Ny kritik af sagsbehandling: Fejl i 7 ud af 10 sager

Velfærd

19/10/2017 09:13

Nick Allentoft

Helt grotesk, at der er fejl og mangler i 68 procent af de kommunale afgørelser, som borgerne klagede over på voksenhandicapområdet, lyder det fra interesseorganisation.

Det er forbundet med store menneskelige omkostninger, når mennesker med udviklingshæmning, hjerneskade eller andre svære mentale handicap uberettiget får frataget socialpædagogisk ledsagelse eller eksempelvis placeres i forkerte botilbud uden ordentlig støtte.

Sådan lyder det fra Landsforeningen LEV, Danske Handicaporganisationer og Socialpædagogerne, der kalder den høje andel af fejl, som kommunerne begår på voksenhandicapområdet, for grotesk.

I det første halvår af 2017 omgjorde Ankestyrelsen 68 procent af de afgørelser fra kommunen, som borgerne havde klaget over. Det drejer sig om sager inden for beskyttet beskæftigelse, botilbud og personlig hjælp – herunder socialpædagogisk ledsagelse. Det skriver fagbladet Socialpædagogen.

Situationens alvor får formanden for Landsforeningen LEV til at rette en skarp kritik mod kommunerne.

– Det er grotesk. Ingen andre steder ville man tolerere så høje fejlprocenter. Tænk, hvis det så sådan ud i sundhedsvæsenet. Tænk, hvis du hos tandlægen kunne forvente, at han syv ud af ti gange ville bore forkert eller ramme tungen. Det ville aldrig blive accepteret, siger Anni Sørensen til fagbladet Socialpædagogen.

Cirka 70 procent af de omgjorte sager blev hjemvist til kommunerne med besked på at behandle sagen på ny, fordi den var mangelfuld. Cirka 30 procent blev ændret, fordi afgørelsen var forkert. Det viser beregninger, som fagbladet Socialpædagogen har foretaget på baggrund af tal fra Ankestyrelsen.

I Danske Handicaporganisationer fortæller formand Thorkild Olesen, at den høje omgørelsesprocent svarer til det, han hører fra medlemsorganisationerne. Her er oplevelsen, at kommunerne prøver grænser af og ikke sørger for at lave en helhedsorienteret sagsbehandling.

– Folk føler ikke, at de bliver lyttet til eller inddraget i deres sag. Og vi hører ofte, at kommunerne ikke ser på alle aspekter af borgerens liv, før de giver et afslag, siger Thorkild Olesen til fagbladet Socialpædagogen.

Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, mener, at den høje omgørelsesprocent er uacceptabel. Han påpeger, at de fagprofessionelles viden bør inddrages i vurderingen af disse sager.

– En forkert afgørelse kan fratage borgerne livsmuligheder. Det bekymrer mig, at det kun er toppen af isbjerget, vi ser. Hvad med alle de sager, som ikke bliver anket, men bare taget til efterretning af borgeren og de pårørende, som stoler på, at kommunen har ret, siger Benny Andersen til fagbladet Socialpædagogen.

Siden 2014 er andelen af omgjorte klagesager på voksenhandicapområdet steget fra 54 til 68 pct. Mens andelen af ændringer er faldet en smule, er der sket en kraftig stigning i sager, der hjemvises til kommunerne.

Thomas Adelskov, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, siger i en skriftlig kommentar, at der skal gennemføres en nærmere analyse af Ankestyrelsens praksis og afgørelser for at afdække, hvorfor andelen af hjemsendelser er stigende.

En del af årsagen til omgørelsesprocenten kan ifølge Thomas Adelskov være, at lovgivningen på socialområdet er meget kompleks.

– Der er ikke nogen facitliste, man kan slå op i. Det er individuelle skøn fra sag til sag, og der vil blive truffet nogle forkerte afgørelser. Man skal huske på, at Ankestyrelsens afgørelser netop har til formål at vejlede kommunerne i fortolkningen af lovgivningen, siger Thomas Adelskov til fagbladet Socialpædagogen. 

Mest Læste

Annonce