Ældrekommissionen: Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem

Velfærd

09/02/2012 16:30

Nick Allentoft

Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem (Ældrekommissionen) har i dag fremlagt 43 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan styrke livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Kommissionens opgave har været at komme med anbefalinger til, hvordan man kan styrke de ældres livskvalitet, når de kommer på plejehjem.

Ældrekommissionen peger på fem værdier, der skal være afgørende for livet på plejehjem:

1. Indflydelse på eget liv
2. Respekt for forskellighed
3. Medmenneskeligheden i fokus
4. Gode oplevelser hver dag
5. En værdig afslutning på livet

”Vi skal have respekt for, at ældre er meget forskellige mennesker. Alle plejehjemsbeboere har brug for basal pleje, men har herudover lige så mange forskellige ønsker til livet, som alle andre mennesker. Derfor er det helt afgørende, at plejen og aktiviteter tager udgangspunkt i det,” siger Ældrekommissionens formand Bjarne Hastrup.

Hent rapporten her

Kommissionen fremlægger i alt 43 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan øge livskvaliteten for ældre på plejehjem. Anbefalinger handler både om introduktionen til plejehjemmet, om de daglige aktiviteter, medbestemmelse og ikke mindst personale, ledelse og pårørendes rolle. Endelig er der også anbefalinger om en værdig sidste tid.

Blandt anbefalingerne er:
· De ansatte på plejehjemmet skal holde møde med den kommende beboer før man flytter ind for at sikre en god overgang
· Ældre skal være med til at bestemme menuen og lave mad samt spise sammen med de ansatte
· Personalet skal respektere de ældres egne ønsker
· Den daglige pleje skal understøtte, at den ældre skal kunne klare sig selv mest muligt
· Alle skal have frisk luft hver dag
· Der skal være frivillige på alle plejehjem
· Ledelsen skal være nærværende og tilgængelig
· Der skal være et varieret udbud af aktiviteter
· Der skal være fast tilknyttede læger
· Ingen skal uønsket dø alene. De ældres ønsker til den sidste tid skal respekteres

Fakta om ældre og plejehjem:
· 41.710 ældre boede i 2011 på plejehjem
· Beboerne er i gennemsnit 84 år gamle, når de flytter på plejehjem
· 17,5 pct. af beboerne er over 90 år gamle
· Beboerne bor i gennemsnit 2½ år på plejehjem
· Antallet af ældre over 80 år i Danmark ventes at stige kraftigt fra ca. 228.000 (2010) til ca. 556.000 (2050)

Ældrekommissionens medlemmer er
· Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen (formand)
· Jan Lindhardt, teolog og tidligere biskop i Roskilde Stift
· Jan Nybo Jensen, centerchef på Plejecentret Sølund, Københavns Kommune
· Arne Rolighed, formand for Danske Pensionister
· Karen Stæhr, sektorformand, Social- og sundhedssektoren FOA
· Susanne Larsen, præsident for Dansk Røde Kors og formand for Frivilligrådet 2009 - 2012

Tidligere plejehjemsleder Thyra Frank var formand for kommissionen frem til hun blev valgt til Folketinget.
 

Mest Læste

Annonce