Flygtninge kan presse andre svage ud af job

Politik

11/02/2016 13:57

Nick Allentoft

Repræsentanter for handicappede og samfundets udsatte mener, det er for snævert, at regeringen i dag kun indkalder til forhandlinger om at få flygtninge i arbejde. Mange andre grupper af udsatte har samme behov for beskæftigelse, lyder det fra Rådet for Socialt Udsatte, skriver Kristeligt Dagblad.
Flygtninge skal i arbejde, helst fra første dag de kommer til Danmark. Det er den overordnede ambition, når regeringen i dag i Statsministeriet indleder trepartsforhandlinger med fagbevægelsen og arbejdsgivere. Målet er, at integrationen skal lykkes langt bedre end hidtil for de anslået 25.000 flygtninge, som kommer til Danmark i år. Samfundsøkonomisk er der milliardstore summer på spil.  Samtidig er der imidlertid en risiko for, at andre udsatte grupper som handicappede, hjemløse, sindslidende, misbrugere og andre indvandrere får sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Cand.polit. Finn Kenneth Hansen fra Center for Alternativ Samfundsanalyse, Casa, står bag Social Årsrapport for 2015, og han mener, det bliver en meget stor opgave at skaffe så mange flygtninge i arbejde, og at det vil øge konkurrencen om job blandt samfundets svagest stillede.

”Det afgørende bliver, om der kommer vækst i økonomien eller ikke. Hvis der ikke kommer vækst, vil flygtninge udkonkurrere anden arbejdskraft. Politikerne håber, de vil udkonkurrere østarbejderne, hvoraf en del er ansat i landbruget. Men mange af dem kommer tilbage år efter år og er nærmest fast tilknyttede, så der vil man ikke nødvendigvis ansætte flere flygtninge,” siger Finn Kenneth Hansen. ”Så kan man se på serviceområdet, og allerede i dag er det i høj grad indvandrere, der arbejder på hoteller, i restauranter, kører taxaer og busser. Samtidig falder antallet af ufaglærte jobs, så der er ingen tvivl om, at konkurrencen om jobbene bliver øget mellem østarbejdere, ufaglærte og de socialt udsatte,” siger han. Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, generalsekretær Jann Sjursen fra Caritas, mener, at det er ærgerligt, at regeringen udelukkende vil forhandle om, hvordan man får flygtninge i job. ”Det er et supergodt tema, men overskriften for forhandlingerne burde være bredere end flygtninge. Jeg vil ikke bagatellisere udfordringen med at få flygtninge i arbejde, men det er hele vores velfærdssamfund, der bliver trykprøvet i øjeblikket. Det er fint at ville skaffe flygtninge i arbejde fra første dag, men der er jo mange andre, som venter på at komme i beskæftigelse, og man burde vedtage en job-først-strategi både for flygtninge og for socialt udsatte,” siger Jann Sjursen.

Trepartsforhandlinger

Vi har oprettet en særlig side, der samler artikler og debat om trepartsforhandlingerne. Klik her.

”Mange venter og venter på at få et job, og livet ender som én stor ventesal. Det smadrer livet for mennesker, når de ikke kan få lov at bidrage til samfundet. Det lyder måske lidt højstemt, men det er en kæmpe fejl at tro, at integration kun handler om flygtninge. Der er mange pæredanske, som mangler integration på arbejdsmarkedet.”

Jann Sjursen mener, at hele beskæftigelsespolitikken er blevet ”idéforladt”, fordi alt i dag gøres op i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Tidligere, eksempelvis i 1990’erne, da han selv var med i dansk politik for Kristeligt Folkeparti, indførte man orlovsordninger, skraldemandsordninger og andre tiltag, der fordelte det arbejde, der var. Den slags reformer gennemføres ikke i dag, påpeger han. Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, kan sagtens få øje på paralleller mellem flygtninges og handicappedes problemer med at komme ind på arbejdsmarkedet, men han forventer ikke, at konkurrencesituationen bliver værre. Han kunne dog godt have tænkt sig, at regeringen havde indbudt til ”fireparts-forhandlinger”, så også handicappedes jobmuligheder kom på bordet i Statsministeriet. ”Det såkaldte rummelige arbejdsmarked rumler mere, end det er rummeligt. Jeg tror, der skal en holdningsændring til, hvis det skal lykkes at få flere handicappede og flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Man skal løse det problem, at folk ikke vil have handicappede eller flygtninge ansat. En undersøgelse har vist, at 50 procent ikke kan forestille sig, at en handicappet kan varetage netop deres job,” siger Thorkild Olesen. Læs mere i Kristeligt Dagblad eller på k.dk

Mest Læste

Annonce