Lars Qvortrup bliver leder af Nationalt Center for Skoleforskning

Ledelse

22/8/16 7:47

Nick Allentoft

DPU, har stiftet Nationalt Center for Skoleforskning med professor Lars Qvortrup leder. Han skal stå for at samle dansk uddannelsesforskning om store forskningsprojekter, der styrker kvaliteten af indsatsen i dagtilbud og skole.
Nationalt Center for Skoleforskning er etableret sammen med professionshøjskolen VIA UC. Centeret åbner i august i år, og de to første store projekter og Aalborg Universitet som tæt samarbejdspartner er nu på plads. Det samme er lederen af centeret. Det bliver professor Lars Qvortrup.

”Jeg glæder mig til at gennemføre store forskningsprojekter til gavn for lærere, pædagoger og ledere i Danmark. Med Nationalt Center for Skoleforskning kan vi nu danne stærke partnerskaber bag sådanne projekter. Ledetråden for mit arbejde er, at vi skal lave forskning, der kan bruges af lærere, pædagoger og ledere i deres professionelle praksis. Det forudsætter blandt andet høj forskningskvalitet og samarbejde på tværs af forskningsinstitutionerne”, siger Lars Qvortrup.

Lars Qvortrup kommer fra en stilling som direktør for ”Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP)” ved Aalborg Universitet (AAU). Men han slipper ikke Aalborg Universitet helt, da to store igangværende forskningsbaserede udviklingsprojekter bliver gennemført i samarbejde mellem Nationalt Center for Skoleforskning og AAU.   Det drejer sig for det første om ”Program for Læringsledelse”, der støttes af A.P. Møller Fonden. Det gennemføres sammen med 240 skoler i 13 danske kommuner, og er placeret på Aalborg Universitet. For det andet drejer det sig om ”Program for Læringsledelse i dagtilbud”, der er finansieret af og gennemføres i samarbejde med seks danske kommuner og placeret i regi af Nationalt Center for Skoleforskning i tæt samarbejde med Aalborg Universitet.    Tæt samarbejde med Aalborg Universitet   Dekan Rasmus Antoft for det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet siger:   ”Nationalt Center for Skoleforskning er stor vision om at samle og styrke danske uddannelsesforskning ved at gennemføre store projekter.  Den invitation har vi takket ja til. For os drejer det sig om at fastholde et tæt samarbejde med Lars Qvortrup om nuværende og kommende projekter.”    Også dekan Johnny Laursen fra Arts, Aarhus Universitet ser frem til, at Nationalt Center for Skoleforskning går i gang.   ”Jeg er meget, meget glad for, at det lykkedes at rekruttere professor Lars Qvortrup som centerleder, og at det ovenikøbet sker samtidig med, at vi styrker samarbejdet med Aalborg Universitet, kunne ikke være meget bedre.  Visionen er netop styrket samarbejde. Derfor glæder vi os også til drøftelserne med de mange institutioner, som har reageret positivt på vores invitation til samarbejde.”     

Annonce