KL klar med ny fælleskommunal digital handlingsplan: Vil binde Danmark sammen

Infrastruktur

23/5/16 10:27

Nick Allentoft

29 tiltag skal blandt andet skal sikre en mere sammenhængende og effektiv service for borgere og virksomheder. Det meste er projektstyret og skal ske gennem fælleskommunale løsninger. Hent planerne her.

”Kommunerne har en stærk tradition for at stå sammen om at udvikle brugen af teknologi og udnytte de digitale muligheder. Samarbejdet om digitalisering bliver kun vigtigere i takt med, at den digitale udvikling accelerer. Derfor vil vi i kommunerne hæve ambitionsniveauet og udnytte de digitale muligheder til at yde en endnu bedre og mere effektiv og sammenhængende service til borgere og virksomheder.”

Digitalisering - temaside

Danmark er under digitalisering. Følg med i udviklingen på vores tema-side her.

Mangler dine budskaber? Så bliv udgiver på DenOffentlige. Skriv til os.

Sådan lyder det fra KL’s formand Martin Damm ifm offentliggørelsen af den fælleskommunale digitale handlingsplan, som lanceres mandag.

LÆS OGSÅ: Digitalisering er blevet et mål i sig selv

Handlingsplanen indeholder 29 konkrete initiativer, som blandt andet skal give borgere og virksomheder lettere adgang til at se og følge egne sager og data. Et andet initiativ handler om at ruste kommuner og medarbejdere til de nye sikkerhedsudfordringer, så borgere og virksomheder fortsat kan være trygge ved kommunernes håndtering og opbevaring af data og informationer.

Kommunale indsatser skal hænge sammen

Et tredje initiativ skal sikre, at borgere med behov for støtte og hjælp i højere grad oplever, at de kommunale indsatser er sammenhængende, og at de forløb og tilbud, som borgeren tilbydes, er effektive.

”Vi skal sikre den udsatte borger, der har brug for støtte og hjælp, mere sammenhængende forløb med bedre effekt. Derfor skal fagpersoner på tværs af kontorer og forvaltninger kunne oversætte hinandens fagsprog, så de bedre kan levere en helhedsorienteret service og dermed bedre kan imødekomme borgerens behov. Derfor skal ét af de 29 initiativer være med til at sikre et struktureret og fælles sprog om både borgerens tilstand, indsatsen og den faktisk effekt af indsatser på tværs af myndigheder på socialområdet. Men også helt lavpraktisk i fht. at kunne koordinere møder og tilbud, siger Martin Damm.

Fælles digitale strategier giver resultater

Formålet med den fælleskommunale digitale handlingsplan er at realisere de 61 indsatsområder i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, som KL lancerede i juni 2015. Derudover spiller de nye initiativer rigtig godt sammen med den ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2016-2020, som KL netop har indgået med regeringen og Danske Regioner, forklarer Martin Damm. 

"Vi bygger videre på et stærkt fundament. Kommunerne har med den fælleskommunale strategi for 2011-2015 vist, at et bredt og målrettet samarbejde om fælles digitale initiativer kan føre til markante resultater. Dannelsen af KOMBIT, konkurrenceudsættelse af monopolløsninger, fælleskommunal rammarkitektur og en række andre fælles tiltag taler deres tydelige sprog. Nu skal vi videre ad den vej og fortsætte det fælleskommunale arbejde med digitalisering, hvor alle kommuner deltager aktivt.”  

Annonce