Nu skal resultaterne komme i frontlinien: Erklæring om nationale mål er underskrevet

Velfærd

02/10/2018 10:44

Nick Allentoft

Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og Akademikerne er enige om fire nationale mål som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år.

Efter et meget lidt omtalt topmøde om de nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor, har Finansministeriet nu udsendt en pressemeddelelse om den erklæring, som blev det foreløbige resultat - læs hele erklæringen herunder. 

Finansministeriet skriver i pressemeddelelsen, at "med erklæringen bebuder parterne, at de er enige i de fire nationale mål for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles, og at alle skal og vil trække i samme retning både lokalt og nationalt for fremover at levere bedre velfærd til borgerne." 

LO-formand Lizette Risgaard, sætter i pressemeddelelsen ord på, hvad erklæringen betyder. 

"Udviklingen af den offentlige sektor er naturligvis ikke gjort med denne erklæring. Men det nationale samarbejde, som erklæringen er udtryk for, kan inspirere til et øget, forpligtende samarbejde ude på de enkelte arbejdspladser; dér hvor velfærden skabes i mødet mellem medarbejdere og borgere."

LÆS OGSÅ: STAKKELS OFFENTLIGT ANSATTE OG BORGERE

Her er erklæringen: 

Erklæring om nationale mål

Fire nationale mål skal sætte retningen for udviklingen af den offentlige sektor. Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Vi har en god og tryg velfærd. Der er dog vigtige områder, der kræver opmærksomhed og handling. Hvor borgerne møder systemer, der ikke hænger sammen. Hvor medarbejderne oplever meningsløse regler og skemaer, der tager tid fra kerneopgaven. Og hvor der er for meget fokus på systemet fremfor på resultater for borgerne.   Vi er enige om, at vi kan og skal gøre det bedre.   Det kræver, at vi alle trækker i samme retning – såvel nationalt som lokalt. At vi aktivt skærer overflødigt bureaukrati og unødige regler fra, når vi møder det. At vi fremmer samarbejde og nedbryder barrierer for sammenhængende indsatser, når vi støder på dem. Og at vi understøtter offentlige medarbejderes motivation og faglighed, så de kan levere den bedste velfærd for borgerne.   Som en del af regeringens Sammenhængsreform er vi – repræsentanter for regeringen, kommuner, regioner og medarbejdere – enige om følgende nationale mål som vigtige pejlemærker for de kommende års udvikling af den offentlige sektor.   Nationale mål for udviklingen af den offentlige sektor • Borgerne skal mødes af en sammenhængende offentlig sektor. • Mere frihed og tid til velfærd. • Danmark skal have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet. • Attraktive offentlige arbejdspladser med tillid til fagligheden og borgeren i centrum.   Vi vil arbejde for at indfri målene på hvert vores område. Hvis det skal lykkes, kræver det en fælles opmærksomhed på tværs af medarbejdergrupper, sektorer og interesser. Kun derved kan vi opnå visionerne for den offentlige sektor og vores fælles velfærd.   Vi ser frem til fortsatte konstruktive drøftelser om, hvordan vi bedst får målene realiseret på de offentlige arbejdspladser til gavn for borgerne.   København, 29. september 2018.    Sophie Løhde, Regeringen Jacob Bundsgaard, KL Stephanie Lose, Danske Regioner Lizette Risgaard, LO Bente Sorgenfrey, FTF Lars Qvistgaard, AC 

 

Mest Læste

Annonce