Anna Mee skandalen: Mistanke om reel bestikkelse vokser

Politik

11/9/18 8:00

Nick Allentoft

Revisorer stiller spørgsmålstegn ved de forklaringer Anna Mee Allerslev tidligere er kommet med i sagen om Øens Murerfirma.

Anna Mee Allerslev fik 77.500 kr. i prisnedslag af Øens Murerfirma ved renoveringen af sin lejlighed. Men ifølge revisionsfirmaet KPMG, der er hyret til at kulegrave byggesagen, har Allerslev ikke dokumenteret, hvorfor hun skulle have reduceret regningen.

Det fremgår af et notat fra KPMG, som B.T. har fået aktindsigt i.

Og det rejser mistanke om bestikkelse af den tidligere beskæftigelsesborgmester i København, mener Bente Hagelund, rektor på Folkeuniversitetet og forfatter til lærebøger om forvaltningsret.

- Når det ikke kan dokumenteres, at der er et fagligt grundlag for nedslaget i prisen, tyder det på, at der er tale om en gave. En gave af størrelsesordenen 77.500 kr. er langt over bagatelgrænsen, og man kan få den mistanke, at der er tale om bestikkelse, hvilket er strafbart, siger hun til avisen.

B.T. har tidligere afdækket, hvordan Allerslev bad en direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse til et millionprojekt. Samme dag som historien kom, gik Allerslev af som borgmester. Siden fortiede hun Øens Murerfirmas centrale rolle ved totalrenoveringen af hendes lejlighed.

Revisionsselskabet KPMG har nu på vegne af Københavns Kommune kulegravet byggesagen for at finde ud af, om Allerslev på nogen måde har fået noget foræret af Øens Murerfirma ved renoveringen.

Allerslev har forklaret, at hun skulle have kompensation for 41 dages forsinkelse af byggeriet i såkaldt dagbod svarende til 58.000 kr.

Endvidere skulle hun kompenseres for, at Øens Murerfirma målte forkert op i forbindelse med etablering af et gæstetoilet, hvilket gav et nedslag på 19.500 kr. Det vil sige nedslag på i alt 77.500 kr.

Som dokumentation for forsinkelsen har Allerslev bl.a. leveret en aftale om byggestyring fra januar 2016 mellem Allerslev og Øens Murerfirma. Men kontrakten nævner intet om dagbod eller hvornår, renoveringen skulle være færdig.

Og KPMG's revisorer godtager ikke Anna Mee Allerslevs dokumentation.

- Hverken forsinkelsen med byggeriet eller grundlaget for de to fradrag for opmålingsfejl er dokumenteret, lyder konklusionen i KPMG’s notat.

Anna Mee Allerslevs advokat Bjarke Vejby afviser kritikken:

- Bygherren kan altid kræve det lidte tab erstattet. Her taler vi så om erstatning af udgifter til bl.a. genhusning på et passende niveau i form af en hotellejlighed i København, erstatning for de drifts- og skattemæssige udgifter til en kostbar ejerlejlighed afholdt i perioden, det aktuelle huslejetab fra lejeren osv. Vi er langt over det aktuelle forligsbeløb, skriver Bjarke Vejby i et skriftligt svar.

Professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet Bent Greve undrer sig over prisnedslaget:

- Ud fra notatet ligner nedslaget en regulær gave til borgmesteren, som kan have til hensigt at påvirke beslutninger i en retning, som er ønskelig for gavegiveren, siger han til B.T.

Notatet fra KPMG indgår i en rapport fra advokatfirmaet Horten, som Københavns Kommune onsdag sendte til Folketingets Ombudsmand, der nu skal vurdere sagen.

Øens Murerfirma er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

bt.dk/samfund/ny-afsloering-mistanke-om-bestikkelse