokale myndigheder, der indstiller projekterne. Dermed får vi også en bedre hjemtagning af midlerne fra EU’.   "Med den tidlige opstart får Danmark desuden en længere periode til at implementere indsatsen og bedre rum for at justere programmerne, fx hvis samfundsøkonomien skulle ændre sig så væsentligt, at det bliver nødvendigt at justere fokus i indsatsen”.   Åbent for ansøgninger via de regionale vækstfora Med EU-Kommissionens godkendelser på plads, åbnes der nu officielt for ansøgninger til fondsmidlerne. Størstedelen af midlerne søges via de regionale vækstfora, som står for udmøntning af ca. 2,4 mia. kr. af midlerne, og som beslutter, hvilke konkrete projekter der indstilles fra de enkelte regioner.   De resterende midler går blandt andet til en indsats for bæredygtige grønne byer og en national pulje, der vil kunne støtte op om nationale vækstinitiativer. Der vil blive meldt særskilt ud om ansøgningsproceduren, når der kan søges midler gennem disse puljer.   Stærkt partnerskab bag succes Programgodkendelserne er et resultat af en proces præget af et stærkt dansk partnerskab, rettidig omhu og et godt samarbejde med EU-Kommissionen.   ”Det er en sejr for det danske partnerskab, at vi står klar med de to første programmer – vel at mærke ud af de mere end 300 programmer de 28 medlemslande indleverer til Kommissionen”, siger Preben Gregersen.   På strukturfondssiden tæller partnerskabet, med Erhvervs- og Vækstministeriet i spidsen, involverede ministerier og styrelser, regionale vækstfora, regionerne og Bornholms regionskommune, kommuner, sammenslutningen af danske småøer, arbejdsmarkedets parter, erhvervs- og interesseorganisationer, NGO’er m.v., som alle har bidraget konstruktivt ved tilblivelsen af de danske programmer.   ”Vi har været tidligt ude - siden sommeren 2012. Vi har også arbejdet tæt og godt sammen med Kommissionens relevante tjenestegrene, hvor især de uformelle drøftelser har været vigtige for fremdriften i processen. Den konstruktive uformelle kontakt har været nyttig, både når det kom til målrettetheden i skrivningen af - og under forhandlingerne om - programmerne - også når forhandlingerne med Kommissionen ind indimellem blev skarpere i tonen”, slutter Preben Gregersen.   Læs mere om, hvilke typer aktiviteter fondene kan medfinansiere, og hvordan man søger midlerne her.   Læs mere om Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Mest Læste

Annonce