Det er særligt konkurrenceudsættelse på de bløde velfærdsområder, der skaber debat. Erfaringerne bliver nu belyst nærmere i nyt forskningsprojekt.

Forskere i nyt samarbejde: Nu skal erfaringer med konkurrenceudsættelse af velfærd afdækkes

Velfærd

02/04/2014 12:57

Nick Allentoft

Forskere fra landets universiteter går nu sammen i et opsigtsvækkende forskningsprojekt, som skal belyse erfaringerne med konkurrenceudsættelse af bl.a. velfærdsopgaver. Projektet skal resultere i en uafhængig og forskningsbaseret analyse, som både skal se på generelle effekter og konkrete erfaringer med at bruge private leverandører bl.a. på de store velfærdsområder.

Den offentlige sektor skal ifølge Produktivitetskommissionen konkurrenceudsætte flere opgaver bl.a. på velfærdsområderne. Men der er meget lidt viden om, hvorvidt konkurrenceudsættelse faktisk fører til lavere pris eller bedre kvalitet, og den sparsomme viden på området peger i forskellige retninger.

Det skal et nyt forskningsprojekt nu råde bod på.

OPS-stafetten

Læs de tidligere indlæg i OPS-stafetten her.

Af blandt andre Carl Holst, Christian Bason, Mette Frederiksen og Nicolai Wammen. 

 

En række af landets forskere går nu sammen om at gennemføre Danmarkshistoriens hidtil største forskningsprojekt om erfaringer med at konkurrenceudsætte bl.a. velfærdsopgaver. Initiativet er en reaktion på de forgangne ugers intense politiske debat om konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, som ifølge forskerne har været baseret på et spinkelt vidensgrundlag.

"Den seneste debat om konkurrenceudsættelse af bl.a. velfærdsopgaver har med al tydelighed vist, at der mangler uafhængig og forskningsbaseret viden. Den viden vil vi nu skabe ved at samle de stærkeste forskningsmiljøer i Danmark i et samlet hold, der skal se på erfaringerne. Målet er at levere ny viden, så fremtidige beslutninger kan træffes på et mere solidt vidensgrundlag," siger lektor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet, som kommer til at lede forskningsprojektet.

Projektet vil trække på den nyeste litteratur og anvende forskningsbaserede metoder. Forskerne har indtil videre rejst 3,1 mio. kr. til at gennemføre de omfattende analyser. De vil desuden forsøge at samle yderligere finansiering gennem fonde. De første resultater vil ligge klar i efteråret 2014. Derefter vil resultaterne blive offentliggjort, efterhånden som de bliver færdige.

"Den offentlige sektor har mange muligheder for at etablere et frugtbart samspil med den private sektor. Vi vil i dette projekt afdække erfaringerne med at konkurrenceudsætte forskellige typer af offentlige opgaver. Vi vil også se nærmere på den offentlige sektors erfaringer med at tilrettelægge samspillet med den private sektor. Projektet vil give grundlag for nogle langt mere veloplyste beslutninger om konkurrenceudsættelse i fremtiden," siger professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet.

Fakta

I projektet deltager forskere fra Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School, KORA og Københavns Universitet. Projektet er organiseret som et uafhængigt forskningsprojekt med RUC som overordnet ansvarlig. Projektet er finansieret af FTF, 3F, Dansk Sygeplejeforbund, RUC, BUPL, FOA, Socialpædagogerne og De Kommunale Chefforeninger. Der planlægges i alt 11 del-analyser, og de første resultater offentliggøres i efteråret 2014.

Mest Læste

Annonce