Ny lønmodel til plejefamilier skal sikre barnets tarv: I Randers går lønnen går ned for 66 familier

Velfærd

07/03/2017 11:46

Nick Allentoft

En ny model for aflønning af plejefamilier breder sig. Aarhus Kommune har allerede indført den, og nu sker det også i Randers. Modellen skal øge fokus på det enkelte barns muligheder frem for problemerne, lyder argumentet.

Det var under protester fra flere plejefamilier, da byrådet i Randers mandag vedtog at indføre en ny aflønningsmodel inspireret af Aarhus Kommune. Det skriver DR Østjylland.

Trods demonstrationer og massiv kritik stod et flertal i byrådet i går fast på en ny model for lønnen, som vil falde for mange plejefamilierne. Beslutningen vækker vrede blandt kommunens 128 plejefamilier. Her vil 66 plejefamilier gå ned i løn. Det er blandt andet plejefar for tre børn Søren Mikkelsen, der vil gå 30 procent ned i løn.

Lars og Laura sagen

Et søskendepar blev tvangsanbragt under kaotiske forhold. Læs historierne i Lars og Laura sagen her.

- Det handler udelukkende om at spare penge. Man har ikke set på børnene eller taget plejefamilierne med på råd, siger han til DR Østjylland.

Formanden for Børne- og skoleudvalget Anders Buhl Christensen mener, at sagen er uddebatteret.

-Vi har de sidste samtaler i løbet af otte til ti dage og forventer, at alle kontrakter bliver indgået i marts måned, så når vi når april, er sagen kørt til ende, siger han til DR Østjylland.

Inspireret af Aarhus

Forslaget er fremsat af det radikale byrådsmedlem, Mogens Nyholm, og ifølge sagsfremstillingen til byrådet er modellen inspireret af en lignende model, som Aarhus Kommune har indført med succes. 

"Historisk set har plejefamilieområdet efter sigende haft en omvendt incitament struktur, hvilket skulle bevirke, at de enkelte plejefamilier kunne have en økonomisk interesse i at se på barnets vanskeligheder fremfor barnets ressourcer. Dette er ikke en optimal eller fair model, hverken set fra barn, plejefamilie, forældre eller kommunens side," skriver byrådsmedlemmet i sit forslag. 

Forvaltningen forklarer i et notat, at Familieafdelingen i flere år har Familieafdelingen haft et efterslæb, hvor der har været manglende opfølgning på anbragte børn, herunder manglende udarbejdelse af handleplaner.

"Dette er almindeligt kendt. Således har et flertal af de anbragte børn bagudrettet ikke fået den lovpligtige opfølgning. Det er almindeligt antaget, at den lønforhandling der ifølge de tidligere kontrakter med plejefamilierne skulle ske en gang om året, skulle foretages i forbindelse med opfølgning på barnet," skriver forvaltningen. 

Argumentet for byrådet var således, at flere plejefamilier tilsyneladende har fået for høj aflønning i årevis. 

"Der fandtes derfor et antal plejefamilier, som ikke havde fået reguleret deres aflønning i flere år, herunder et antal plejefamilier som fortsat oppebar en aflønning, der var væsentlig højere end det plejeopgavens omfang fordrede. Hvis Randers Kommune havde valgt at gennemføre overgangen på samme måde som i Århus, altså udelukkende gældende for nye plejefamilier, ville der alligevel skulle foretages en regulering af de eksisterende plejefamiliers kontrakter," fremgår det. 

Randers Kommunen regner med, at omlægningen af aflønningen vil spare kommunen for fem millioner kroner. Men medlem af styregruppen for plejefamilierne i Randers Palle Bertelsen mener ikke, at sagen er slut.

- Vi arbejder stærkt politisk over mod Folketinget og venter også at høre fra ombudsmanden, så vi er slet ikke gået i stå, siger han til DR Østjylland..

I dag får familierne løn efter, hvor store problemer de anbragte børn har. Hvis børnene får det bedre, går dele af lønnen ned.

Fremover vil lønnen blive fastsat en gang for alle, når barnet kommer i pleje. Byrådet mener, at den nye lønmodel gavner børnene, fordi man sætter fokus på barnets positive sider.

Ti af familierne i Randers får mere i løn med den nye model.

 

FAKTA: Forslaget om gennemsnitsmodel for løn til plejefamilier

Mogens Nyholm, Radikale Venstre, står bag forslaget, som byrådet i Randers nu har vedtaget: 

"Historisk set har plejefamilieområdet efter sigende haft en omvendt incitament struktur, hvilket skulle bevirke, at de enkelte plejefamilier kunne have en økonomisk interesse i at se på barnets vanskeligheder fremfor barnets ressourcer. Dette er ikke en optimal eller fair model, hverken set fra barn, plejefamilie, forældre eller kommunens side.

Aarhus kommune har med succes indført den såkaldte Gennemsnitsmodel – Honorering af plejeforholdet ud fra en gennemsnitsbetragtning.
En model der er fair for alle parter, og som er udrullet med god succes. En model hvor barnets tarv og udvikling er i centrum.

Radikale Venstre i Randers Kommune foreslår nævnte Aarhus model implementeres i Randers Kommune, hvor der arbejdes med fem niveauer, og vi foreslår Randers har samme honoreringssatser som i Aarhus Kommune. Kort og godt Radikale Venstre ønsker Randers Kommune følger KLs anbefalinger på området.

Fordelene ved indførelse af ”Gennemsnitsmodellen” er bl.a. (ifølge Aarhus kommunes egen evaluering):

·         Der er generel tilfredshed med, at honoreringen efter den nye model ikke er til forhandling

·         Den nye model er mere gennemskuelig og forudsigelig og er nem at forklare

·         Der er generelt mere ro omkring plejebarnet

·         Beregningsgrundlaget er mere velbeskrevet og nemt at forstå

·         Det er generelt mere gennemskueligt, hvorfor plejefamilien er indplaceret på et bestemt niveau i den nye model

·         Modellen udmærker sig ved, at honoreringen bliver giver for hvert barn uden skelen til, hvad familien i øvrigt får i honorering

·         Modellen skaber et incitament til for plejefamilien at fokusere på barnets ressourcer frem for på dets vanskeligheder

·         Plejefamiliens incitament til at fokusere på barnets ressourcer, behov og udvikling frem for dets vanskeligheder fordi plejefamilien ikke risikerer at blive sat ned i honorering."

 

Mest Læste

Annonce