"Vi savner, at der for alvor fokuseres på hovedudfordringen. Og det er, som vi ser det, sikring af, at fundamentet i form af kommunal service er ensartet i hele Danmark", skriver borgmestrene, Mogens Gade (bil.) & Arne Boelt. Foto: Jammerbugt Kommune.

Danmark i balance – Husk fundamentet

Politik

15/06/2015 12:15

Mikkel Sarka

Det nordjyske Kommunekontaktråd, KKR Nordjylland, har sendt et åbent brev til de nordjyske folketingspolitikere. "Husk fundamentet" lyder budskabet.

Kære nordjyske folketingskandidater

Valgkampen er godt i gang og spørgsmålet om et Danmark i bedre balance har i et vist omfang været på dagsordenen.

Der er mange bud på forskellige tiltag, men vi savner, at der for alvor fokuseres på hovedudfordringen. Og det er, som vi ser det, sikring af, at fundamentet i form af kommunal service er ensartet i hele Danmark.

Folketingsvalget 2015

Få et overblik over valget med artikler og fakta herArtikler om partierne her: Læs mere: Liberal AllianceLæs mere: SocialdemokratietLæs mere: SFLæs mere: DFLæs mere: Radikale VenstreLæs mere: Konservative FolkepartiLæs mere: EnhedslistenLæs mere: VenstreLæs mere: Alternativet

Det kræver sikring af en ordentlig fordeling af det statslige bloktilskud, så alle kommuner får nogenlunde ensartede finansieringsmuligheder. Det bliver mere og mere aktuelt i takt med det stigende befolkningskrav – bakket op af national lovgivning og italesættelse – om nogenlunde ensartet service.

I Østjylland er der etableret et initiativ, der hedder rimeligudligning.nu. Deres opgørelser viser, at alle kommuner i Nordjylland er nettotabere i forhold til en fordeling af de statslige bloktilskudsmidler ud fra de reelle udfordringer. Det samlede årlige tab er på 1,3 mia. kr. Penge, der i dag er til rådighed i andre dele af Danmark i stedet for at være omsat til offentlig eller privat købekraft i Nordjylland. Løser Folketinget denne udfordring, vil man på en nem og effektiv måde kunne sikre en bedre fordeling af de offentlige arbejdspladser til gavn for væksten i hele Danmark.

Samtidig vil en rimelig fordeling af bloktilskuddet gøre, at den naturlige vandring fra land til by ikke speedes unødig op.

Det vil også lette vores vedvarende fokus på gennemførelse af besparelser – og dermed frigøre endnu flere kræfter til arbejdet med at understøtte vækst i de private virksomheder, som Danmark er afhængig af.

Vi vil appellere til, at Folketinget med de af jer, der vælges 18. juni i spidsen, tager disse udfordringer alvorligt og bekender kulør. Vil man give kommunerne lige vilkår til at løse de ensartede opgaver, som vi er stillet - både i forhold til at levere serviceydelser og i forhold til at bidrage til vækst og udvikling i Danmark? Hvis ja, så skal der handles på fordelingen af de statslige bloktilskudsmidler og på andre områder, hvor vi oplever ulige vilkår. Hvis ikke, så vil vi appellere til, at I siger det højt, så vi har rygdækning til at fortælle vores borgere, hvorfor vi så handler, som vi bliver tvunget til.

Mest Læste

Annonce