Her er flygtninge i praktik på et dansk slagteri.

Danmark er dårligst i Skandinavien til integration – Sverige er bedst

Politik

22/01/2017 12:14

Daniel Holst

Nye oplysninger viser at der er større chance for ikke-danskfødte for at få job i både Sverige og Norge end i Danmark.

Danmark tager imod færrest flygtninge i Skandinavien, men det betyder ikke at de får lettere ved at komme ind på den danske arbejdsmarked. Nye oplysninger viser at der er større chance for ikke-danskfødte for at få job i både Sverige og Norge end i Danmark.

Til trods for at Sveriges befolkning i starten af 2016 bestod af 17 procent udenlandsk fødte, til forskel fra Danmark, hvor tallet var 11 procent, har de udenlandsk fødte, fra majoriteten af oprindelseslandene i dag arbejde i højere udstrækning i Sverige end i Danmark. Også Norge har en højere andel af udenlandsk fødte i arbejde. Det viser oplysninger fra Danmarks Statistik.

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Oplysningerne viser at af de flygtninge som kom fra Bosnien til Skandinavien i 1990erne har 73 procent job i Sverige og 71 procent i Norge, men i Danmark er andelen som arbejder 51 procent. Selv de flygtninge som er kommet til Skandinavien de seneste år har sværere ved at finde arbejde i Danmark. Andelen af flygtninge fra Iran som har arbejde i Sverige og Norge er 63 respektive 60 procent og i Danmark 47 procent. De syriske flygtninge følgere samme mønster og har desuden højere arbejdsløshed i alle tre lande, men det skyldes til dels at de fleste er nyankommne.

Pieter Bevelander, migrationsforsker og professor ved Malmö högskola, siger til Sydsvenskan at resultatet er overraskende.
– I Danmark tager de imod færre flygtninge end vi og kan investere mere tid og penge i at integrere dem. Så man kunne forvente sig at deres integration fungerede bedre.

Han tilføjer også at Sverige internationalt set er effektive når det gælder at få nyankommne ind på arbejdsmarkedet og at den største hindring for integrationen i dag er bristen på boliger.

(News Øresund)

www.newsoresund.dk

Mest Læste

Annonce