Kommuner har fejlet i fire ud af 10 handicappedes sager

Ledelse

24/11/15 10:24

Nick Allentoft

Fire ud af 10 voksne med sjældne handicap eller erhvervet hjerneskade får ikke den hjælp og støtte fra kommunen, som de er berettigede til. Det skriver Dagbladet Information.

Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen af, hvordan kommunerne i 98 sager har visiteret denne gruppe borgere med stærkt nedsat funktionsevne og et omfattende hjælpebehov til tilbuddene efter serviceloven. 40 procent af de undersøgte sager er således i strid med regler og praksis og ville enten være blevet ændret eller hjemvist til kommunen, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Det er sager, der oftest handler om bevilling af personlig eller praktisk hjælp samt botilbud.

Lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet John Klausen henviser til, at Ankestyrelsen i forvejen sidste år omgjorde eller hjemviste 34 procent af samtlige klagesager over kommunernes afgørelser. Med det forbehold, at Ankestyrelsens nye undersøgelse omfatter et relativt lille antal personer, kunne fejlprocenten se ud til at være endnu højere i sager, der ikke bliver påklaget, end i sager, hvor borgeren faktisk klager.

Læs også: Ankestyrelsen lader massivt svigt passere
»Dette er et meget stort retssikkerhedsproblem,« siger John Klausen, som ikke vil gætte på, hvorfor kommunerne ikke overholder lovgivningen i så stor en del af sagerne.
Det vil Enhedslistens socialordfører, Jakob Sølvhøj, til gengæld godt. Han mener, at kommunerne har et oplagt incitament til at give afslag på ansøgninger om hjælp, fordi de er økonomisk klemte. Ifølge Jakob Sølvhøj må løsningen være, at staten bærer en større del af udgifterne.

»Det er fuldstændig skandaløst. De borgere, som ikke har den fornødne støtte og hjælp fra pårørende til at gå videre, er i en kolossal risiko for ikke at få den hjælp og støtte, de har krav på,« siger Jakob Sølvhøj til Information.
Socialminister Karen Ellemann (V) understreger, at »det her skal ganske enkelt blive bedre«. »Jeg har en klar forventning om, at kommunerne retter op på det her og påtager sig det ansvar, de har, med at give en sagsbehandling i overensstemmelse med loven. Og så forventer jeg, at kommunerne ser meget nøje på de anbefalinger, Ankestyrelsen kommer med,« skriver ministeren i en kommentar.
Kommunernes Landsforening oplyser, at organisationen er opmærksom på problemet og har oprettet et ledernetværk for de kommunalt ansatte, som er ansvarlige for handicapområdet.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce