Manglende pleje af ældres tænder er uværdigt og fatalt

Velfærd

20/10/2015 11:01

Nick Allentoft

Det er uværdigt, at lade ældre borgere gå rundt med dårlige tænder, men det er også dyrt for samfundet, skriver Tandplejerforeningens formand og foreslår, at der knyttes fast tandplejere til plejecentrene.
Der råbes vagt i gevær, når borgere med behov for personlig pleje ikke bliver skiftet eller ikke har adgang til regelmæssige bade. Men problemer med lodne tænder og fremvoksende tandkødsbetændelse tages der ikke hånd om i tilstrækkelig grad. Det kan vi ikke byde vores ældre! Sammenhængen mellem sygdomme i mundhulen og systemiske sygdomme har langt større betydning, end mange forestiller sig. Mangelfuld tandbørstning koster hvert år mindst 150 borgere livet. De dør af lungebetændelse, fordi bakterier fra munden kommer ned i lungerne. Vi ved i dag, at der er en sammenhæng mellem orale infektioner og fx hjerte-kar-sygdomme, diabetes, luftvejslidelser, cancer, tarmsygdomme, gigtlidelser og demens/kognitive sygdomme og tidlig død.    2,4 milliarder til sundhed i 2016 Regeringen afsætter 2,4 milliarder kr. til sundhed i 2016. Et af indsatsområderne er tiltag målrettet de svageste ældre, herunder faste plejehjemslæger. Men hvis regeringen for alvor vil sikre, at ældre får en øget livskvalitet, bør der også tilknyttes tandplejere til plejehjemmene, fordi den daglige tandpleje har en væsentlig betydning i forebyggelsen af sygdomme.   Når tænderne gror til Der er kommet større fokus på, at svage ældre får den rette kost. Der tænkes i initiativer, som skal gøre maden mere appetitlig og tilpasset den enkelte. Men hvis man har smerter i tænderne, ikke kan tygge maden, mangler spyt i munden og har synkebesvær, er det meget vanskeligt at spise og nyde sin mad.    Manglende tandsundhed har også store konsekvenser for de sociale relationer og livskvalitet. Hvis man ved eller har på fornemmelsen, at tænderne er lodne af madrester og bakterier, trækker man sig fra sociale sammenhænge. Børn og børnebørn trækker sig også eller holder instinktivt afstand, når bedstefar eller bedstemor lugter ud af munden.    Hvis man lider af en kronisk sygdom, arbejder kroppen allerede på højtryk, og problemer med tandkødet vil derfor være en yderligere belastning for kroppens immunforsvar. Har man betændelse omkring tænderne i hele munden, svarer det til at have et betændt sår på størrelse med en hånd. Det siger sig selv, at så stort et sår har brug for professionel pleje.    Forebyggelse betaler sig Det er et stort problem for ældres tandsundhed og generelle helbredstilstand, at det i dag ikke er almindeligt at møde tandplejere blandt det faste personale på de danske plejehjem. Forebyggelse af tandsygdomme er en sundhedsfaglig opgave, der fordrer professionelle kompetencer og kontinuerlig supervision af det plejepersonale, der hjælper og varetager den daglige pleje. Med daglig grundig mundhygiejne kan man i vid udstrækning mindske antallet af huller i tænderne, paradentose og sygdomme, som er langt mere besværlige og bekostelige at behandle end at forebygge. En god mundhygiejne vil kunne bevare naturlige tænder og proteser funktionsdygtige og reducere behovet for større tand- og proteserestaureringer.   En kompleks opgave Mundhygiejnen har i mange år været et område, som den enkelte eller familien selv skulle tage sig af. Fra plejepersonalet hører man ofte, at det er langt nemmere at vaske et fedtet hår eller skifte en snavset ble, end at intervenere i den daglige mundhygiejne. Mundhulen er en meget personlig og svært tilgængelig del af kroppen, der kræver professionel viden og håndelag. Dårlig mundhygiejne med tanddestruktion og infektionsrisiko kan være svær at opdage ved manglende kendskab til tandsættets morfologi og samspillet mellem infektion/inflammation og belægninger i munden. Plejepersonalet har ikke den faglighed, der skal til, for at vurdere mundhulens tilstand og behovet for en særlig hygiejneindsats, og det er langt fra tilstrækkeligt, at personalet fx undervises et par timer om året af tandplejere. Indsatsen skal systematiseres og intensives!    Dansk Tandplejerforening opfordrer til pilotprojekt Dansk Tandplejerforening opfordrer regeringen til at afsætte penge til et pilotprojekt med fasttilknyttede plejehjemstandplejere. Formålet skal være at afdække mulighederne for at forbedre kvaliteten i pleje- og behandlingsmæssige forløb for beboere på de danske plejecentre i et tæt samarbejde mellem tandplejere og plejepersonale. Der er brug for en erkendelse af, at mundpleje er en afgørende del af de ældres sundhed, og at borgere med behov for hjælp til personlig pleje som udgangspunkt også skal have hjælp til mundplejen for at sikre en værdig og tålelig tilværelse.  

Mest Læste

Annonce