Dagpengekommissionens samlede anbefalinger

Velfærd

19/10/2015 16:11

Nick Allentoft

Læs pressemeddelelsen fra Dagpengekommissionen og hent rapporten her.
Dagpengekommissionen afrapporterer i dag sine samlede anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan gøres mere trygt og fleksibelt samtidig med, at det skaber større tilskyndelse til at tage job undervejs i dagpengeperioden. Kommissionen giver samtidig sine anbefalinger til, hvordan dagpengesystemet kan forenkles og moderniseres.

Dagpengekommissionen

Dagpengekommissionen har i to år arbejdet på et udspil til et nyt dagpengesystem. Læs alle artikler her.

Formand, Nina Smith, udtaler:

- Jeg synes, det er lykkedes kommissionen at finde en model for et nyt dagpengesystem, der adresserer de væsentligste udfordringer i det nuværende system. Kernen i kommissionens model er, at dagpengesystemet både skal tilskynde til at tage alt arbejde på sædvanlige danske vilkår og samtidig belønne alt arbejde – også job af kort varighed og job til lavere løn. Kommissionens pakke af forslag betyder, at færre mennesker vil opbruge dagpengeretten, uden at det svækker beskæftigelsen.   Tryghed og fleksibilitet Dagpengekommissionen anbefaler, at dagpengesystemet i langt højere grad skal anerkende værdien af alt arbejde på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. Også selvom det kun er i kortere perioder eller til en lavere løn. Én dags arbejde skal give mulighed for at forlænge dagpengeretten med to dage, så den samlede dagpengeperiode kan blive op til tre år.   Ingen skal sættes ned i dagpengesats undervejs, fordi de tager nogle måneder med arbejde til en lavere løn, end de kommer fra. Og dagpengeretten skal forbruges time for time, så man ikke bruger en hel uges dagpengeret, hvis man tager to dages arbejde. 

Større tilskyndelse til at tage job

Nøglen til større tryghed uden at svække beskæftigelsen er større tilskyndelse til at arbejde. De forslag, der styrker trygheden, er udformet, så de samtidig understøtter tilskyndelsen til at tage alt arbejde på sædvanlige danske vilkår. Kommissionen anbefaler herudover, at dagpengesystemet i langt højere grad end i dag skal minde den ledige om, at jo hurtigere man vender tilbage til arbejde, jo bedre er mulighederne for at bevare en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal udløse to karensdage uden dagpenge, hvis man er uafbrudt ledig tre måneder i træk. Hvis man har, hvad der svarer til fem dages arbejde om måneden, slipper man til gengæld for karensdagene. Udover den kortsigtede tilskyndelse til at komme i arbejde, skal systemet understøtte, at man på langt sigt bevarer og styrker sin tilknytning til arbejdsmarkedet.    Når man lige har færdiggjort sin uddannelse, er det særligt vigtigt at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor sænkes dimittendsatsen med fire procentpoint for at styrke nyuddannedes tilskyndelse til at komme i arbejde.   Den samlede kommission bakker op om de centrale egenskaber ved den anbefalede model for et nyt dagpengesystem. Arbejdstagersiden anbefaler dog, at der indbygges mindre karens end i kommissionens model, hvorved modellen ikke finansieres fuldt ud. DA har som svar herpå anvist en model, som grundlæggende svarer til kommissionens, men hvor muligheden for forlængelse af dagpengeretten er tilpasset den finansiering, som arbejdstagersiden peger på.   Nina Smith udtaler i den forbindelse, at: - Det er første gang siden Zeuthen-udvalget fra 1992, at arbejdsmarkedets parter deltager direkte i en kommission om dagpengesystemet. Når man ser på den debat om dagpenge, der er foregået sideløbende med kommissionens arbejde, er jeg særdeles godt tilfreds med, at det er lykkedes at finde en grundmodel for et nyt dagpengesystem, som både arbejdsmarkedets parter og kommissionens uafhængige sagkyndige bakker op om.   Modernisering Dagpengesystemet skal både forenkles og moderniseres. Systemet skal være mere digitalt, automatisk og registerbaseret end i dag, og det skal være meget mere gennemskueligt for både ledige, a-kasser og jobcentre. Dagpengekommissionen anbefaler et månedsbaseret dagpengesystem, der i videst mulig omfang baseres på registeroplysninger, og som dermed reducerer behovet for tro og love-erklæringer, manuel behandling og kontrol. Anvendelsen af digitale løsninger giver mulighed for at give relevant og letforståelig information til den enkelte ledige om, hvad gevinsten vil være af en uges ekstra arbejde, og hvad konsekvenserne vil være af fortsat ledighed.   Kommissionens sammensætning Dagpengekommissionen blev nedsat i juni 2014 med professor, Nina Smith, Aarhus Universitet, som formand. Kommissionen har været sammensat af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og uafhængige sagkyndige. Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter har været Harald Børsting, LO, Bente Sorgenfrey, FTF, Henrik Bach Mortensen, efterfulgt af først Jørn Neergaard Larsen og endeligt Fini Beilin, DA, og Jan Olsen, KL. De uafhængige sagkyndige har været Michael Rosholm, Aarhus Universitet, Bertil Holmlund, Uppsala Universitet, Jens Kristiansen, Københavns Universitet og Jon Kvist, Roskilde Universitet. 

Mest Læste

Annonce