Stort vækstpotentiale i yderområder

23/11/2015 14:57

Nick Allentoft

Regeringens vækstudspil kan hjælpe med at skubbe væksten i gang uden for de større byer, siger Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Karen Hækkerup

Karen Hækkerup glæder sig over, at både erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fremhæver, at fødevareerhvervet har stor betydning for væksten og beskæftigelsen uden for de større byer.

- Jeg er glad for, at regeringens ministre anerkender fødevareklyngens store betydning for både vækst, arbejdspladser og eksport. Det er med til at løfte humøret hos de landmænd, der hver dag knokler ude på gårdene i en tid med meget vanskelige vilkår, siger Karen Hækkerup.

Med dagens vækstpakke vil regeringen forbedre vilkårene for landbruget på en række områder. Den såkaldte 16-punktsplan gennemføres som tidligere varslet. Planen indebærer eksempelvis, at randzonerne afskaffes, at et forbud mod at gøde på visse beskyttede områder tilbagerulles, og at kravene om såkaldte efterafgrøder afskaffes.

Læs alt om Vækstpakke 2015 her

- Vi ser frem til, at regeringen gennemfører de initiativer, den har varslet på landbrugs- og fødevareområdet. Initiativerne vil uden tvivl gøre det lettere at drive landbrug i Danmark, og det har landmændene i den grad brug for. Vi forudser også, at initiativerne vil danne grobund for vækst i de forarbejdningsvirksomheder, der er så vigtige for familier uden for de større byer. I yderkommunerne er det hver tiende, som er i arbejde, der tjener deres løn i fødevareklyngen. I visse kommuner er tallet over 15 procent, siger Karen Hækkerup.

På landbrugsområdet vil regeringen også oprette en fond, Dansk Landbrugskapital, der skal gøre det lettere for nye landmænd at etablere sig, og for etablerede landmænd at låne til at udvikle bedriften.

- Landbruget har i den grad brug for at investere i nye anlæg efter finanskrisen. Derfor skal regeringen roses for at holde fast i planerne om Dansk Landbrugskapital, siger Karen Hækkerup

Regeringen lægger også op til at lempe reglerne i kystbeskyttelseszonen.

- Det er på tide at gøre op med nogle forældede, ulogiske regler. Der er absolut ingen grund til, at staten blander sig i, hvad folk laver i deres baghave, hvis de eksempelvis etablerer en sandkasse eller sætter et drivhus op. Selvfølgelig skal de danske kyster ikke plastres til med hoteller og vandlande, og det kommer heller ikke til at ske. Kommunerne, der nu får bedre muligheder for at skabe aktiviteter langs kysterne, er også interesserede i at bevare de strandområder, som langt de fleste danskere ønsker at værne om, siger Karen Hækkerup.

Regeringen vil også tage initiativ til at få analyseret mulighederne for at fremme produktion og anvendelse af biobrændstoffer i Danmark. Analysen forventes afsluttet i begyndelsen af 2016.

- Vi håber, at analysen vil betyde, at vi i løbet af få år kan få bygget den første store fabrik til produktion af biobenzin baseret på halmrester fra landbruget. Det vil her og nu give vækst og beskæftigelse i landdistrikterne og kan være starten på et nyt eksporteventyr indenfor teknologi og maskiner til fremstilling af grøn benzin. Fra Landbrug & Fødevarer stiller vi gerne op med vores viden og visioner for grøn benzin, siger Karen Hækkerup.

 

Mest Læste

Annonce