DOKUMENTATION: Indenrigsministerens brev til frikommunerne

Ledelse

07/04/2011 13:44

Nick Allentoft

Læs brevet til de ni udvalgte frikommuner: Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg Kommune
Til Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Gentofte/Gladsaxe Kommune Odense Kommune Odsherred Kommune Vejle Kommune Vesthimmerland Kommune Viborg Kommune

Indenrigsministeriet, 6. april 2011

Jeg er meget glad for at kunne meddele, at regeringen har udvalgt X Kommune til frikommune.

Mit ministerium har modtaget i alt 19 ansøgninger til frikommuneforsøget, heriblandt to ansøgninger, hvor to kommuner er gået sammen om en fælles ansøgning. 21 kommuner har således ansøgt om at blive frikommune.

Det samlede ansøgerfeltet har budt på mange kvalificerede ansøgere, og regeringen har derfor valgt at udvælge i alt ni frikommuner i stedet for fem, som oprindeligt udmeldt.

Som det fremgår af vejledningen til ansøgning om frikommunestatus, indledes nu næste trin i processen, hvor de forsøg, I har skitseret i jeres frikommuneansøgning, skal konkretiseres i egentlige ansøgninger.

Jeg vil desuden gerne opfordre de enkelte frikommuner til at ansøge om yderligere forsøg. Der kan eksempelvis være inspiration at hente i de øvrige kommuners frikommuneansøgninger, som er at finde på ministeriets hjemmeside www.im.dk. (RED: Se også ansøgninger på vores  temaside her)

Udvælgelsen til frikommune er selvsagt ikke en godkendelse af de konkrete forsøg, som er skitseret i jeres ansøgning om at blive frikommune. Jeg kan dermed ikke love at imødekomme alle jeres ønsker til forsøg, men regeringen vil gå langt for at imødekomme jeres forsøgsønsker inden for de rammer, der er opstillet for frikommuneforsøget. Desuden gælder det, at frikommuner vil være økonomisk ligestillede med andre kommuner.

Arbejdsgruppen om frikommuneforsøget er i øjeblikket ved at udarbejde en vejledning til jeres ansøgninger, som forventes at være tilgængelig på ministeriets hjemmeside www.im.dk i løbet af den kommende uge.

Ressortministerierne vil i ansøgningsperioden stå til rådighed med bistand til udarbejdelsen af de konkrete forsøgsansøgninger, f.eks. i forhold til at identificere, hvilke forsøgshjemler der måtte være nødvendige for at forsøget kan igangsættes. Vejledningen vil desuden indeholde oplysninger om kontaktpersoner i ministerierne.

Fristen for de konkrete forsøgsansøgninger er fredag den 27. maj 2011.

For at gøre frikommuneforsøget så ubureaukratisk og smidigt som muligt har regeringen igangsat et arbejde med henblik på at tilvejebringe yderligere hjemler til mulige frikommuneforsøg, som frikommunerne kan lade sig inspirere af og gøre brug af, såfremt de ønsker det. Dette vil ske som led i udarbejdelsen af den samlede frikommunelov, der skal fastlægge de lovgivningsmæssige rammer for frikommuneforsøget.

De yderligere frihedsgrader forventes at få virkning fra frikommuneforsøgets start den 1. januar 2012.

Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde og ønsker hermed god arbejdslyst.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder

Mest Læste

Annonce