Bios-konkursen: Økonomisk kaos i månederne før

Infrastruktur

08/11/17 10:25

Nick Allentoft

Økonomi var så presset, at man efterlod Region Syddanmark med flere ubetalte regninger. Det viser ny redegørelse fra konkursboets kurator.

-Kære Mogens. Vi har et issue med Fanø-færgen (og måske også Ærø-færgen). De tager ikke flere reddere med over, idet Bios ikke har betalt i tre måneder! Vi er ved at finde kontaktoplysninger. Vil du kontakte dem, eller skal jeg gøre det? Mads.

Sådan skrev den tidligere konstituerede direktør hos Ambulance Syd, Mads Haugaard, til regionsdirektør i Region Syddanmark, Jane Kragelund, kort før Bios' endelige sammenbrud i sommeren 2016.

Alt om Bios sagen i Region Syddanmark

Læs meget mere om Bios overtagelse af ambulancekørslen i Region Syddanmark.

Klik ind på tema-siden her.

Mailen er videresendt til økonomidirektør i Region Syddanmark, Mogens Sehested Kristensen, om formiddagen den 27. juli 2016. Samme dag blev ambulanceselskabet Bios erklæret konkurs i Skifteretten i Odense. Den er en del af en bilagsoversigt på flere hundrede sider til en redegørelse fra kuratorerne for Bios’ konkursbo, som avisen Danmark og DR er i besiddelse af.

Redegørelsen er lavet for at klarlægge, om Bios’ konkursbo skal indfri regionens krav om 42 millioner løn- og feriekroner på vegne af de tidligere Bios-reddere, eller om regionen selv skal betale regningen. I redegørelsen afviser kuratorene regionens krav. Det har fået regionen til at stævne konkursboet.

Rapporten og bilagene afslører, at Bios havde så massive økonomiske problemer frem mod sin konkurs, at man ikke kunne betale sine regninger til flere af sine samarbejdspartnere.
Problemerne var så store, at kuratorene mener, at regionen kunne have ophævet kontrakten med Bios på grund af misligholdelse. I stedet måtte Region Syddanmark træde til og dække for det konkursdømte og skandaleramte ambulanceselskab efter Bios' konkurs.

Ud over færgeregninger kunne Bios ikke betale for den medicin og det udstyr, der skulle være i ambulancerne, og selskabet måtte også undvære flere ambulancer, som blev holdt tilbage, fordi der ikke var betalt for dem.

Af en mail fra Ambulance Syd-direktør Mads Haugaard til økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen 26. juli 2016 fremgår det, at Bios havde to ubetalte regninger på henholdsvis 284.000 kroner og 170.000 kroner hos firmaet Order Group, som leverede udstyr og medicin til Bios’ ambulancer.

Mads Haugaard gør det klart i mailen, at Order Group har brug for en opringning fra regionen hurtigst muligt, hvis firmaet fortsat skal levere udstyr og medicin til ambulancerne.

Men det var ikke kun indholdet til ambulancerne, der var et problem for Bios.
Hos Mercedes-forhandler P. Christensen i Odense tilbageholdt de fem ambulancer, to akutbiler og en sygetransport, som kun ville blive frigivet, hvis regionen tog affære.

-Det er specielt den hvid-folierede bil, der er kritisk at få løst fra P. Christensen. Uden den kommer Odenses sygeplejerske-bemandede sygetransport ikke ud af køre. Inden for få dage bliver det kritisk med de 5 klargjorte ambulancer og to akutbiler, der er tilbageholdt af P. Christensen, skriver Mads Haugaard 26. juli.

I tillæg var Bios’ økonomi yderligere belastet af forudsete udgifter til rekruttering, omskoling af tyske ambulancereddere og overarbejde for 25 millioner kroner.

Region Syddanmark havde også af andre årsager et stort udestående hos det dansk-hollandske ambulanceselskab.
Samlet set skyldte Bios regionen 63,4 millioner kroner, da selskabet krakkede den 27. juli.
Gælden kom fra to ubetalte boder for ikke at have overholdt kontrakten samt den fejludbetaling på 31,6 millioner kroner, som regionen havde lavet i januar 2016 - og som til sidst førte til Bios' konkurs.
Det var penge, som Bios ikke kunne eller ville betale.

I løbet af 2016 begyndte Bios økonomiske udfordringer at bekymre Region Syddanmark.
Regionen frygtede, at Bios ville kollapse på grund af den dårlige økonomi.

Det remgår det af en redegørelse fra regionens rådgiver, Kammeradvokaten, til kuratorerne og Lønmodtagernes Garantifond, som er udarbejdet efter konkursen.
Her fremgår det, at man frygtede, Bios kunne finde på at opgive det danske marked og skabe et øjeblikkeligt sammenbrud for ambulancekørslen.

Et af faretegnene var, at Bios’ hollandske bank, Rabobank, havde smækket pengekassen i allerede i maj 2016.
Det fik regionen til at holde en række møder med Bios i løbet af foråret, hvor Rabobank sad med ved et af møderne.
Her ville regionen have afklaret risikoen for, om den hollandske storbank ville trække tæppet væk under Bios.
Banken afviste at tilføre Bios mere kredit.

- Banken gjorde det klart, at man ikke havde til hensigt at stille yderligere kreditfaciliteter til rådighed, skriver regionens advokat Kammeradvokaten i sin redegørelse til kuratorerne for Bios' konkursbo og Lønmodtagernes Garantifond.

Bios blev begæret konkurs den 27. juli sidste år, efter selskabet ikke var i stand til at tilbagebetale de lidt over 31 millioner kroner, som Bios ved en fejl havde fået udbetalt fra Region Syddanmark.

DR Fyn har været i kontakt med Bios' tidligere danske direktør, Morten Hansen, for at forholde ham til de nye oplysninger om Bios' dårlige økonomi.
Morten Hansen havde indvilliget i at besvare vores spørgsmål på skrift, men er ikke vendt tilbage med sine svar.

Hele historien hos DR

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce