Psykologforeningen tegner et fuldstændig forkert og fordrejet billede, at sundhedsforsikringerne udnytter offentlige tilbud ved at slippe for den fulde betaling og kun betale klientens egenbetaling. Det må jeg reagere på, skriver psykolog Karen Fonseca.

Praktiserende psykolog om ventetider: Kassetænkning skaber A og B hold

Ledelse

31/10/2014 13:36

Nick Allentoft

Eksplosionen i ventetider til behandling for angst og depression skaber A og B hold. Dem med penge, og dem uden, skriver psykolog Karen Fonseca, der går i rette med Dansk Psykolog Forenings formand. Samtidig spørger hun om stress er blevet en depression, så behandling kommer under sygesikringen.

Jeg er noget forundret over udtalelser fra Eva Secher Mathiasen,  formand for Dansk Psykolog Forening angående ventetiden på depressions- og angstbehandling

Formanden siger, at ventetiden er steget med 74 procent på  angst- og depressionsbehandling med henvisning fra egen læge. Hun siger også, at stigning i ventetider skyldes, at sundhedsforsikringerne og de tilknyttede netværk skubber deres kunder foran i køen hos psykologerne (netværkene og dermed sundhedsforsikringerne kræver at klienten skal have en tid inden 5 dage).

Dermed tegner Psykologforeningen et fuldstændig forkert og fordrejet billede, at sundhedsforsikringerne udnytter offentlige tilbud ved at slippe for den fulde betaling og kun betale klientens egenbetaling. Det må jeg reagere på.

Når ventetiderne er stigende skyldes det ene i al sin enkelhed, at man har udvidet antallet af borgere, der har ret til behandling, men der er ikke fulgt økonomi med. For at styre økonomien, der der fra Regionernes side indført et årligt indtjeningsloft for den enkelte psykolog – dermed også et loft for hvor mange klienter vi kan tage ind pr år under denne ordning. Vi kan altså kun behandle et vist antal borgere om året, og må derfor afvise mennesker hver eneste uge - det giver den øgede ventetid.

Læs også interview med Karen Fonseca: Det offentlige har stress

Vi afviser mennesker

I klinikken må vi i begyndelsen året regne på, hvor mange klienter vi kan tage ind pr måned med angst og depression, så ordningen kan ”holde” hele året, og vi har derfor måtte afvise mellem 5 og 15 klienter pr uge gennem det meste af 2014. En situation der er fuldstændig uholdbar.

Årsagen til dette problem er en aftale indgået mellem Dansk Psykolog Forening og Regionerne , hvor man har udvidet depressions og angst kategorierne til at gælde for alle aldersgrupper - angst dog først fra det fyldte 18 år – men man har ikke forhandlet en pose penge med til dækning af de øgede omkostninger.  Nu er ordningen således tilgængelig for (næsten) alle, og som det mest vanvittige har man oven i købet givet mulighed for at få bevilget 2 x 12 samtaler!! Men der er ikke engang økonomi til at behandle de klienter der henvises  til de første 12 samtaler

Boom i henvisninger, men samme penge

Jeg har svært ved at se, at det skulle være sundhedsforsikringerne, der er årsag til dette. De bruger de samme regler – hvis omsætningsloftet er nået kan vi ikke tage imod klienter der er henvist under den offentlige sygesikring hvad enten de selv ringer til os eller henvises via netværk.

Det andet problem som formanden inddrager er hvorvidt sundhedsforsikringer slår plat på den offentlige ordning – men det er en anden sag og er så vidt jeg kan se ikke grunden til den lange ventetid.

Problemet er ganske enkelt, at der fra praktiserende læger er et boom af henvisninger til behandling for angst og depression. Det er i sig selv bekymrende, og man må spørge om vi virkelig har så mange borgere, der lider af depression og angst.  Jeg får i hvert fald selv tanken om depression og angst blevet et dæknavn for stress, som ikke kan behandles under sygesikringsordningen...

A og B hold

Når den enkelte psykologs indtjeningsloft er nået, må man som sygesikringsklient enten vente, eller hvis man vil have en tid nu, betale det fulde beløb. Hermed har sygesikringen skab et A og B hold - dem der har penge kan få, dem der ingen har må gå.

Som psykolog, der dagligt må afvise klienter – både gennem sundhedsforsikringer og klienter, der selv henvender sig, ser jeg desværre en tendens til en forringelse af vores arbejdsvilkår og arbejdsbetingelser, og når vi så desuden  indirekte bliver beskyldt for at vi forfordeler klienter via sundhedsforsikringer  frem for de offentligt henviste  klienter, så bliver jeg harm og føler et svigt fra vores forening.

Hvor har den været i vores kamp med og mod sundhedsforsikringer og de store psykolognetværk om at sikre etikken og give os nogle ordentlige arbejdsvilkår?

 

Læs artikel hos Politiken, der affødte ovenstående reaktion Læs mere hos Dansk Psykolog Forening

Mest Læste

Annonce