Hver anden får ikke en klink ved dagpengestop

Velfærd

25/08/2017 00:50

Nick Allentoft

På fire år er der sket en fordobling i andelen af dagpengemodtagere, som hverken får løn eller anden offentlig ydelse, når dagpengene udløber.

Mens hver fjerde ledige stod uden løn eller offentlig ydelse ved dagpengestop i 2013, drejer det sig i 2017 om hver anden. Det viser de seneste tal fra Job­indsats under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). 
I januar 2013 var 22 procent uden løn eller ydelse, når dagpengene tikkede ud, mens det tilsvarende tal var 40 procent i januar 2017.

Dagpengereform

Læs mere om dagpenge-spøgelset og forsøgene på at finde en bæredygtig løsning i vores særlige tema-sektion lige her. 

“De midlertidige arbejdsmarkedsydelser er faset ud nu, så derfor ser vi en stigning i andelen af personer, som står uden nogen penge, når dagpengene udløber. Man kan ikke få kontanthjælp, hvis man har en formue på over 10.000 kr. eller en ægtefælle med arbejde. Så har man ingen indkomst, og det kan betyde, at man må gå fra hus og hjem”, siger Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-kasser, brancheorganisationen for a-kasserne. 
Mens 5.109 personer opbrugte dagpengeretten i januar 2013, er det faldet til 581 personer i januar 2017. 
På grund af indfasningsmodellen røg ekstraordinært mange ud i 2013, mens bedre konjunkturer har sørget for yderligere fald fremadrettet. Det kraftige fald i januar 2017 er dog midlertidigt og skyldes den seneste dagpengereform, som giver en forlænget dagpengeret i op til et år, hvis man har haft beskæftigelse mellem ledighedsperioder. I takt med at mange opbruger deres forlængelse, som kan variere fra to timer op til et år, vil der være et stigende antal, som opbruger dagpengeretten, forklarer Verner Sand Kirk. 
Fra december 2012 til januar 2014 fik ledige mulighed for at få uddannelse med uddannelsesydelse, som svarede til dagpengene. Den blev afløst af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som stoppede juli 2016. Nu findes der ingen midlertidige ordninger som sikkerhedsnet for ledige med dagpengestop, og det rammer akademikere hårdere. 
“Det ser ud til, at højtuddannede generelt har sværere ved at få kontanthjælp, når dagpengene stopper. Det kan være, fordi de har en formue eller er samlevende med en, som har en formue”, siger direktør i Magistrenes A-kasse (MA) Hans Peter Messerschmidt Andersen. 

Hele historien i Magisterbladet

Mest Læste

Annonce