Regionerne: Finanslov skal støtte patienter på udsatte områder

Politik

29/9/15 9:01

Nick Allentoft

Regeringen styrker med sit finanslovsudspil sundhedsområdet med 2,4 mia. kr. Pengene skal bruges dér, hvor de har størst værdi for patienterne, lyder det fra Danske Regioner

”Det er godt, at regeringen styrker sundhedsområdet i Finanslovsforslaget. Vi har overordnet set et godt sundhedsvæsen, men der er nogle kritiske områder, hvor vi ikke kan give den behandling og tryghed til patienterne, som vi gerne vil. Der er brug for, at vi investerer i flere varme hænder på afdelinger med overbelægning, at styrke kvaliteten i demensarbejdet, at købe nødvendigt apparatur til kræftområdet og at sørge for bedre lægedækning til borgere på plejecentre. De investeringer vil understøtte regionerne i arbejdet for at sætte borgeren i centrum. Samtidig vil vi i regionerne samarbejde med kommunerne om bedre forløb for patienterne. Forhandlingerne om finansloven går nu i gang, og vores konkrete forslag bør være en vigtig brik i de forhandlinger” udtaler Bent Hansen, formand for Danske Regioner.

Finanslov 2016

Følg udviklingen i stammedansen om Finanslov 2016 lige her.

Vi sorterer noget af det rituelle cirkus fra, så du får mere af det væsentlige.

Danske Regioner er enig med regeringen i, at der er brug for at styrke den lægefaglige indsats på plejecentre. Det kan forebygge indlæggelser og give borgerne en bedre hverdag. Danske Regioner foreslår, at der etableres en fleksibel landsdækkende model, hvor regionerne sørger for, at der er faste læger på plejecentre og andre kommunale institutioner. Når ordningen forankres i regionerne vil det samtidig understøtte sammenhængende forløb for borgerne. Danske Regioner mener, at der bør afsættes 50 mio. kr. til en ordning i 2016, stigende til 150 mio. kr. i 2018.

 

Regeringen lægger op til, at afsætte midler til, at regionerne kan opbygge yderligere kapacitet til udredning og behandling. Desuden skal patienter have ret til at vælge at blive udredt hos private aktører indenfor en måned, hvis regionerne ikke kan leve op til udretningsretten.  Danske Regioner håber, at der bliver lagt op til at tænke i sammenhængende løsninger, så patienter, der får ret til hurtig udredning hos private, ikke bliver glemt efter første besøg.

 

Danske Regioner påpeger samtidig, at der ikke findes nemme løsninger, da der er kapacitetsproblemer og mangel på speciallæger på visse områder, og da brugen af private aktører i forvejen er rekordstor.

 

Også når det gælder behandling skal alle patienter have frit valg efter en måneds ventetid, mener regeringen. Danske Regioner peger på, at der for de alvorligt syge, ikke vil ske ændringer, da ventetiden kun overstiger en måned i dag, hvis det er fagligt forsvarligt.

 

Danske Regioner ser frem til at en finanslovsaftale er i hus og opfordrer desuden regeringen til at  prioritere følgende:

Varme hænder, nye arbejdsgange og bedre sammenhæng skal modvirke overbelægning: Danske Regioner anbefaler, at der sættes penge af til mere sundhedspersonale på akutmodtagelser og kirurgiske afdelinger, hvor overbelægning især er en udfordring. Samtidig bør der sættes penge af til at udbrede gode løsninger og organisationsformer, bl.a. sikkert patient flow. Endelig bør der investeres i en række tiltag, der kan skabe sammenhæng i patientforløb f.eks udgående teams, hjemmebesøg, kvalitetssikring af medicin til ældre og tidlig opsporing. Danske Regioner mener, at der er behov for 410 mio til den indsats i 2016.

 

Kvaliteten skal styrkes i demensarbejdet: Flere danskere får demens, og det er vigtigt, at de får en støtte og behandling i verdensklasse. Danske Regioner lægger op til, at der ses på internationale erfaringer, sikring af speciallæger til området, bedre organisering af området og kompetenceudvikling af personalet. Danske Regioner mener, at der er behov for 155 mio. kr. til den indsats i 2016.

 

Kræftpatienter skal udredes hurtigt og have behandling af høj kvalitet: Apparatur er imidlertid en flaskehals i forhold til udredning og behandling, derfor bør der investeres i scannere og strålekanoner. Danske Regioner mener, at der er behov for 200 mio kr. til en apparaturpulje i 2016.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce