Regeringsmål: EU skal bidrage med 15 mia kroner til dansk forskning

Infrastruktur

07/6/18 12:00

Nick Allentoft

Europa-Kommissionen vil øge forskningsprogram til 640 mia kroner over syv år. Dansk mål er 2.5 procent. Nu begynder de politiske forhandlinger om "Horizon Europe". Ny minister melder ud.

Europa-Kommissionen har præsenteret sit forslag til et syvårigt forsknings- og innovationsrammeprogram: ”Horizon Europe”. Med et budget på godt 640 milliarder kroner – det største nogensinde – skal Horizon Europe bidrage til at løse store globale udfordringer og til at skabe banebrydende forskning og innovation af topkvalitet.

Prøv DenOffentlige 2

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

 

Rumprogrammet skal med et budget på godt 104 milliarder kroner ikke blot understøtte mobiltelefonen eller en flyvetur, men også bidrage til at løse en række globale udfordringer – en målsætning som programmet deler med Horizon Europe.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers ser frem til, at der tages hul på forhandlingerne om de nye programmer i juli:

- Forskning er udgangspunktet for de nye ideer, som vi skal leve af i fremtiden. Derfor skal vores forskning i Europa være af allerhøjste videnskabelige kvalitet. Jeg vil særligt arbejde for, at vi holder fast i princippet om, at forskningsmidlerne går til de bedste ideer, og ikke uddeles efter alle mulige andre hensyn. Det vil også komme dansk forskning til gavn, da vores forskere har stor succes med at tiltrække finansiering fra EU til deres projekter, siger Tommy Ahlers.

Fordi danske forskningsprojekter er af høj kvalitet, er det lykkes Danmark at tiltrække finansiering på i alt 5,7 milliarder kroner siden det nuværende rammeprograms begyndelse i 2014. Det har finansieret mere end 1300 projekter med dansk deltagelse. Danmark har en målsætning om at hjemtage 2,5 procent fra rammeprogrammets samlede budget.

  Fakta om budgetterne for EU’s uddannelses- og forskningsprogrammer • Europa-Kommissionen lægger op til, at budgetterne for både EU’s uddannelses- og forskningsprogrammer skal stige betragteligt til trods for Brexit.  • Rammeprogrammet for forskning og innovation er i Kommissionens forslag større end nogensinde før, med et budget på godt 86 milliarder euro over en 7-årig periode, svarende til en stigning på mere end 10 procent.  • Samtidig foreslås det nye Erasmus-program, som blev fremsat den 30. maj 2018, næsten fordoblet til 26 milliarder euro over en 7-årig periode.  • Det europæiske rumprogram får i Europa-Kommissionens forslag et budget på ca. 14 milliarder euro i perioden.   Fakta om rammeprogrammet Horizon Europe • Horizon Europe indeholder tre centrale søjler: Åben forskning; globale udfordringer; og åben innovation. • Der introduceres som noget nyt konkrete ”missioner” for den udfordringsdrevne forskning. Med missionerne ønsker Europa-Kommissionen at sætte fokus på, hvordan forskning og innovation har direkte indflydelse på de europæiske borgeres hverdag. Missionerne, som medlemsstaterne skal være med til at sætte overskrifter på senere i processen, kan eksempelvis handle om nye løsninger baseret på supercomputere og kunstig intelligens, rent drikkevand, eller diagnosticering og behandling af demens eller kræft. • En anden nyskabelse i rammeprogrammet er den tredje søjle, hvor innovationsinstrumenterne samles. Innovationssøjlen skal tilgodese tidlige stadier af innovation, men også støtte, at mere moden innovation bliver markedsparat.  • Herudover ønsker Europa-Kommissionen, at der skabes bedre sammenhæng mellem bevillinger, lån og risikovillig kapital.   Fakta om det europæiske rumprogram • EU-Kommissionen har samtidig fremsat forslag til det næste europæiske rumprogram, herunder de tre flagskibe: Copernicus (EU’s jordobservationssystem), Galileo (EU’s globale satellitnavigationssystem) og EGNOS (EU’s satellitbaserede forstærkningssystem). • En fortsættelse og effektivisering af programmet skal give industriel konkurrencedygtighed og innovation i Europa. • Snitfladerne mellem Horizon Europe og rumprogrammet er klare, og Europa-Kommissionen lægger op til en større synergi imellem programmerne.   Læs mere på Europa-Kommissionens hjemmeside

Annonce