Hjernetræning vinder frem i skolen

Ledelse

08/08/2015 14:43

Nick Allentoft

På Sødalskolen i Aarhus-forstaden Brabrand har lærer Hans Høegmark arbejdet med såkaldt EEG-træning eller neurofeedback med syv elever i specialundervisningen.

For nogle elevers har hjernetræning ikke haft den store effekt, men andre har ifølge læreren og den skolespykologiske rådgivning gjort bemærkelsesværdige fremskridt i forhold til at kunne koncentrere sig og dermed huske det, de lærer.

”Jeg har siddet med urolige og hyperaktive ADHD-børn, som efter nogle få måneders behandling var faldet så meget til ro, at de kunne inkluderes i den almindelige undervisning,” siger han til Kristeligt Dagblad.

På Horsens Byskole har lærer Peter Santa Sørensen specialiseret sig i at bruge skoleskak som middel til at styrke elevernes koncentrations- og hukommelsesevner. Resultaterne er så lovende, at otte af skolens normalklasser samt alle specialelever har haft et forløb på 10 uger med en ugentlig skaktime.

”Skak træner koncentration og arbejdshukommelse. Det, jeg kan se i dagligdagen, er, at skak ret hurtigt gør børnene i stand til at holde fokus 5 eller 10 minutter mere på almindelig undervisning, Når man træner at kunne tænke tre eller fire skaktræk frem, træner man også at holde andre tanker længe nok i hovedet til, at man finder ud af, hvad man skal bruge dem til,” fortæller han til Kristeligt Dagblad.

Folkeskolen er begyndt at læne sig op ad såvel psykologers og neurologers indsigt i hjernen som ad den klassiske tankesport skak. Bag disse bestræbelser ligger en erkendelse af, at undervisning kan være lige meget, hvis ikke eleverne husker stoffet. 

Og forudsætningen for at kunne huske er, at man koncentrerer sig. Således er metoden neurofeedback eller EEG-træning faktisk ikke direkte hukommelsestræning, men en metode, som ved hjælp af belønning skærper hjernens evne til at fokusere på det vigtige og skære alle de forstyrrende indtryk fra. Ifølge Jesper Mogensen, professor og hjerneforsker ved Københavns Universitet, kan de omtalte metoder meget vel føre til de ønskede resultater. Men han tilføjer, at der mangler forskning, som entydigt viser, at de færdigheder, man opnår under EEG og skak, faktisk kan overføres til dansk, matematik og de andre skolefag.

Mest Læste

Annonce