Fair vilkår kræver gennemsigtighed

07/05/2012 09:42

Administrator

Der er ikke noget værre end at tabe. Den følelse kender de fleste. Men endnu værre er det at tabe, hvis man har mistanke om, at konkurrencen ikke var fair. Den situation står mange virksomheder i, når de konkurrerer med kommunen om dens udbudte opgaver. Problemet opstår, når kommunen vælger at afgive et såkaldt kontrolbud, og derved byder på sin egen opgave og efterfølgende udpeger sig selv som vinder.

Som et eksempel har vi netop været vidne til en sag i Svendborg, hvor kommunen i første omgang valgte sit eget kontrolbud, fordi det var billigst – til trods for at tildelingskriterierne i udbudsmaterialet hed ’det økonomisk mest fordelagtige’, og at et uvildigt rådgiverfirma kårede en privat leverandør som vinder. Kommunens kontrolbud var dog langt fra det billigste; i løbet af kort tid dukkede der hele 6 regnefejl op. Regnefejl, der endte med at fordyre kontrolbuddet med over 2 mio. kr., og kommunen måtte modvilligt tildele opgaven til den retmæssige vinder af udbuddet – den private leverandør.

Og Svendborgs regnefejl er ikke et enkeltstående eksempel. Vi har set flere eksempler på regnefejl i de kommunale kontrolbud, som især skyldes, at kommunerne ikke har den nødvendige erfaring med at drive virksomhed og derfor ikke medregner alle omkostninger i tilbuddet. Så selvom der i 2008 blev lavet en udmærket bekendtgørelse for beregning af kontrolbud, har en del kommuner svært ved at efterleve den. Derfor er der behov for en større gennemsigtighed på området.

For det første bør de kommunale kontrolbud være underlagt samme krav til opfølgning på pris og kvalitet som private leverandører, i de tilfælde hvor kommunen vælger sig selv som vinder. Som det er i dag, kan kommunen blot annullere en udbudsforretning og fortsætte som om der aldrig har været afholdt en licitation. Det holder ikke. Kommunen må forpligtes til at føre regnskab med sit kontrolbud, så vi sikrer, at det også lever op til det lovede, både hvad angår den aftalte pris og kvalitet.

For det andet bør der sikres mulighed for fuld aktindsigt i kommunale kontrolbud. Kommunerne, der jo er os alle sammen, kan ikke have behov for forretningshemmeligheder, når de deltager i konkurrence om erhvervsaktiviteter. Tværtimod har borgerne en berettiget interesse i at se, hvordan deres skattekroner forvaltes. Så hvis kommunerne vil drive erhvervsmæssig virksomhed på skatteborgernes regning og risici, så må det også være gennemsigtigt, for ellers er konkurrencen ikke fair og kommunens reelle omkostninger risikerer ikke at komme frem i lyset.

Fair vilkår forudsætter derfor, at der bliver skabt større gennemsigtighed og fælles spilleregler på området for kommunale kontrolbud. Erhvervslivet har bestemt ikke noget imod konkurrence, tværtimod, men det skal ske på fair og lige vilkår. Ellers risikerer vi at undergrave det offentlige-private samarbejde; det samarbejde som alle er enige om er vigtigt og nødvendigt.

Mest Læste

Annonce