Foto: Ilona Gondesen

Efter en rejse for overlevelse: 50 asylansøgere forsøgte selvmord sidste år

Politik

24/05/2016 10:45

Nick Allentoft

Sidste år forsøgte 50 asylansøgere selvmord eller havde selvmordstruende adfærd, mens de opholdt sig på danske asylcentre. Det fortæller Radio24syv.

Det viser en opgørelse fra Udlændingestyrelsen, der samtidig angiver, at det i syv tilfælde var mindreårige uledsagede flygtninge under 18 år, som forsøgte at tage deres eget liv.

Leder af Hanstholm Asylcenter, Lars Enevold Andersen, mener, at tallet er for højt, men samtidig også, at det er uundgåeligt.

”Jeg synes, tallet er højt, og jeg synes, at hvert eneste selvmordsforsøg på et asylcenter er ét for meget. Men det skal sammenholdes med det store psykiske pres, som asylansøgerne lever under. For nogen bliver det psykiske pres så stort, at de forsøger at begå selvmord,” siger han og tilføjer:

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

”Vores vurdering er, at det ofte er et råb om hjælp. Og vi forsøger så at hjælpe. Det er dog umuligt at gøre noget ved den fundamentale problemstilling, nemlig at leve med uvisheden og usikkerheden,” siger Lars Enevold Andersen fra Hanstholm Asylcenter, der i 2015 oplevede, at otte asylansøgere forsøgte at begå selvmord, hvoraf der ved fire af episoderne var tale om uledsagede mindreårge.

Også på Asylcenter Holmegård, som drives af Langeland Kommune, havde man sidste år en række episoder med asylansøgere, der truede med selvmord på grund af traumer samt utilfredshed med deres sagsbehandling.

”Nogle af dem er så frustrerede, at de truer med at tage deres eget liv. De kan være i total afmagt, fordi de har fået afslag på opholdstilladelse, eller det kan være folk, som har været igennem en meget traumatisk flugt, hvor de for eksempel har været udsat for voldtægt,” siger sundhedsfaglig leder Jonna Dirksen til Radio24syv.

Episoderne fra Hanstholm og Langeland stemmer overens med forskningen på området, fortæller lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, Signe Smith Jervelund. Hun henviser til undersøgelser, der har vist, at asylansøgere, som forsøger selvmord eller udviser selvmordsadfærd, ofte har en stressrelateret diagnose, og at de har opholdt sig længe i systemet. Et afslag på opholdstilladelse kan også virke som en udløser.

Men 44 procent af selvmordsforsøgene sker faktisk allerede inden for seks måneder efter ankomsten.

”Det kan skyldes traumer fra krig og flugt. Håbløshed og modløshed efter ankomsten, og måske særligt som følge af et afslag på deres asylansøgning. Og mange har måske mistet deres børn eller ægtefæller”, siger Signe Smith Jervelund til Radio24syv. 

For mange grunder selvmordsforsøgene formentlig i en kombination af medbragte traumer og opholdet i systemet.

”Mange er syge, når de kommer - og systemet gør dem ikke raskere,” siger Signe Smith Jervelund og foreslår som del af en løsning, at afviste asylansøgere ikke får afslaget med brev.

”Hvis man ønsker at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt asylansøgere, kunne man blandt andet sikre tilstrækkelig med psykologisk og psykiatrisk behandling efter behov, samt sørge for, at de ikke får afslag pr. brev, men på en måde, som er lettere at håndtere for den enkelte. Og at der er et beredskab, der støtter op om de personer, der får afslag,” siger hun til Radio24syv.

I opgørelsen fra Udlændingestyrelsen fremgår det, at ingen asylansøgere døde af selvmord i 2015.

Mest Læste

Annonce