Advokat undersøger tidligere socialdirektør for inhablilitet

Ledelse

13/12/2016 10:32

Nick Allentoft

Københavns Kommune har bedt et advokatfirma om at vurdere, om den tidligere socialdirektør Anette Laigaard har været inhabil, mens hun sad på posten. (opdateret efter adv.undersøgelse.)
Opdateret efter udgivelse med svar på advokatundersøgelsen.  (Efter artiklen blev udgivet og udsendt på Ritzaus citattjeneste af FOA, er svaret fra advokatundersøgelsen kommet. Læs konklusion under artiklen) 

Det sker, efter byrådsmedlem John Andersen (EL) spurgte ind til lovligheden af, at Anette Laigaard, mens hun fungerede som socialdirektør, også sad i bestyrelsen for et vikarfirmaet Psykiatri Plus, som hendes egen forvaltning var flittig kunde hos.

“Der må aldrig være tvivl om, at embedsmænd kun varetager kommunens interesser i forhold til private firmaer, der leverer ydelser til kommunen. Hvis en topembedsmand sidder i bestyrelsen i et privat firma, som leverer ydelser til embedsmandens egen forvaltning, så er der et problem,” siger John Andersen (EL) til Fagbladet FOA.

Anette Laigaard sad som socialdirektør i ni år og stoppede på posten 1. marts 2016. Hendes forvaltning begyndte at benytte vikarfirmaet fra 1. januar 2013 og har frem til og med september 2016 haft udgifter på 7.896.233 kr. til firmaet.

Socialdirektøren trådte ind i bestyrelsen i vikarfirmaet 1. juni 2015. Samme år fik vikarfirmaet også to nye, store socialpsykiatriske bosteder under Københavns Kommune som kunde.

Et andet problematisk aspekt ved sagen er ifølge John Andersen (EL), at forvaltningen ikke har oplyst ham eller resten af socialudvalget om direktørens mulige interessekonflikt, da hun indtrådte i bestyrelsen.

Udvalget blev opmærksom på sagen ved en tilfældighed, da de drøftede et knivoverfald på et af Psykiatri Plus’ ansatte ved et møde. Da byrådsmedlemmet Mia Nygaard (R) ved en tilfældighed googlede firmaet, dukkede Anette Laigaard pludselig frem.

“Jeg er meget overrasket over, at jeg, mens jeg sidder og googler vikarfirmaet, finder ud af, at hun sidder i bestyrelsen. Det gav jeg også udtryk for over for udvalget. Det ville have klædt forvaltningen tydeligt at oplyse om det, da hun indtrådte. Jeg tror ikke, der er noget at komme efter, men nu kommer det til at virke, som om de har noget at skjule,” siger Mia Nygaard (R).

Anette Laigaard, der i dag sidder som formand for Det Centrale Handicapråd, oplyser gennem sine medarbejdere her, at hun ikke har nogen kommentarer til sagen.

Hos Københavns Kommune mener de ikke, at direktøren eller forvaltningen har lavet fejl i sagen.

“Der er intet, der tyder på, at den tidligere direktør skulle have foretaget sig noget forkert omkring brugen af Psykiatri Plus. Men da vi er blevet spurgt, om der kunne have været tale om inhabilitet, har vi bedt et advokatfirma se på sagen for at give et juridisk præcist og uvildigt svar,” skriver Nina Eg, nuværende socialdirektør i Københavns Kommune.

 

Konklusion fra advokatundersøgelsen - som er vedhæfter herunder.

I den foreliggende sag er det relevant at vurdere forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, hvorefter en myndighedsperson ikke må deltage i ledelsen af eller have tilknytning til et selskab, der har en særlig interesse i sagens udfald. Da Psykiatri Plus udbyder ydelser inden for psykiatrien, herunder vikarydelser, indgår Psykiatri Plus således blandt leverandørerne til Københavns Kommune.   I sin egenskab af bestyrelsesmedlem i Psykiatri Plus falder Anette Laigaard utvivlsomt ind under kriterierne i forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 3, hvorfor Anette Laigaard ville have været afskåret fra at deltage i behandlingen af sager, der vedrørte Psykiatri Plus, jf. § 3, stk. 3, i forvaltningsloven.   Som det fremgår, har Anette Laigaard i sin egenskab af administrerende direktør i Københavns Kommune imidlertid netop ikke været involveret i sager om antagelse af vikarer eller i øvrigt i sager, der vedrørte Psykiatri Plus.   Anette Laigaard har således ageret i overensstemmelse med reglen i forvaltningslovens § 3, stk. 3, om ikke at deltage i sager, der vedrørte Psykiatri Plus. Det ses heraf, at Socialforvaltningen og Anette Laigaard har respekteret garantihensynet.   Det bemærkes hertil, at der ikke anledning til at betvivle, at Anette Laigaard ikke har været involveret i bostedernes antagelse af vikarer. Som overordnet administrerende direktør har det formodningen mod sig, at Anette Laigaard er involveret i detaljeforhold om den daglige drift af bostederne, hvilket inkluderer antagelse af vikarer.   Det bemærkes endvidere, at der ikke er grund til at betvivle, at Anette Laigaard i bestyrelsen for Psykiatri Plus alene har beskæftiget sig med den overordnede strategi og ikke har været involveret i den daglige drift af vikarselskabet. Det er således atypisk, at en bestyrelse er direkte involveret i den daglige drift af den virksomhed, bestyrelsen varetager den overordnede strategi for. Anette Laigaard og Socialforvaltningen har således også respekteret tillidshensynet.   Det følger heraf, at der ikke er oplysninger, der kan underbygge, at Anette Laigaard har ageret i strid med forvaltningslovens habilitetsregler.   

Mest Læste

Annonce