Hoffets ceremonimester: Ledelseskommission er et generationsprojekt

Ledelse

20/01/2017 11:30

Daniel Holst

Vi må anskue den kommende Ledelseskommission som et generationsprojekt, for selvom vi har brug for hurtige resultater skal forandringerne slå rødder over tid. Lad os sammen skabe et land, som er kendetegnet ved verdens bedste ledelse og ledere. Intet mindre, skriver hoffets ceremonimester, Kim Kristensen i dette indspark til den kommende Ledelseskommission.

Der er så mange dygtige ledere i det offentlige, som virkelig brænder for at yde det bedste for os alle. Lad os give dem friheden og muligheden for at være ægte ledere – ikke papir- og procesledere.

Lad ansvaret følge disse dygtige mennesker, som med sund fornuft vil tage de helt rigtige beslutninger lokalt, baseret på de centralt definerede, overordnede rammer og vilkår. Og her mener jeg: Helt overordnede rammer og vilkår.

Det er mit største ønske, at den kommende ledelseskommission bliver etableret og forankret bredt politisk for at have et så stærkt fundament at arbejde ud fra som muligt. Det kræver, at så mange partier som muligt bakker op. Her er tale om et ”generationsprojekt”, som kommer til at tage tid, da der bør være tale om et gennemgribende arbejde væk fra styringsværktøjerne til støtteværktøjerne.

De ændringer, som vil følge strukturelt, organisatorisk m.m. af kommissionens arbejde vil kræve en holdnings- og kulturændring hos rigtig mange, og det vil kræve længere end en valgperiode at få implementeret – og tålmodighed bliver en væsentligt dyd. Er kommissionen ikke bredt forankret politisk, vil jeg være bange for, at de rette personer ikke ønsker at være en del af dette vigtige arbejde.

Her er mine øvrige seks ønsker til kommissionens arbejde:

· Kommissionsarbejdet skal på kort sigt sætte lederne fri.

Det personlige lederskab skal i fokus. Vi skal lokalt, regionalt og nationalt skabe rammer og vilkår for lederen, som er indsat i den forreste linje. Vi skal anspore til at tage ansvar – uden for mange snærende bånd. Tillid skal erstatte idelig kontrol, dokumentation og regulering.

· Stor kreds af medlemmer

Kommissionen får en deltagerkreds på 10-12 personer. Der skal være repræsentation af dem, som ”rammes”, så projektet forankres. Her tænker jeg på repræsentanter fra departementschefkredsen, kommunaldirektører, regionerne, fagforeningerne osv. Derudover vil det være altafgørende at få professorer, erhvervsfolk, kunstnere, sportsfolk, sociologer og andre med en helt anden baggrund end de organisatoriske/administrative medlemmer af kommissionen.

Man skal finde og identificere dem, som bidrager med ny, anderledes og skæv viden om ledelse, organisation mv.

· Et formandsskab

For at signalere netop betydningen af indspark udefra vil det være flot at se en chairman, fx en departementschef, men også en co-chairman, fx en professor, erhvervsperson eller en anden profil.

I løbet af kommissionsarbejdet bør der lejlighedsvis inviteres forskellige grupper ind – eller kommissionen tager ud – for at suge inspiration til sig om fremtidens offentlige ledelse.

· Koncentreret forløb på et år

Kommissionsarbejdet skal være et koncentreret, etårigt forløb. Her skal fremkomme idéer, tanker og oplæg til organisering af den fremtidige ledelse i offentligt og statsligt regi. Implementeringen af de forslag som lægges frem vil som nævnt tage en generation, da der vil være tale om en (potentielt) markant holdnings- og kulturbearbejdning af mange ledere, chefer og medarbejdere.

· Få de gode eksempler frem

Departementscheferne, kommunaldirektørerne, statsforvaltningen og regionerne er altafgørende for succes. De skal være fyrtårnene og dem, der går forrest – ja, rollemodeller. De findes, jeg har set og oplevet dem. Så lad os få eksemplerne på ekstrem god ledelse, gode processer og procedurer ind i Ledelseskommissionen.

·En høj målsætning.

Vi vil have et land, som er kendetegnet ved verdens bedste ledelse og ledere. Intet mindre. Erkend, at vi har lært en masse af New Public Management-æraen på godt og ondt. Lad os tage det bedste med fra den tid og skabe fremtidens ledelsesrum, hvor de innovative, kreative idéer og tanker kan eksplodere og blive eksekveret til glæde for os alle.

Mest Læste

Annonce