Partsindlæg: Løntilskud i det offentlige er bedre end sit rygte!

Velfærd

22/02/2013 10:23

Søren Eikers

Undersøgelser viser og citeres ofte for, at et løntilskudsjob i det offentlige ikke bringer ledige i arbejde. Alle de ni løntilskudsansatte, som har arbejdet i Innovation & Videndeling i Skatteministeriet, er kommet i job – og over halvdelen i private virksomheder.

Af Lene Krogh Jeppesen og Katrine Skaar-Andersen

Den udbredte kritik af, at det offentlige ikke er gode nok til at sikre, at løntilskudsansatte kommer i arbejde, er for os at se forsimplet og unuanceret. For det første er der stor forskel på, om det er folk, der skal omskoles, ufaglærte eller nyuddannede akademikere, der skal have noget relevant erhvervserfaring på deres CV. For det andet er det offentlige tildelt kvoter for, hvor mange løntilskudsansatte vi skal tage ind – og kan således ikke frit vælge løntilskudsordningen fra. Skatteministeriet og SKAT er f.eks. forpligtiget til at ansætte 176 ledige i løntilskud i 2013.

Vores erfaring er, at når løntilskudsansættelser bliver gjort ”rigtigt”, er det til gensidig glæde og gavn for både arbejdsgiveren, kolleger og den løntilskudsansatte – og ikke mindst for den kommende arbejdsgiver.

Hvem har vi haft ansat i kontoret? 

Alle de nye kolleger, som vi har haft ansat, har været nyuddannede akademikere. Nyuddannede akademikere har grundet finanskrisen en særlig høj arbejdsløshed. De fanges jobsøgningsmæssigt i et krydsfelt mellem mere erfarne profiler og kandidater, der bliver færdige efter dem. Erfaringen er, at hvis akademikere ikke finder et relevant job inden for relativt kort tid, bliver det særdeles vanskeligt overhovedet at finde fodfæste på jobmarkedet for højtuddannede. At akademikere havner ved kassen i Netto, er en dårlig samfundsøkonomisk investering.

I kontoret arbejder vi med brugerinddragelse og digitalisering, og her har vores nye kolleger kunne bidrage til at løfte opgaverne og dermed fået omsat deres teoretiske viden til praktisk erfaring. I kontorets tilfælde har der været et sammenfald mellem de arbejdsopgaver, som kontoret løser, og vores nyuddannede kollegers forskellige fagligheder. Sociologi, antropologi, etnologi, kommunikation og interaktionsdesign er alle fagligheder, som bidrager til kontorets opgaveløsning, men som ellers ikke typisk får ansættelse i et ministerium af økonomer og jurister.

Set med løntilskudsøjne: Hvad gør Innovation & Videndeling rigtigt?
Fra start af og løbende igennem ens ansættelse afstemmes der forventninger. Formålet med løntilskudsansættelsen gennemgås i fællesskab, herunder at det handler om at lære at begå sig på en arbejdsplads og få konkret arbejdserfaring.

Som løntilskudsansat har man i starten kaffemøder med alle ens nye kolleger, hvor man bliver præsenteret for deres opgaver og faglighed. Og hvor man bliver introduceret til praktisk viden om organisationen samt de grundmodeller og begreber, som kontoret bruger i innovations- og videndelingsarbejdet i SKAT og Skatteministeriet. Man får en mentor blandt de fastansatte i kontoret, som man kan trække på forhold til faglige og praktiske spørgsmål. Samtidig giver mentoren sparring omkring jobsøgning og input til ens CV og sikrer, at man lærer det, som arbejdsgiverne faktisk efterspørger.

Som løntilskudsansat i Innovation & Videndeling får man ansvar for konkrete del-opgaver og mulighed for at påvirke, hvilke opgaver man løser. Opgaverne vælges og prioriteres ud fra ens kvalifikationer og hvilke erfaringer, man ønsker at tilegne sig. Der er dermed mulighed for at målrette ens forløb ud fra, hvor man kommer fra, og hvor man gerne vil bevæge sig hen.

Når man er færdig hos os, har man fået en god fornemmelse af, hvilke kompetencer man har, samt hvordan og hvor man kan bruge dem. Vi har udviklet en basal evalueringsskabelon, som udfyldes for hver arbejdsopgave. Formålet er at oversætte den nyuddannede akademikers kvalifikationer til et arbejdsmarkedssprog samt at give konkrete eksempler på ansvarsområder og løste arbejdsopgaver til at skrive på CV’et.

Som nyuddannet er det meget tilfredsstillende at komme ud og bruge ens uddannelse og bidrage til at løse opgaverne på en arbejdsplads, og det styrker troen på ens egne evner, som kan veksles til en fornyet energi til at skrive motiverede ansøgninger. Man får samtidig opbygget et professionelt netværk både i og udenfor organisationen, som man kan trække på i ens jobjagt

Set med arbejdsgiverøjne: Hvorfor giver det mening at have løntilskudsansatte? 

SKAT og Skatteministeriet har i en længere årrække haft ansættelsesstop. Særligt i en sådan situation bidrager nyuddannede akademikere i løntilskud med ny viden og input. Den friskeste viden fra en bred vifte af uddannelser og studiejob giver nye vinkler på den aktuelle opgaveløsning. Samtidig får vi en mangfoldighed i medarbejderstaben, som vi ellers ikke kunne have opnået. Mangfoldigheden sikrer, at de forskellige fagligheder på bedste vis bidrager med hver deres, og at den samlede kvalitet i opgaveløsningen derved løftes.

Mentor-ordningen skaber også mulighed for læring blandt de fastansatte kolleger. Det er kompetenceudviklende at udfylde mentorrollen og påtage sig et lederskab i forhold til nyuddannede i løntilskud. Ved at have en mentee, der stiller undrende spørgsmål, tvinges man som mentor til at forklare og reflektere over både sine egne og organisationens vaner og rutiner. De undrende spørgsmål bidrager til, at man kan udvikle sin egen praksis, således at der finder en re-mentoring sted. Samtidig bliver kontoret også udfordret på, hvad vi plejer at gøre – hvilket er ret væsentligt og lærerigt for en innovation- og udviklingsenhed som vores.

At turde turde: Benyt jer af løntilskudsordningen!

Vores erfaring er, at det giver stor medarbejdertilfredshed og skaber gensidig kompetenceudvikling at benytte sig af løntilskudsordningen. Og med en succesrate på 100 % tør vi godt anbefale andre at benytte sig af løntilskudsordningen. Det giver stor glæde at se dygtige, nyuddannede kolleger bevæge sig ud i regulære ansættelser med en ny tro på sig selv og egne kvalifikationer. At det tilmed er noget nær gratis, burde få endnu flere til at få øjnene op for de muligheder, som løntilskudsordningen rummer.

Mest Læste

Annonce