Lav tillid til offentlig ældrepleje: "Det er rystende læsning"

Velfærd

29/08/2018 09:07

Nick Allentoft

Kun 24 procent svarer i en måling, at den offentlige sektor i høj eller meget høj grad er i stand til at sikre os en værdig alderdom.

- Det er sørgelig og rystende læsning, men desværre ikke så overraskende, når man ser på de voldsomme nedskæringer på hjemmeplejen. Der er skåret seks millioner hjemmehjælpstimer væk over de seneste år, selvom vi får flere og flere demente, siger Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen, til Avisen.dk.

Han har blandt andet eksempler på, at en nattevagt på et plejehjem skal passe på op til 40 ældre.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

I Megafon-målingen, som tænketanken Cevea har bestilt, siger 43 procent af de adspurgte, at de "i nogen grad" mener den offentlige sektor sikrer en værdig alderdom, mens 33 procent svarer "i mindre grad" eller slet ikke.

Socialdemokratiets ældreordfører Astrid Krag er bekymret over den tvivl, som målingen er udtryk for, fordi den vil gnave i velfærdssamfundets fundament:

- Problemet med befolkningens tvivl er, at den kan bane vejen for et A- og et B-hold, hvor dem, der har råd vil vælge private løsninger. Det vil være et opgør med det velfærdssamfund, vi kender, siger Astrid Krag til Avisen.dk.

SF's ældreordfører Kirsten Normann Andersen peger på, at kommunerne bliver straffet for ikke at holde budgetterne. Resultatet er, at de underbudgetterer og undlader at fastansætte hjemmehjælpere, mener hun.

LÆS OGSÅ OPS DEBATTEN OM FREMTIDENS VELFÆRD

- I stedet bruger de flere vikarer. Du risikerer, at der kommer 20 forskellige mennesker i dit hjem i løbet af en måned, og hver gang skal du forklare forfra. Det skaber utryghed for de ældre, siger Kirsten Normann Andersen, der selv har en baggrund som sygehjælper og lokal FOA-formand i Aarhus.

SF har fremlagt et ældre-udspil, hvor der indføres en "ældregaranti", så kommunerne løbende får penge, der modsvarer det stigende antal ældre.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

Ønsket om en ældregaranti deles af både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne:

- Der skal laves et bredt kompromis mellem de store partier, hvor vi enes om, at der bliver investeret mere i ældresektoren i takt med vi bliver flere ældre. Danskerne skal regne med, at de kan få den hjælp, de har brug for, når de får brug for den, siger ældreordfører Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkeparti. Finansieringen vil partiet finde i det såkaldte økonomiske råderum.

Det har ikke været muligt at få et almindeligt interview med ældreminister Thyra Frank (LA), men i et skriftligt svar skriver ministeren om danskernes bekymring for den offentlige ældrepleje:

"Jeg kender godt den følelse, og jeg har også selv en gang bekymret mig for, hvordan min alderdom ville blive. Men når jeg besøger plejehjem i dag og ser alt det, der sker derude - med køkkenerne tilbage på plejehjemmene, værdighedspolitikker for ældreplejen og så videre, ja så er vi på vej i den rigtige retning."

Thyra Frank peger på, at ældreområdet i dette års finanslov var det velfærdsområde, der blev prioriteret højest med i alt 2,7 milliarder kroner ekstra.

Derudover vil regeringen afsætte 400 millioner kroner over de næste fire år til, at kommunerne i samarbejde med civilsamfundet kan bekæmpe ensomheden blandt ældre.

Mest Læste

Annonce