Her er vækstpanels 33 forslag til digital vinderkurs

Infrastruktur

09/05/2017 11:56

Nick Allentoft

Regeringen har fået 33 anbefalinger til, hvordan digitalisering kan transformere samfundet. Se dem her og hent rapporten her.
Der er dem, der omfavner digitalisering og tror, at det vil skabe flere job, og så er der dem, der frygter det modsatte.   Spørger man erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K), så mener han, at digitalisering skal omfavnes, for det skaber job og velstand.   Regeringens digitale vækstpanel har nu fremlagt 33 anbefalinger til, hvordan Danmark kan sætte sig i førersædet for den digitale omstilling. Udfordringen er at skabe en begejstring for det digitale og slå på mulighederne, mener ministeren.

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

- Vi tager imod anbefalingerne, så vi får mere produktion og beskæftigelse i Danmark, så vi kan finansiere vores velfærdssamfund, siger han.   Digitalt Vækstpanel blev nedsat sidste år for at give regeringen de mest kvalificerede råd og anbefalinger.   Panelets 33 anbefalinger handler blandt andet om, hvordan det offentlige kan understøtte et løft af erhvervslivets digitale omstilling.   Der lægges op til en transformation af det digitale samfund i dag. Der er ifølge anbefalingerne behov for et mere ambitiøst fokus på digitale kompetencer helt fra folkeskolen og op til voksen- og efteruddannelse.    Med en øget digitalisering vil nogle job forsvinde, erkender ministeren, men maner dog til ro.   - Jeg tror på, at digitalisering betyder, at vi får flere arbejdspladser i Danmark. Vi mister nogen ved, at der sker en masse ændringer i måden, vi producerer på.   - Men hvis vi bliver dygtigere og bedre på det digitale område, så beholder vi arbejdspladserne i Danmark, og vi sørger for, at der kommer flere, siger Brian Mikkelsen.   Han giver et eksempel med en plejehjemsassistent, der ikke bør frygte, at robotterne tager over. I stedet vil vedkommende få mere tid til de ældre, når robotterne overtage de tunge og trivielle opgaver.   Formand for Digitalt Vækstpanel og koncernchef i Danfoss, Niels B. Christiansen, ser positivt på fremtiden.   - Går vi proaktivt til digitalisering, kan vi skabe lige så mange job, som vi mister. De kan blive mere spændende, højkompetente og måske på sigt mere vellønnede.   - Men hvis vi ingenting gør, vil verden digitalisere sig, og så er det meget sandsynligt, at vi vil se robotter automatisere og ændre job væk fra en form, vi kender i dag, siger han.

Den 4 IR

Den 4. industrielle revolution er over os, og forandringerne vil komme hurtigere end nogensinde før. Hvad gør det ved vores samfund og hverdag, og hvilke muligheder giver det os? Følg med på vores temaside og deltag i debatten.

Indlæg kan sendes til Redaktionen

Han peger på, at det kommer alle danskere til gode, hvis Danmark formår at lægge sig i selen. Danmark er godt med, men det går for langsomt, hvis vi fortsat skal være i front, mener han.     FAKTA: Her er de 33 anbefalinger Panelet har afleveret 33 anbefalinger til regeringen. De skal gøre Danmark til digital frontløber og klar til at omsætte digitalisering til gevinster for alle.     De fordeler sig på fire områder:    Område 1: Digitale kompetencer til alle 1. Regeringen i spidsen for en teknologipagt med fokus på digitale og tekniske kompetencer 2. Informatik som obligatorisk fag i folkeskolen 3. Øget anvendelse af digitale læringsværktøjer på tværs af fag 4. Et tættere samarbejde mellem skoler og virksomheder 5. Informatik som obligatorisk fag på de 3-årige gymnasiale uddannelser 6. Flere midler til udvikling af digitale kompetencer på alle relevante uddannelser 7. Øget optag på digitale og tekniske uddannelser (”STEM-uddannelser”) 8. Mere fleksibel voksen- og efteruddannelse med fokus på virksomhedernes behov 9. Bedre vejledning og overskuelighed over digitale voksenog efteruddannelsestilbud 10. Større økonomiske incitamenter til digital opkvalificering   Område 2: Attraktivt digitalt vækstmiljø 11. Etablering af internationalt førende hub inden for Internet of Things, kunstig intelligens og Big data 12. Styrket strategisk teknisk og digital forskning 13. Bedre adgang til test- og demonstrationsfaciliteter særligt for SMV’er 14. Ny SMV-platform og øget fokus på digitalisering i innovations- og erhvervsfremmesystemet 15. Gode rammer for højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft inden for teknologi og digital forretningsudvikling 16. Nemmere for SMV’er at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft 17. Målrettet markedsføringsindsats for at tiltrække internationale digitale talenter til Danmark 18. Fremme SMV’ers investeringer i digital omstilling 19. Eftersyn af afskrivningsreglerne for digitale investeringer og fradrag for omkostninger til udvikling

Område 3: Proaktive rammer for digitalisering

20. Smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller 21. Teknologineutral og digitaliseringsparat lovgivning 22. Dansk indsats for et ambitiøst og innovationsvenligt digitalt indre marked 23. Målrettet dansk indsats for fornyelse og udvikling af internationale standarder 24. Ambitiøse 2025-mål for den digitale infrastruktur, herunder udrulning af 5G 25. Automatisering af virksomhedernes indberetninger til offentlige myndigheder 26. Handlingsplan for test og udbredelse af førerløse fartøjer 27. Flere offentlige data med kommerciel værdi skal gøres tilgængelige 28. Styrkelse af SMV’ernes dataanvendelse gennem rådgivning og enklere regler 29. Danske virksomheder skal være blandt de førende i Europa inden for IT-sikkerhed 30. Styrkede rammer for en konkurrencedygtig e-handel   Område 4: Digital ansvarlighed og begejstring 31. Årligt digitaliseringstopmøde og køreplan for Danmarks digitale udvikling 32. Digitaliseringsuge og en bred informationskampagne med fokus på mulighederne ved digitalisering 33. Det Etiske Råd skal have særskilt fokus på etiske spørgsmål relateret til digitalisering   Medlemmerne af Digitalt Vækstpanel: 
 • Niels B. Christiansen, koncernchef, Danfoss (formand) 
 • Anne-Lise Høg Lejre, direktør for produktion, Teknologisk Institut 
 • Brian Gottorp Jeppesen, direktør, Mjølner Informatics 
 • Camilla Ley Valentin, CCO og Co-founder, Queue-it 
 • Charlotte Lundblad, adm. direktør og HR direktør, DXC Technology Danmark 
 • Claus Jensen, formand, CO-industri 
 • Enrico Krog Iversen, Bestyrelsesmedlem og investor 
 • Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet 
 • Jacob Himmelstrup, adm. direktør, Nærenergi Danmark 
 • Jais Valeur, direktør, Danish Crown 
 • Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, A.P. Møller - Mærsk 
 • Line Rix, Partner, 1508 A/S 
 • Mads Andersen, næstformand, CO-industri 
 • Peder Holk Nielsen, koncernchef, Novozymes 
 • Peter Friis, direktør, Google Nordeuropa
  Kilde: Digitalt Vækstpanel. /ritzau/  

Mest Læste

Annonce