Angst sender rekordmange danskere på førtidspension

Velfærd

22/5/17 10:09

Nick Allentoft

Udgiften kunne for en stor dels vedkommende formentlig være undgået, hvis man i tide havde sat ind med den rette behandling, mener formanden for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.

Antallet af danskere, der sendes på førtidspension på grund af angst, fortsætter med at vokse. I 2016 kom antallet af nye tildelinger af førtidspension med baggrund i en angstlidelse for første gang over 1.000, viser en opgørelse, som Dansk Psykolog Forening har foretaget på baggrund af tal fra Ankestyrelsen.

Det skriver Ugebrevet A4.

Helt nøjagtigt var angst skyld i, at 1.026 danskere måtte førtidspensioneres i 2016. Der er tale om en stigning på 51 procent fra 678 tilfælde af angst-begrundede førtidspensioner i 2013. Her trådte førtidspensionsreformen ellers i kraft med det formål at begrænse tilgangen til førtidspension.

De nye tilkendelser af førtidspensioner på grund af angst kostede alene sidste år samfundet 3,4 milliarder kroner i produktionstab – en stigning på 910 millioner kroner i forhold til 2013, har Dansk Psykolog Forening beregnet. I beregningen indgår tabet af det arbejde, de førtidspensionerede kunne have udført frem til pensionsalderen, hvis de var blevet på arbejdsmarkedet.

Udgiften kunne for en stor dels vedkommende formentlig være undgået, hvis man i tide havde sat ind med den rette behandling, mener formanden for Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen. Angst er ifølge psykologformanden en forholdsvis ukompliceret lidelse, som kan behandles effektivt, hvis den bliver taget i opløbet.

- Angst er en af de mest velundersøgte lidelser i forhold til, hvilken behandling der virker. Og det gør psykologbehandling. Vi kan godt behandle angst. Det vil ikke i alle tilfælde være sådan, at man kan få al angst til at forsvinde, men man kan i betydelig grad hæve folks funktionsniveau, så angsten reduceres, og man bliver bedre til at håndtere angsten, når den kommer, siger Eva Secher Mathiasen til Ugebrevet A4.

SF, der er med i forligskredsen omkring psykologordningen, vil forbedre psykologordningen, som giver tilskud til behandling for blandt andet angst og depression.

- Vi vil for det første indføre gratis psykologhjælp for alle unge mellem 15 og 24 år. For det andet vil vi gøre op med den urimelige aldersdiskrimination, der i dag ligger i, at du kan få tilskud til psykologhjælp mod depression uanset alder, men kun til hjælp mod angst, hvis du er mellem 18 og 38, siger Trine Torp til Ugebrevet A4.

SF vil yderligere have afsat midler til ekstra tilskud til psykologhjælp for socialt udsatte grupper, som oftere kæmper med psykiske problemer end gennemsnittet, men har svært ved at klare egenbetalingen til psykologhjælp med deres begrænsede ressourcer.

Anne Lindhardt, formand for Psykiatrifonden, tilslutter sig kritikken af de vilkår, som psykologbehandlingen tilbydes på i dag.

- Vi mener, at både egenbetalingen og aldersgrænsen er mere end uhensigtsmæssige. De fremmer jo ikke ligefrem muligheden for at få psykologbehandling. Til gengæld fremmer de en meget stor social ulighed, fordi der er folk, der simpelthen ikke har råd til behandlingen. 3-400 kroner er mange penge for mennesker på kontanthjælp, der har måske 2.000 kroner tilbage at leve for om måneden, når de faste udgifter er betalt, siger hun til Ugebrevet A4.

Angst er et meget bredt begreb, som spænder lige fra en social fobi til alvorlig posttraumatisk stress (PTSD), understreger hun.

Hele historien hos Ugebrevet A4

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce