Forsikringer til invalide aflaster staten for en milliard kroner årligt

Velfærd

01/09/2015 07:45

Nick Allentoft

Næsten en milliard kroner årligt. Det sparer staten ifølge brancheforeningen Forsikring & Pension på de invalide, som havde en forsikring via jobbets pensionsordning, da de mistede evnen til at arbejde.

Flere og flere danskere, der aldrig mere kan arbejde efter ulykke eller sygdom, får oven i førtidspensionen også en indtægt fra en privat forsikring via pensionsordningen på deres tidligere job. 

Dermed får flere og flere invalide en højere indtægt per måned, end hvis de kun havde en førtidspension fra staten. Samtidig aflaster den stigende tendens statskassen for godt en milliard kroner om året, viser en ny undersøgelse fra Forsikring & Pension.

Læs også: Tab af arbejdsevne fører til underklasse

- Vi er glade for, at den øgede udbredelse af arbejdsmarkeds-pensioner og de dertil knyttede forsikringer er med til at holde hånden under danskerne, når de helt mister evnen til at arbejde, siger Anne Seiersen, underdirektør i Forsikring & Pension.

Udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne betyder, at staten sparer penge, fordi den skal udbetale mindre i førtidspension til de personer, der også har en privat forsikring for mistet arbejdsevne.

I 1996 havde 13.450 permanent uarbejdsdygtige danskere en indtægt fra en privat forsikring oven i førtidspensionen. I 2012 var det 38.653 personer, der fik en indtægt fra en privat forsikring oven i førtidspensionen, fordi de havde mistet evnen til at arbejde. 

- Tendensen er, at flere og flere får en arbejdsmarkedspension. Det aflaster på sigt statskassen endnu mere. Derudover sikrer de private forsikringer borgerne en større indtægt end blot førtidspensionen, hvis de bliver invalide, siger Anne Seiersen.

De med en privat forsikring går kun 15 procent ned i indtægt i gennemsnit i forhold til, da de arbejdede. De med udelukkende en førtidspension går hele 23 procent ned i indtægt. 

Fakta:
Godt 38.000 uarbejdsdygtige danskere får en indtægt fra en privat forsikring oven i førtidspensionen. Dem med en privatforsikring oven i førtidspensionen har langt mere at leve for om måneden, end de invalide, der ingen forsikring har.

Borgerens indkomst er altså bedre sikret med en privat forsikring via en pensionsordning. Samtidig aflastes statskassen, fordi den udbetaler 25.000 kroner færre i førtidspension til de personer, der har en privat forsikring. Det betyder en besparelse for statskassen på godt en milliard kroner om året.

Mest Læste

Annonce