Opråb fra psykiatrien: Vi gør børnene mere syge

Politik

14/09/2016 08:53

Nick Allentoft

Opråb fra 50 unge igang med specialistuddannelse i børne- og ungdomspsykiatrien fortæller om en en hverdag, hvor grundige undersøgelser og omsorgen for patienterne nedprioriteres til fordel for fokus på måltal og processer.

Lægerne og psykologerne i børne- og ungdomspsykiatrien er nu så pressede, at det går ud over patienterne. Systemets krav om hurtige udredninger har skabt et tempo, hvor overmedicinering og mangelfulde diagnoser er en reel risiko for de psykisk sårbare børn.

Læs mere om psykiatrien her

Vi samler alle væsentlige historier om psykiatrien på denne temaside. 

Vilkårene er så kritiske, at 50 yngre læger og psykologer nu siger fra i et åbent brev til sundhedsministeren, ordførerne i Folketinget og regionsrådsformændene. Det skriver Dagbladet Information.
»Børnene og deres familier bliver ikke længere mødt på en meningsfuld måde under de betingelser og den styringsform, vi er underlagt – hverken fagligt eller menneskeligt. Børnene får, efter vores mening, ikke den hjælp de skal have,« lyder det blandt andet i brevet, der kan læses i sin helhed på Information.dk.

LÆS OGSÅ: Løhde: Hvad blev der af to mia?

De 50 medunderskrivere er alle i gang med specialistuddannelse i børne- og ungdomspsykiatrien. Her oplever de en hverdag, hvor grundige undersøgelser og omsorgen for patienterne nedprioriteres til fordel for fokus på måltal og processer.

»Resultatet minder om en bilfabrik. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til – bare det er gået hurtigt,« lyder det. De håber, at opråbet kan åbne politikernes øjne og føre til »forandring og forbedring« i sektoren.

Når tidspresset er størst, har psykologerne og lægerne oplevet at skulle stille diagnoser på børn på baggrund af andres vurderinger »beskrevet kort i patientens journal«. Det øger risikoen for overfladiske diagnoser, der kan føre til genindlæggelser og forværring af tilstanden for psykisk syge børn.

Læge i Region Hovedstaden Mette Ewers Haahr er medafsender på brevet og har blandt andet måtte diagnosticere på baggrund af en kollegas noter.

»Vi gav i blinde en psykiatrisk diagnose til et barn, vi aldrig havde mødt,« siger hun til Information.

Opråbet fra de 50 læger og psykologer gør »dybt indtryk« på Charlotte Fischer (R), formand for Danske Regioners Social- og Psykiatriudvalg. Hun påpeger, at antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien er vokset med 44 pct. på fem år, fra 21.047 i 2010 til 30.383 i 2015.

»Det er desværre et område i kraftig vækst, og det lægger et enormt pres på det faglige personale, som gerne vil gøre en god indsats.«

I 2015 trådte den ny udredningsgaranti i kraft, der giver psykisk syge krav på at få stillet en diagnose på højst en måned.

»Udredningsgarantien er simpelthen et fejlskud. Det burde Folketinget lave om,« siger Charlotte Fischer til Information.

Læs hele dækningen på her: https://www.information.dk/indland/2016/09/gav-diagnose-barn-aldrig-moed

 

Mest Læste

Annonce