18 gange blev pressemeddelelse fra Støjberg kaldt instruks

Politik

23/06/2017

Nick Allentoft

Politiken dokumenterer, at Ibger Støjberg og hendes ministerium i over et år har beskrevet pressemeddelelse om tvangsadskillelse for instruks

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og hendes eget ministerium har næsten konsekvent omtalt den meget omstridte pressemeddelelse i den såkaldte Støjberg-sag som en instruks. Mindst 18 gange har Støjberg selv, hendes departementschef eller ministeriet omtalt pressemeddelelsen som en instruks.

Den viser en gennemgang, som Politiken har foretaget af sagens dokumenter og ministerens udtalelser forud for dagens samråd med Inger Støjberg i Folketinget.

Under det første samråd i sagen lød Støjbergs forklaring ellers, at det dokument, hun havde sendt til Udlændingestyrelsen 10. februar 2016, blot var en pressemeddelelse. En pressemeddelelse, som ifølge ministeren blot var en politisk tilkendegivelse og ikke var blevet fulgt op af en skriftlig instruks, som kunne sikre, at alt blev håndteret efter bogen. Støjberg forklarede så, at pressemeddelelsen efterfølgende fik karakter af en instruks.

»Da pressemeddelelsen blev udsendt, var den således en politisk tilkendegivelse«, forklarede hun på samrådet 1. juni i år.

Forklaringen står dog i kontrast til Støjbergs og ministeriets tidligere udtalelser i sagen. Da Støjberg 26. september 2016 svarede Folketinget, omtalte hun selv pressemeddelelsens indhold som »indkvarteringsinstruksen af 10. februar«.

»Indkvarteringsinstruksen af 10. februar 2016 indebærer, at mindreårige som udgangspunkt ikke må være indkvarteret på samme asylcenter som deres voksne ægtefælle eller samlever«, skrev Inger Støjberg dengang til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Også hendes egen departementschef, Uffe Toudal Pedersen, beskrev i et svar til Folketingets Ombudsmand for fire måneder siden ministerens skrivelse som »udlændinge- og integrationsministerens instruks af 10. februar 2016«. 

Der var altså ifølge departementschefen tale om en instruks, som stammede fra dagen, da Støjberg gav sin ulovlige ordre.

Forud for dagens samråd mener flere af oppositionspartierne, at Inger Støjberg har løjet i sagen. 

»Jeg tror mest på den første udgave af Støjberg. Altså at det var meningen, at det skulle være en instruks, og at embedsmændene ikke misforstod noget, da de begyndte at behandle den, som var det en instruks. Det er vel også derfor, at der ikke rigtig er noget bevis for, at det bare var en pressemeddelelse, og at der ved siden af den blev givet en mundtlig orientering om, at loven skulle holdes, selv om der stod noget andet i pressemeddelelsen«, siger den socialdemokratiske ordfører i sagen, Mattias Tesfaye, tyil Politiken

Han tilføjer: »Så jeg tror på, at ministeren og embedsmænd har talt sandt de 18 gange, og så tror jeg på, at hun har løjet under samrådet«.

Enhedslistens udlændingeordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, mener, at sagen næsten er blevet komisk, »hvis ikke det var så alvorlig en sag, fordi ministre ikke må lyve, og ministre ikke må bryde loven, når de udstikker ordrer«.

Inger Støjberg har ikke ønsket at udtale sig til Politiken.

Mest Læste

Annonce