Husk medarbejderene i Ledelseskommissionen

Ledelse

16/2/17 11:16

Nick Allentoft

Husk de menige medarbejdere, når Ledelseskommissionen skal sammensættes. Det er dem, der skal leve med lederne, skriver Carl Arne Øberg.
Jeg har med interesse fulgt med i Den Offentlige´s enquete om Ledelseskommissionen.  Der har været mange indslag om ledelses- og styresystemer og om lederroller og –adfærd i fortiden og fremtiden, og om hvordan ledere bedst udøver fortrinsvis deres bløde magt. 

Mens vi venter på Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

En ting har jeg ikke kunnet finde i enqueten, og det er omtale af ledelses”ofrene”, dem der sørger for at ledernes tanker og især deres adfærd - uanset niveau – omsættes 24/7 til egentlige resultater, inden for pågældende organisations kerneopgaver. 

Jeg taler om medarbejderne, som altid uanset arbejdsplads nødvendigvis må/skal være ”i den anden ende” af de livgivende ledelsesrelationer. Ledelse er altid noget mellem to mennesker ad gangen! God ledelse skabes, når de to parter sammen har fundet ”frekvensen” i deres ledelses-/styringsrelation. Dårlig ledelse opstår, når der enten ikke eksisterer nogen brugbar ledelses-/styringsrelation, eller når der er støj på linjen eller parterne simpelthen sjofler deres fælles – nu porøse - relation. Det er her at fænomener som stress, urimelighed, mobning og sygdom dannes og vokser og påfører den enkelte organisation og samfundet uhyre mængder af spild af menneskelige ressourcer. Undersøgelser peger på spild af 60-80 mia. om året!!!!
Med ovenstående ledelsesmæssige sammenhænge som udgangspunkt er det mit budskab til dem, der i disse timer former Ledelseskommissionens kommissorium og bemanding, at de gør plads til at måske 25-30 % af pladserne ved kommissionens bord besættes med medarbejdere uden nogen form for formelt ledelsesansvar.  På den måde kan Ledelseskommissionen med større sandsynlighed blive stedet for balancerede, virkelighedstro, indgående og helhedsomfattende drøftelser og valg; og dermed på sigt blive det velforankrede fyrtårn for dynamisk udvikling af mere og bedre ledelses af mennesker i morgendagens Danmark.  

Annonce