Hver tredje kontanthjælpsmodtager er jobparat på landsplan

Velfærd

13/06/2017 10:25

Nick Allentoft

Der er store forskelle på antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere i kommunerne. I toppen er flere end halvdele jobparate, mens jobparate i andre kommuner er en ud af fem, viser nye tal fra Ugebrevet A4.

Det er langt fra alle ledige på kontanthjælp, der vurderes klar til at trække i arbejdstøjet. På landsplan var 31 procent af kontanthjælpsmodtagerne vurderet som jobparate i 2016. 

Men der er markant forskel på andelen af jobparate i de forskellige kommuner. I Vallensbæk Kommune er 56 procent af kontanthjælpsmodtagerne jobparate, mens Albertslund og Odsherred Kommune følger trop med andele på henholdsvis 52 og 51 procent. I den modsatte ende af skalaen finder man Skanderborg, Struer og Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor 16 til 21 procent af de ledige på kontanthjælp sidste år var klar til at arbejde. 

Det viser en analyse, som tænketanken Kraka har lavet for Ugebrevet A4.

Krakas ledende økonom, Kristine Vasiljeva, peger på, at forskellen ikke kan forklares med demografiske forhold, forskelle i uddannelsesstatus, lægebesøg eller hospitalsindlæggelser. Det indikerer, at sagsbehandlernes vurderingspraksis for jobparathed varierer fra kommune til kommune.

- Det strider mod de grundlæggende lighedsprincipper, hvis den samme person erklæres jobparat i en kommune og ikke i den anden. Det betyder, at kontanthjælpsmodtagerne behandles forskelligt afhængigt af, hvor de bor, siger Kristine Vasiljeva til Ugebrevet A4.

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg og socialdemokratisk borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen, erkender, at der er forskelle i kommunernes visitationspraksis af kontanthjælpsmodtagere, men han advarer mod nye procesmål fra regeringens side. 

- Vi skal selvfølgelig i videst muligt omfang tilstræbe at have en ensartet praksis på området. Men når man har 98 forskellige kommuner, så vil der være forskelle på den måde, man går til opgaven på, siger Thomas Kastrup-Larsen til Ugebrevet A4. 

For Venstres beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, understreger tallene, at der er behov for at få kommuner med en lav andel af jobparate med på vognen. 

- Det er helt afgørende, at vores kontanthjælpsmodtagere får den hjælp, som de har behov for og krav på i forhold til lovgivningen. Derfor ser jeg også med stor alvor på de meget store forskelle, der er mellem kommunerne i forhold til, hvordan de kategoriserer jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, siger Troels Lund Poulsen til Ugebrevet A4. 

Jobcenterchef i Vallensbæk Kommune, René Sigaard Mikkelsen, forklarer, at det højre antal jobparate kontanthjælpsmodtager i høj grad handler om at fokusere på mulighederne i stedet for begrænsningerne.

- Det er logik for perlehøns, at når vi tror på, at folk har nogle ressourcer, og at vi kan være med til at finde dem, så øger det også folks selvværd. Det giver dem en tro på, at de kan, fremfor at de ikke kan, siger han.

I Skanderborg Kommune afviser beskæftigelses- og sundhedschef, Jørgen Erlandsen, at bundplaceringen er udtryk for, at kommunens kontanthjælpsmodtagerne får lov til at slappe af i hængekøjen.

- Vi har en særlig enhed, som sørger for, at de unge mennesker, som henvender sig der, der ikke har ændre problemer end ledighed, bliver vendt i døren. Det betyder, at vi kan sende dem direkte ud af døren i enten arbejde eller uddannelse, siger Jørgen Erlandsen.

Mest Læste

Annonce