Pind vil forlænge svigtede børns frist til at sagsøge kommuner

Politik

13/04/2016 23:06

Nick Allentoft

»Det er ikke retfærdigt, at et barn på 6-7 år inden for 3 år skal kunne føre en sag mod en myndighed, som har svigtet. Det er ikke holdbart«, siger Søren Pind til Politiken.

Anbragte børn, som vil stille kommunen til regnskab for et omsorgssvigt, får nu hjælp fra justitsminister Søren Pind (V). Han vil på et samråd i morgen fremlægge et forslag om at forlænge fristen for, hvornår en sag bliver forældet.

Det skriver Politiken.

»Det er ikke retfærdigt, at et barn på 6-7 år inden for 3 år skal kunne føre en sag mod en myndighed, som har svigtet. Det er ikke holdbart«, siger Søren Pind til Politiken.

Samrådet er indkaldt efter sagen om de palæstinensiske søstre, der som voksne har lagt sag an mod Slagelse Kommune, som ikke greb ind, mens søstrene i årene fra 1999 til 2005 var anbragt hos en plejefamilie. 
Her blev de udsat for vold og krænkelser, som plejefaderen senere fik en dom for. I sagen mod Slagelse Kommune har netop spørgsmålet om, hvorvidt sagen var forældet, fyldt meget i kommunens argumentation.

Der er i dag lidt forenklet to forældelsesfrister. Barnet har ret til at rejse en civil erstatningssag, inden for 3 år efter en kommune burde have grebet ind over for et overgreb. Desuden er der en såkaldt absolut forældelsesfrist, som ofte er 10 år, regnet fra samme tidspunkt. Den fastslår, hvornår et søgsmål er helt forældet, og der ikke kan anlægges sag, ligegyldigt om offeret ikke vidste, at det var muligt, eller ikke kendte til, at kommunen kunne have grebet ind. Begge regler gør i dag, at omsorgssvigtede børn kommer i klemme.

Det, justitsministeren nu foreslår, er, at både det 3-årige forældelseskrav og det absolutte forældelseskrav ikke længere løber fra det tidspunkt, hvor kommunen burde have grebet ind over for overgrebet, men fremover først løber fra, når ’barnet’ fylder 21 år. Desuden bliver der en forlænget frist i forbindelse med straffesager, så en krænket person kan lægge sag an, 1 år efter at der falder dom mod gerningsmanden, uanset hvor gammel personen er.

»Jeg mener, at det er tilstrækkeligt, og så er der naturligvis en informationsopgave i at sige til ofre, at de efter en retssag har en 1-årig frist til at anlægge en sag«, siger Søren Pind til Politiken.

Forslaget lyder desuden, at ændringerne af forældelsesloven ikke kun gælder for fremtidige krav, men også for krav, som er opstået, før loven trådte i kraft, og som ikke allerede er forældet på det tidspunkt.

Der er endnu ikke udarbejdet et færdigt lovforslag, og det har derfor ikke været muligt at få klarhed over de fulde konsekvenser af forslaget. Det er derfor heller ikke muligt at sige, om det vil få betydning for de palæstinensiske søstres sag.

Ud over de ny regler for forældelsesfrister holder ministeriet også en møderække med en række parter om niveauet for de såkaldte tortgodtgørelser, altså den erstatning, ofre kan blive tilkendt i retten, aktualiseret af, at de palæstinensiske søstre fik mellem 10.000 kroner og 70.000 kroner i erstatning.

Mest Læste

Annonce