Frikommuneforsøg: En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats

Velfærd

10/10/2016 19:26

Nick Allentoft

Nordjysk frikommunenetværk vil skabe en mere fleksibel og effektiv indsats for ledige, men initiativer for iværksættere og erhvervsliv indgår også i planerne. Læs projektbeskrivelsen her.
Vi ønsker derfor at gøre en særlig indsats for at få ledige i Aalborg ud i hele regionen. Og vi vil arbejde for at gøre en ekstra indsats for, at flere ufaglærte bliver uddannet og kan være en del af drivkraften i væksten i Nordjylland. Vi vil sammen i Nordjylland sikre, at flere af de mange dygtige og højtuddannede fra Universitetet og UCN Nordjylland prøver kræfter med nordjyske udfordringer i lokale virksomheder – også uden for Aalborg.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Endelig er det vores fælles opgave at sikre, at flere ledige med problemer og syge kommer ud på arbejdsmarkedet og kan bidrage til Nordjyllands udvikling, og at de mange flygtninge, der kommer til vores landsdel, får mulighed for at bidrage med deres kompetencer, i tæt kontakt med vores lokale virksomheder.

Det mener borgermestrene i de 11 kommuner, og derfor ønsker de nordjyske kommuner igen at gå sammen om et samarbejde, der giver mening. Denne gang i et frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.   Som frikommunenetværk med mulighed for igangsættelse af konkrete forsøg vil de nordjyske kommuner opnå friere rammer og større handlefrihed i beskæftigelsesindsatsen, og dermed vil det være muligt at holde fokus på resultater og effekter og dermed i sidste ende lykkes med at bringe ledige og personer på offentlig forsørgelse i øvrigt i beskæftigelse.  Dette vurderes ikke altid med gældende lovgivning at være muligt, idet der er indarbejdet flere uhensigtsmæssige krav til rettidighed, proceskrav og formalia.   Ambitionen er derfor med en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk at kunne iværksætte en lang række forsøg inden for beskæftigelsesområdet, der tilsammen kan understøtte de nordjyske udfordringer.    Eksempelvis ønskes det afprøvet, hvordan regelforenklinger kan frigøre ressourcer til mere optimale indsatser i forhold til lediges og sygemeldtes progression mod job og uddannelse og dermed sikre, at flere er i arbejdsstyrken. Ligeledes tænkes der i forsøg, der kan understøtte, at ledige med en god  iværksætter-ide kan arbejde med denne uden at rigide forsørgelsesregler spænder ben.    Dette til gavn for den enkelte, men også til gavn for Nordjylland, der med flere vækstiværksættere kan få gang i udviklingen og fastholde virksomheder og arbejdskraften i Nordjylland.  Og endelig ønskes der afprøvet forsøg i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge – eksempelvis mere fleksible krav til private virksomhedsplaceringer - igen til gavn for den enkelte, der får mulighed for at blive tilknyttet en rigtig arbejdsplads, og til gavn for socialt ansvarlige virksomheder, der ønsker at bidrage til integrationsindsatsen, men som oplever uhensigtsmæssige lovkrav, der spænder ben.   Det er altså ambitionen, at frikommunenetværket skal bidrage til, at beskæftigelsesområdet i Nordjylland i højere grad end tilfældet er i dag kan medvirke til at fremme væksten i regionen via regelforenkling og nye tiltag.

Mest Læste

Annonce