Nødstedte dyr får ekstra stor pulje

Politik

31/08/2016 09:42

Nick Allentoft

Miljø- og Fødevareministeriets pulje til at forbedre dyrevelfærden i Danmark forhøjes i år fra seks til ti millioner kroner.

I år er der afsat ekstra midler til at tage vare på syge og tilskadekomne herreløse og vilde dyr. Den 1. september 2016 åbner ansøgningsrunden for Dyrevelfærdspuljen, som i år er på ti millioner kroner. Puljen fordeles til landets foreninger og organisationer, der kæmper for at forbedre dyrenes vilkår.

Midlerne skal hovedsageligt gå til indsatser, der målrettet kommer dyrene til gode. Det kan for eksempel være dyrlægehjælp til syge og tilskadekomne dyr, til transport af tilskadekomne dyr og til dækning af visse udgifter på de internater, der passer og plejer dyrene. Derudover vil ti procent af puljen i år gå til forebyggende arbejde til fordel for dyrevelfærden i Danmark, såsom oplysningskampagner.

 - I år giver vi dyr i nød en ekstra hjælpende hånd. Dyreværnsorganisationerne har efterspurgt, at der bliver afsat flere midler til oplysningskampagner, da det i høj grad er med til at forebygge dyrevelfærden i Danmark. Det har vi valgt at efterkomme. Ved at afsætte flere penge til forebyggelse er det min forhåbning, at færre dyr ender som syge herreløse dyr og derved har behov for behandling,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Hjælp til nødstedte kæledyr

Den forhøjede Dyrevelfærdspulje er et resultat af finanslovsforhandlingerne for 2016, hvor især Dansk Folkeparti har været fortaler for at afsætte flere midler til de nødstedte dyr, blandt andre hunde og katte.

- Dyreværnsorganisationerne løfter en stor opgave med at tage hånd om dyrene i Danmark, når de har brug for hjælp. Og der er behov for hjælp til Danmarks dyr, da der meldes om mange dyr på de danske internater. Jeg glæder mig derfor over, at der i år er ti mio. kroner til at støtte foreninger og organisationer, der gør et vigtigt stykke arbejde for dyrevelfærden. Jeg vil samtidig opfordre alle til at tænke sig om en ekstra gang, inden man anskaffer sig et kæledyr,” siger Karina Due, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. 

Fakta

  • Årets dyrevelfærdspulje er på ti millioner kroner og er åben for ansøgninger fra den 1. september 2016 til 3. oktober 2016.
  • Ansøgerne skal for at komme i betragtning søge om tilskud til projekter, hvor de samlede tilskudsberettigede udgifter beløber sig til mindst 30.000 kroner. Sidste år fik 36 foreninger og organisationer del i puljemidlerne.
  • Formålet med Dyrevelfærdspuljen er at støtte foreninger og organisationer i deres arbejde for at forbedre dyrevelfærden i Danmark.
  • Ni millioner kroner af årets pulje går til transport og behandling af syge, misrøgtede og tilskadekomne dyr samt drift af internater. En million kroner går til forebyggende projekter, herunder oplysningskampagner og lignende.
  • Tilskuddet må ikke bruges til at give foreningerne forretningsmæssigt overskud.
  • Tilskuddet kan udgøre op til 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter. 

Mest Læste

Annonce